Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Zlín : Ekka, 1996
382 s.

objednat
ISBN 80-902200-8-8 (váz.)
Bibliogr. s. 375-376
Rejstř.
Školství - marketing - pojednání
000059789
..5 // ..9 // 11 // 13 // 15 // 23 // 27 // 29 // 33 // 35 // 37 // 38 // 41 // 42 // 43 // 45 // 45 // 47 // 50 // 56 // 58 // 62 // 63 // 64 // 66 // 67 // 68 // 71 // 72 // 73 // 73 // 74 // 74 // 75 // 76 // Obsah // Obsah... // Úvod... // Marketing a škola... // Škola a trh... // Podstata marketingu... // Koncepce školního marketingu... // Přinos školního marketingu... // Obsah školního marketingu... // Shrnutí... // Prostředí školy... // Makroprostředí školy... // Ekonomické vlivy... // Demografické vlivy... // Politické vlivy... // Kulturní vlivy... // Vnější mikroprostředí školy... // Struktura vzdělávací soustavy... // Mateřské školy... // Základní školy... // Speciální školy... // Střední školy... // Gymnázia... // Střední odborné školy... // Střední odborná učiliště... // Integrované střední školy... // Pomaturitní studium a vyšší odborné vzdělávání // Vyšší odborné školy... // Školská zařízení... // Školní družiny a kluby... // Základní umělecké školy... // Střediska pro volný čas dětí a mládeže... // Školní stravování... // Domovy mládeže... // Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy... // Vysoké školství... // .79 // .80 // .81 // .81 // .84 // .93 // .95 // 100 // 105 // 109 // 111 // 112 // 116 // 124 // 126 // 127 // 129 // 134 // 140 // 143 // 145 // 148 // 149 // 150 // 151 // 152 // 153 // 162 // 164 // 165 // 167 // 171 // 175 // 178 // 180 // 190
// 191 // 198 // Vysoké školy... // Vysokoškolský institut... // Externí’ vzdělávací’ instituce instituce // Ostatní organizace řízené MŠMT... // Konkurence... // Zákazníci školy... // Žáci a studenti... // Rodiče... // Zaměstnavatelé... // Veřejnost... // Vnitřní prostředí školy... // Klima školy... // Kultura školy... // Verbální symboly kultury školy... // Symboly chování... // Vizuální symboly... // Změna kultury školy... // Organizační model školy... // Shrnutí... // Informační systém školy... // Systém vnitřních informací... // Systém externích informací... // Marketingový výzkum... // Vymezení problému a cílů výzkumu // Získávání informací... // Pozorování... // Průzkum... // Analýza údajů ... // Shrnutí... // Strategické plánování školy... // Analýza vnějšího prostředí... // Analýza vnitřního prostředí... // Poslání a cíle školy... // Cíle školy... // Strategie školy... // Shrnutí... // Trh školy a cílený marketing... // Segmentace trhu školy... // 5.2 Tržnf zacíleni...206 // 5-3 Tržní’ umístěni’...208 // 5.3.1 Image školy...209 // Měřeni’ image školy...216 // Shrnuti’...221 // 6 Vzdělávací program...223 // 6.1 Vzdělávací’ nabřdka školy...225 // 6.2 Vlastnosti vzdělávacího programu...228 // 6.3 Životni’ cyklus vzdělávacího programu ...230 // 6.4 Tvorba nového programu...234 // 6.4.1 Analýza příležitostí...236 // 6.4.2 Výběr námětů ...237
// 6.4.3 Tvorba programu...238 // 6.4.4 Uvedení na trh...250 // 6.5 Kvalita vzdělávacího programu...252 // 6.5.1 Podmínky vzdělávacího procesu...255 // 6.5.2 Vstupy vzdělávacího programu...256 // 6.5.3 Vyučovací proces...264 // 6.5.4 Výstupy vzdělávacího programu...268 // 6.6 Vnímání kvality...272 // 6.7 Spokojenost žáků a studentů...274 // 6.7.1 Zjištění spokojenosti...275 // 6.7.2 Zvyšování spokojenosti...277 // Shrnutí...279 // 7 Cena ...281 // 7.1 Stanovení výše školného...284 // 7.1.1 Nákladová metoda...286 // 7.1.2 Metoda dle vnímání hodnoty zákazníkem...288 // 7.1.3 Metoda orientovaná na konkurenci...289 // 7.1.4 Diferenciace školného...290 // Shrnutí...292 // 8 Distribuce vzdělávacího programu...293 // Shrnutí...297 // 9 Komunikace školy...299 // 9-І Principy marketingové komunikace...299 // 9.2 Osobní komunikace...305 // 9.3 Vztah к veřejnosti...308 // 309 // 311 // 316 // 319 // 325 // 327 // 329 // 332 // 334 // 337 // 340 // 341 // 342 // 346 // 348 // 349 // 352 // 353 // 354 // 357 // 358 // 359 // 361 // 364 // 365 // 366 // 366 // 368 // 368 // 369 // 373 // 375 // 377 // Kroky v procesu PR... // Nástroje PR... // Reklama... // Volba média... // Shrnuti’... // Relační’ marketing školy... // Tvorba vztahové sítě... // Životni’ cyklus vztahů... // Zásady osobního jednání... // Vztah к podnikům a odborná praxe... // Shrnutí... // Nábor studentů... // Proces náboru žáků... // Faktory ovlivňující
volbu školy... // Shrnutí... // Evaluace školy... // Vnitřní hodnocení kvality... // Hodnocení poslání, cílů a podmínek školy Studijní plány a osnovy, organizace studia // Studenti školy a jejich výsledky... // Personální oblast... // Materiální zabezpečení... // Řízení školy a její strategie... // Systém řízení a kontroly kvality... // Závěr a opatření... // Vnější hodnocení kvality... // Návštěva komise na škole... // Zpracování zprávy komise... // Závěr evaluace... // Shrnutí... // Seznam obrazových příloh... // Seznam použité a doporučené literatury Rejstřík...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC