Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

vysekalová (@@20120925-22:37:41@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
179 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-995-0 (brož.)
Manažer
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 179
Služby - marketing - pojednání
000059788
Obsah // 1. Co jsou služby 11 // 1.1 Vlastnosti služeb...13 // 1.2 Klasifikace služeb...19 // 2. Marketing služeb 23 // 2.1 Vývoj marketingové koncepce... 25 // 2.2 Hlavní pojmy...26 // 2.3 Marketingový mix služeb...29 // 2.4 Specifické vlastnosti marketingu veřejného sektoru 32 // 2.5 Marketing vztahů...34 // 3. Informační systémy a marketingový výzkum 37 // 3.1 Definice informačního systému...38 // 3.2 Marketingový výzkum...42 // 3.3 Analýza příležitostí a cílů...44 // 3.4 Marketingový výzkum zaměřený na kontrolní činnost 45 // 3.5 Metodika marketingového výzkumu...47 // 4. Strategické marketingové plánování 53 // 4.1 Prvky marketingového plánování...54 // 4.2 Postup marketingového plánování...56 // 4.3 Stanovení cílů organizace...59 // 4.4 Analýza trendů...61 // 4.5 Výběr vhodné metody prognózování...62 // 4.6 Vytváření scénářů...66 // 4.7 Vytvoření strategie...66 // 4.8 Zavádění a kontrola. // 72 // 5. Analýza SWOT 73 // 5.1 Analýza vnějšího prostředí firmy...74 // 5.2 Analýza vnitřního prostředí firmy...78 // 5.3 Příklad SWOT analýzy...82 // 6. Produkt 91 // 6.1 Definice produktu...92 // 6.2 Analýza nabídky služeb...93 // 6.3 Strategie produktu služby...96 // 6.4 Vývoj nových služeb...98 // 7. Ceny služeb 101 // 7.1 Vlivy působící na ceny služeb...104 // 7.2 Klasifikace služeb pro cenové účely...106 // 7.3 Základy cenové strategie...107 // 7.4 Metody stanovení cen
služeb...111 // 7.5 Taktika tvorby cen...112 // 7.6 Cenová elasticita a její vliv na služby...113 // 7.7 Výběr vhodné taktiky...114 // 7.8 Tvorba cen v sektoru veřejných služeb...117 // 8. Distribuce služeb 119 // 8.1 Flexibilita produkce...120 // 8.2 Flexibilita spotřeby...122 // 8.3 Modely umístění...122 // 8.4 Úloha zprostředkovatelů při distribuci služeb 123 // 8.5 Výběr zprostředkovatelů...124 // 8.6 Zásady řízení fyzické distribuce služeb 125 // 8.7 Vliv technologické revoluce na distribuci služeb...125 // 9. Komunikační mix 129 // 9.1 Situační analýza...131 // 9.2 Stanovení cílů strategie...131 // 9.3 Rozhodování o nástrojích komunikačního mixu 132 // 9.4 Tvorba rozpočtu...138 // 9.5 Vlastní realizace...138 // 9.6 Vyhodnocení...139 // 10. Materiální prostředí 143 // 10.1 Prvky materiálního prostředí...145 // 11. Lidé ve službách 153 // 11.1 Význam zaměstnanců pro nabídku služeb...155 // 11.2 Flexibilní firma...156 // 11.3 Řízení zaměstnanců...156 // 11.4 Interní marketing ...161 // 11.5 Omezování závislosti na lidských zdrojích...161 // 12. Procesy ve službách 163 // 12.1 Klasifikace procesů...164 // 12.2 Kritická místa a diagramy procesu poskytování služby 167 // 12.3 Proces poskytování služby jako divadelní představení 167 // 12.4 Zapojení zákazníků do procesu...169 // 12.5 Úloha třetích stran při poskytování služeb...170 // 12.6 Industrializace procesů poskytování
služeb...171 // 12.7 Řízení spotřebitelské poptávky...172 // 12.8 Řízení nepravidelné poptávky...173 // 12.9 Řízení kapacity organizací poskytujících služby...174 // 12.10 Produktivita procesů poskytování služeb...176 // Literatura...179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC