Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.8) Půjčeno:89x 
BK
Vyd. 5., rozš., V Grada Publishing 1.
Praha : Grada, 2007
196 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1174-4 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografie na s. 185-189, bibliografické odkazy a rejstříky
000059822
OBSAH // SLOVO ÚVODEM: OBOR V POHYBU ... 9 // 1. PŘEDMĚT A PŘÍSTUP PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI ... 11 // 1.1 Definice osobnosti... 11 // 1.2 Sousední obory psychologie osobnosti... 13 // 1.2.1 Sousedící oblasti uvnitř psychologie... 13 // 1.2.2 Sousedící vědní obory mimo psychologii... 15 // 1.2.3 Aplikační oblasti psychologie osobnosti... 17 // 1.3 Historický pohled na psychologii osobnosti... 18 // 1.3.1 Historické zdroje psychologie osobnosti ... 19 // 1.3.2 Vývoj psychobgie osobnosti, její historický smysl a poslání ... 21 // 2. METODY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI... 27 // 2.1 Výzkumné a diagnostické techniky... 27 // 2.1.1 Systematické pozorování... 28 // 2.1.2 Posuzovací škály ...29 // 2.1.3 Analýza spontánních výtvorů... 30 // 2.1.4 Psychologický interview... 31 // 2.1.5 Psychologický dotazník... 32 // 2.1.6 Výkonové testy ... 35 // 2.1.7 Testy osobního stylu... 35 // 2.1.8 Projektivní testy... 36 // 2.1.9 Psychofyziologické metody... 37 // 2.2 Pojem vlastnosti a problém koherence v popisu osobnosti ...39 // 2.2.1 Vlastnosti a rysy... 39 // 2.2.2 ? problému koherence vlastností... 41 // 2.3 Výzkumné strategie v psychologii osobnosti... 44 // 2.3.1 Vývojové projekty ... 44 // 2.3.2 Taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti ... 50 // 2.3.3 N= 1: Jediný člověk jako předmět výzkumu... 55 // 3. BIOLOGICKÝ ZÁKLAD OSOBNOSTI. TEMPERAMENT A KONSTITUCE ... 61 // 3.1 Biologie jako klíč ? psychologii osobnosti... 61
// 3.2 Temperament ... 62 // 3.2.1 Antická „stavová“ teorie temperamentu ... 63 // 3.2.2 Kretschmerova morfologicky založená teorie temperamentu... 64 // 3.2.3 Eysenckova teorie: Extraverze—introverze, neuroticismus, psychoticismus. 66 // 3.2.4 Současné výzkumy temperamentu ... 69 // 4. SCHOPNOSTI...73 // 4.1 Základní pojmy... 73 // 4.2 Techniky diagnostiky schopností ... 75 // 4.2.1 Studium schopností v přirozených situacích // 4.2.2 Testy schopností... // 4.3 Klasifikace schopností... // 4.3.1 Inteligence... // 4.3.2 Vývoj v chápání a měření inteligence... // 4.4 Inteligence a speciální schopnosti ... // 4.4.1 Verbální schopnosti ... // 4.4.2 Prostorová představivost ... // 4.4.3 Numerická schopnost... // 4.4.4 Percepční pohotovost ... // 4.4.5 Pamětové schopnosti... // 4.4.6 Psychomotorické schopnosti... // 4.4.7 Umělecké schopnosti... // 4.4.8 Gardnerova teorie sedmera inteligencí... // 4.4.9 Současné výzkumy schopností... // 4.5 Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností .. // 4.6 Schopnosti a postavení člověka ve společnosti... // 4.6.1 Primární a sekundární projevy schopností // 4.6.2 Jak důležité jsou schopnosti? ... // 75 // 75 // 78 // 78 // 80 // 81 // 81 // 81 // 81 // 82 // 82 // 83 // 83 // 83 // 85 // 85 // 86 86 87 // 5. MOTIVACE ... // 5.1 Vybrané problémy teorie motivace... // 5.1.1 Definice... // 5.1.2 Dva introspektívne fyzikální homeostatické modely // 5.1.3 Odvozování motivů a
funkční autonomie ... // 5.1.4 Konflikt motivů... // 5.1.5 Typická rozcestí motivační dynamiky ... // 5.1.6 Motivační stavy a motivační vlastnosti... // 5.2 Přehled motivačních vlastností ... // 5.2.1 Primární potřeby... // 5.2.2 Zájmy... // 5.2.3 Postoje a hodnotové orientace... // 91 // 92 92 92 94 // 96 // 97 99 99 // 100 // 104 // 105 // 6. EMPIRICKY ODVOZENÉ RYSY OSOBNOSTI // 6.1 Poruchy osobnosti ... // 6.2 Cattellův šestnáctifaktorový systém... // 6.3 Velká Pětka... // 7. TEORETICKY ODVOZENÉ RYSY OSOBNOSTI... // 7.1 Jungova typologie... // 7.2 Kuhlova teorie interakcí osobnostních systémů... // 7.3 Cloningerovy dimenze charakteru ... // 7.4 Převážně spekulativní tvorba humanistických psychologů // 7.5 Z výsledků kognitivistických teorií ... // 121 // 121 // 124 // 125 // 125 // 126 // 8. FUNKČNÍ ARCHITEKTURA OSOBNOSTI ... // 8.1 Introspektívni východisko ... // 8.2 Anatomie „psychického aparátu“ podle Freuda: Id — Ego - Superego . // 8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu ... // 8.4 Alternativní hlavní motivy... // 8.5 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy // 131 // 132 // 133 135 // 137 // 138 // 8.6 Ego-psychologie ... I4l // 8.7 Berneho modifikace psychoanalytického modelu... 141 // 8.8 Kognidvistícké principy ... 144 // 8.9 Humanistické teorie osobnosti. Pojem spirituality ... 146 // 8.10 Transpersonální dimenze osobnosti... 148 // 9. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
OSOBNOSTI... 155 // 9.1 Vývoj a osobnost ... 155 // 9.1.1 Biologické zrání (a involuce) jako faktor formování osobnosti ... 155 // 9.1.2 Učení jako mechanismus vývoje... 156 // 9.1.3 Kritická a senzitivní období... 157 // 9.1.4 Zákonité vývojové krize... 157 // 9.2 Psychosexuální vývoj podle Freuda ... 158 // 9.3 Eriksonova teorie „osmi věků člověka“... 160 // 9.4 Objekmí vztahy v raném dětství a jejich význam v dospělosti ... 165 // 9.5 Jung o vývoji osobnosti ... 166 // 10. JÁ A SVĚT... 169 // 10.1 Proč tolik „Já“ v psychologii osobnosti? ... 169 // 10.2 Co je, Já“? ... 170 // 10.2.1 Zcela zvláštní zájmeno... 170 // 10.2.2 Já jako subjekt... 171 // 10.3 Rogersovo Self... 176 // 10.4 Sebevědomí a jeho struktura... 179 // 10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii... 180 // LITERATURA ZÁKLADNÍ... 185 // LITERATURA SPECIÁLNÍ... 187 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 191 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC