Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Pragma, 1999
166 s. : il.

ISBN 80-7205-662-X (brož.)
Originál: Teaching Montessori in the home
Další názvový údaj z obálky: výuka základů matematiky a jazykových znalostí, s předmluvou Lee Havise, výkonného ředitele společnosti Montessori
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, dodatky
Děti - věk školní - výuka domácí - výklady populární
000059654
OBSAH // Předmluva Lee Havise ...7 // Montessori doma ...9 // MATEMATIKA // Úvod ...17 // Pomůcky a jejich výroba ...23 // Cvičení ...41 // Zlaté kuličky • Kartičky s číselnými symboly • Bankovní hra • Sčítaní • Násobení • Odčítaní • Delení • Seguinovy tabulky • Čísla 11 - 99 • Hadí hra • Deska pro sčítání • Diagram pro sčítání // • Prázdný diagram pro sčítání • Tabulky pro sčítání • Tabulka pro násobení • Diagramy pro násobení • Prázdný diagram pro násobení • Tabulka pro odčítání ve tvaru proužku • Souborný diagram pro odčítání • Prázdný diagram pro odčítání • Malá pyramida Z kuliček pro sčítání a odčítání • Malá pyramida z kuliček pro násobení • Diagram pro dělení • Prázdný diagram pro dělení • Tabulka pro dělení • Rámeček s kuličkami - Úvod • Malý rámeček s kuličkami pro sčítání • Malý rámeček s kuličkami pro násobení // • Malý rámeček s kuličkami pro odčítání • Dělení • Zlomky • Krácení zlomků • Sčítání zlomků • Násobení zlomků • Odčítání zlom- // ků • Dělení zlomků • Nejmenší společný násobek • Dělitele na tabulce s kolíčky • Dělitelé a násobky // ROZVOJ JAZYKA // Úvod ...97 // Pomůcky a jejich výroba ...105 // Cvičení ...121 // Vyslovování písmen abecedy • Pohyblivá abeceda • Fonetika a člení • Dvojhlásky • Slovní hra - tajemná krabička
• Slovní druhy - podstaná jména, tvoření množného čísla, mužský a ženský rod, přídavná jména, slovesa, příslovce, předložky, spojky, zájmena, citoslovce • Použití symbolů pro sbvní druhy • Gramatické krabičky pro slovní rozbor • Příkazy s mluvnickými symboly // DODATKY // Diagramy a tabulky pro matematická cvičení Seznam slov k jazykovým cvičením ... // 147 // 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC