Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2003
291 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-3308-8 (brož.)
Kultura, média, komunikace ; [vol.] 6
Další názvový údaj z obálky: kyberkultura, simulace, identita, propaganda, manipulace a jejich historické proměny, mediální politika: regulace a etika v kontextu EU
Obsahuje ilustrace, tabulky, poznámky, bibliografické citace, úvod, údaje o autorech, jmenný rejstřík
Kultura mediální - studie
Masmédia - kultura - vlivy - studie
Masmédia - moc - vztahy - sborníky
000059588
Obsah // Úvodem... V // Jaromír Volek: Mediální studia mezi kritikou ideologie a kritikou informace... 11 // 1. Kyberkultura, simulace, identita // Jakub Macek: Koncept rané kyberkultury... 35 // Marek Šebeš: Simulace a hyperrealita: // Kritická reflexe médií v díle Jeana Baudrillarda... 66 // František Kůst: Vizuální komunikační strategie nových médií... 94 // Michal Šimůnek: Fotografie a narcismus... 118 // 2. Propaganda, manipulace a jejich historické podoby___ // Vít Kouřil: Předpoklady liberálního dorozumívání: // Model propagandy E. S. Hermana a N. Chomského... 145 // Pavel Večeřa: Inferno IL heydrichiády a český protektorátní tisk.. 182 // Milan Vladyka: Volejte řediteli: // Anatomie jedné komunikační strategie... 199 // 3. Mediální politika: regulace a etika v kontextu EU___ // Václav Štětka: Evropa na obrazovkách: // Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity... 227 // Svatava Navrátilová: Mediální sféra české společnosti // po roce 1989: Normativní a axiologické aspekty... 255 // O autorech... 283 // Jmenný rejstřík... 286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC