Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000

objednat
ISBN 80-7169-731-1
Obsahuje rejstřík
Ledviny - metabolismus - pojednání
Metabolismus - ledviny - pojednání
000059833
Rekat.
Obsah // 1 Úvod do problematiky (V. Teplan) ...13 // 2 Fyziologie a patofyziologie ledvin, metabolické funkce (V. Teplan) ...15 // 2.1 Základní fyziologické předpoklady pro funkci ledvin ...15 // 2.1.1 Ledvinná kontrola homeostáze vnitřního prostředí ...15 // 2.2 Patofyziologické změny spojené s poškozením ledvinné tkáně ...21 // 2.2.1 Základní pojmy ...21 // 2.2.2 Patofyziologie tubulárnjch změn ...22 // 2.3 Metabolické funkce ledvin ...27 // 2.3.1 Metabolismus živin ...27 // 2.3.2 Účast ledvin na produkci hormonů ...28 // 2.3.3 Renální aminoacidurie ...31 // 3 Poruchy metabolismu bílkovin a aminokyselin (V. Teplan) ...35 // 3.1 Fyziologické a patofyziologické aspekty ...35 // 3.2 Aminokyseliny a peptidy. Rozdělení aminokyselin ...36 // 3.3 Rozdělení bílkovin ...38 // 3.4. Fyziologická potřeba bílkovin ...39 // 3.5. Dusíková bilance. Bílkoviny ve výživě ...40 // 3.6 Poruchy metabolismu bílkovin a aminokyselin při chronické renální insuficienci a selhání ...42 // 3.6.1 Metabolické poruchy při chronické renální insuficienci a selhání ledvin ...42 // 3.6.2 Vliv renální insuficience a selhání // na metabolismus bílkovin a aminokyselin ...42 // 4 Poruchy lipidového metabolismu (V. Teplan, M. Šímová) ...49 // 4.1 Fyziologické a patofyziologické aspekty ...49 // 4.2 Příjem tuku v dietě ...52 // 4.3 Poruchy metabolismu lipoproteinů ... 53 // 4.4 Poruchy metabolismu lipidů v chronické renální insuficienci a selhání ... 54 // 4.4.1 Spektrum lipoproteinů ...54 // 4.5 Karnitin a jeho role v metabolismu lipidů ...57 // 4.6 Hyperhomocysteinemie ...58 // 4.7 Leptin u nemocných s chronickým selháním ledvin ...60 // 5 Poruchy sacharidového metabolismu (V. Teplan) ...63 // 5.1 Fyziologické a patofyziologické aspekty ...63 // 5.1.1 Klasifikace využitelných sacharidů a jejich výskyt v potravinách ... 64 //
5.1.2 Intestinální digesce a resorpce sacharidu ...65 // 6 Metabolismus a ledviny // 5.1.3 Osud monosacharidů vstřebaných ze střeva, a jejich další metabolická přeměna ...67 // 5.1.4 Vláknina, charakteristika a výskyt v potravinách ...69 // 5.2 Sacharidový metabolismus při chronické renální insuficienci a selhání ... 70 // 6 Poruchy metabolismu vody, elektrolytů // a acidobazické rovnováhy (O. Schück) ...73 // 6.1 Poruchy metabolismu vody ...75 // 6.1.1 Patofyziologické poznámky ...75 // 6.1.2 Deplece vody ...76 // 6.2 Poruchy metabolismu sodíku ...79 // 6.2.1 Patofyziologické poznámky ...79 // 6.2.2 Klinické syndromy spojené s poruchou metabolismu sodíku ...80 // 6.3 Poruchy metabolismu draslíku ...83 // 6.3.1 Patofyziologické poznámky ...83 // 6.3.2 Stavy spojené s retencí draslíku ...84 // 6.3.3 Stavy spojené s kaliovou deplecí ...86 // 6.4 Poruchy acidobazické rovnováhy ...89 // 6.4.1 Patofyziologické poznámky ...89 // 6.4.2 Metabolická acidóza ...90 // 6.4.3 Metabolická alkalóza ...92 // 7 Poruchy kostního metabolismu a ledviny (Sotorník, P. Bubeníček) ...95 // 7.1 Základní údaje o homeostáze kalcia, fosforu, magnézia a hliníku ...95 // 7.1.1 Metabolismus kalcia ...95 // 7.1.2 Metabolismus fosforu ...99 // 7.1.3 Metabolismus magnézia ...100 // 7.1.4 Metabolismus hliníku ...101 // 7.2 Renální kostní choroba ...102 // 7.2.1 Patogeneze renální osteopatie ...104 // 7.2.1.1 Sekundární hyperparatyreóza ...104 // 7.2.1.2 Hliníková osteopatie ...106 // 7.2.1.3 Adynamická (aplastická) kostní choroba ...108 // 7.2.1.4 Dialyzační amyloidóza ...108 // 7.2.2 Vyšetřovací postupy ...109 // 7.2.3 Léčení ...109 // 8 Metabolismus vitaminů a stopových prvků (V. Teplan) ...117 // 8.1 Vitaminy ...117 // 8.1.1 Vitaminy rozpustné v tucích ...118 // 8.1.1.1 Vitamin A ...118 // 8.1.1.2 Vitamin E ...119 // 8.1.1.3 Vitamin К ...120 // 8.1.1.
8.1.1.4 Vitamin D ...121 // 8.1.2 Vitaminy rozpustné ve vodě ...121 // 8.1.2.1 Thiamin (aneurin, vitamin Bl) ...121 // 8.1.2.2 Riboflavin (vitamin B2) ...122 // 8.1.2.3 Vitamin B6 (pyridoxin) ...123 // 8.1.2.4 Kyselina listová (kyselina pteroylglutamová) ...125 // 8.1.2.5 Vitamin B12 (cyanokobalamin) ...126 // 8.1.2.6 Vitamin C (askorbová kyselina) ...127 // 8.1.2.7 Biotin (vitamin B8, vitamin H) ...129 // 8.1.2.8 Niacin (vitamin PP) ...130 // 8.1.2.9 Cholin, Inositol ...131 // 8.2 Stopové prvky ...132 // 8.2.1 Hliník ...132 // 8.2.2 Železo ...133 // 8.2.3 Zinek ...134 // 8.2.4 Selen ...134 // 8.2.5 Měď ...135 // 9 Metabolismus a hypertenze (J. Stříbrná) ...139 // 9.1 Sodík ...139 // 9.1.1 Renální hemodynamika ...140 // 9.1.2 Transmembránový transport sodíku ...140 // 9.1.3 Renin-angiotenzin-aldosteronový systém ...141 // 9.1.4 Katecholaminy ...141 // 9.1.5 Atriový natriuretický peptid (AN P) ...142 // 9.1.6 Inzulínová rezistence - hyperinzulinemie ...143 // 9.1.7 Vztah příjmu sodíku v dietě ke krevnímu tlaku ...144 // 10 Poruchy gastrointestinálního traktu u chorob ledvin (O. Marečková) ...147 // 10.1 Etiologie současného postižení ...147 // 10.1.1 Renální komplikace u onemocnění trávicího ústrojí ...147 // 10.1.2 Gastroenterologické komplikace u onemocnění ledvin ...148 // 10.2 Chronická renální insuflcience a gastroenterologické komplikace ...148 // 10.2.1 Gastroduodenální léze ...149 // 10.2.2 Postižení tenkého a tlustého střeva ...151 // 10.2.3 Komplikace pankreatické a biliární ...152 // 10.3 Gastroenterologické komplikace po transplantaci ledviny ...153 // 10.3.1 Výskyt nejzávažnějších komplikací ...153 // 10.3.2 Profylaktická opatření před a po transplantaci ledviny ...154 // 11 Poruchy metabolismu kyseliny močové a onemocnění ledvin (J. Malý) ... 159 // 11.1 Úvod ...159 // 11.2 Dna ...161 //
11.3 Kyselina močová a onemocnění ledvin ...164 // 11.3.1 Rozdělení nefrolitiázy z kyseliny močové ...165 // 11.3.2 Chronická tubulointersticiální nefritis urátové etiologie ...166 // 11.3.3 Akutní obštrukční nefropatie z kyseliny močové ...167 // 11.3.4 Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie ...167 // 11.4 Asymptomatická hyperurikemie a hyperurikurie ...167 // 11.5 Možnosti terapie poruchy metabolismu kyseliny močové ...168 // 12 Ledviny a játra (K. Filip) ...173 // 12.1 Onemocnění postihující současně játra a ledviny ...173 // Hereditární onemocnění ...173 // Infekce ...176 // Otravy ...178 // Postižení jater a ledvin v těhotenství ...179 // Esenciální smíšená kryoglobulineme // Sjogrenův syndrom ...180 // Sarkoidóza ...180 // Amyloidóza ...180 // Postižení jater a ledvin při oběhovém selhání ...181 // 12.2 Postižení ledvin při selhání jater ...181 // 12.2.1 Patogeneze funkčního selhání ledvin a hepatorenálního syndromu 182 // 12.2.2 Léčba funkčního selhání ledvin a hepatorenálního syndromu ... 186 // 12.3 Jiné typy postižení ledvin při jaterních chorobách ...187 // 12.3.1 Diuretiky navozené seihání ledvin ...187 // 12.3.2 Akutní tubulární nekróza (ATN) při obstrukčním ikteru ...188 // 12.3.3 Renální tubulární acidóza (RTA) ...189 // 12.3.4 Glomerulární poruchy při jaterních chorobách ...189 // 12.4 Postižení jater při chorobách ledvin ...190 // 12.4.1 Polékové poškození jater ...190 // 12.5 Nutriční podpora při onemocnění ledvin a jater ...191 // 13 Orgánové komplikace při metabolických poruchách (V. Teplan) ...195 // 13.1 Kardiovaskulární postižení ...195 // 13.1.1 Hypertrofie levé komory a její porušená funkce ...196 // 13.1.2 Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční ...196 // 13.1.3 Perikarditida ...197 //
13.2 Poškození nervového systému při chronickém selhání ledvin ...197 // 13.3 Poruchy hormonálních funkcí ...198 // 13.3.1 Endokrinní poruchy u nemocných s chronickým selháním ledvin 198 // 13.3.1.1 Zvýšené hladiny hormonů ...199 // 13.3.1.2 Snížené hladiny hormonů ...199 // 13.3.1.3 Poruchy účinku hormonů ...199 // 13.3.1.4 Poruchy funkce štítné žlázy ...200 // 13.3.1.5 Poruchy funkce růstového hormonu ...200 // 13.3.1.6 Pohlavní hormony ...201 // 13.3.1.7 Endogenní opioidy ...201 // 13.3.1.8 Gastrointestinální hormony ...201 // 14 Faktory progrese chronické renální insuficience (V. Teplan, O. Viklický) . . . 203 // 14.1 Adaptivní změny nefronů a progrese ...203 // 14.1.1 Poškození glomerulární ...204 // 14.1.2 Poškození tubulární ...205 // 14.1.3 Patofyziologické mechanismy chronické proteinurické nefropatie 206 // 14.2 Zpomalení progrese renální insuficience ...211 // 14.2.1 Arteriální hypertenze ...211 // 17.2.2 Hyperlipidemie u diabetiků ...246 // 18 Nefrotický syndrom (V. Teplan) ...249 // 18.1 Metabolické poruchy spojené s nefrotickým syndromem ...249 // 18.1.1 Metabolismus albuminu ...249 // 18.1.2 Vliv proteinů a aminokyselin na renální hemodynamiku u nefrotického syndromu ...250 // 18.1.3 Nefrotický syndrom a tkáňové proteiny ...251 // 18.1.4 Bilance příjmu bílkovin u nemocných s nefrotickým syndromem 251 // 18.1.5 Poruchy metabolismu lipidů u nefrotického syndromu ...252 // 18.1.6 Změny v metabolismu stopových prvků // a vitaminů při nefrotickém syndromu ...253 // 18.1.7 Léčebné postupy při léčbě metabolických poruch u nefrotického syndromu ...253 // 18.1.8 Dieta u nefrotického syndromu ...253 // 19 Zhodnocení metabolicko-nutričního stavu nefrologických nemocných (V. Teplan) ...257 // 19.1 Metabolické sledování nemocných ...257 // 19.1.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření ...258 //
19.1.2 Dietologické šetření ...258 // 19.1.3 Antropometrické vyšetření ...258 // 19.1.4 Biochemická vyšetření ...259 // 19.1.5 Imunologická vyšetření ... 261 // 19.1.6 Prognostické hodnocení nutričního stavu ...262 // 20 Parenterální a enterální výživa (L. Sobotka, Z. Zadák, V. Teplan) ...265 // 20.1 Patofyziologie malnutrice ...265 // 20.1.1 Reakce organismu na nestresové hladovění ...266 // 20.1.2 Reakce organismu na stresové hladovění ...268 // 20.2 Metabolické důsledky stresu ...269 // 20.3 Rolecytokinů ...271 // 20.4 Základy parenterální výživy ...273 // 20.4.1 Určení potřeby energie, duyku, aminokyselin, iontů a vody při plánování parenterální výživy ...273 // 20.4.1.1 Stanovení energetické potřeby ...273 // 20.4.1.2 Měření energetické potřeby indirektním energometrem ... 274 // 20.4.1.3 Stanovení dávky aminokyselin ...275 // 20.4.1.4 Stanovení potřeby iontů a vody ...275 // 20.4.2 Potřeba stopových prvků, vitaminů a esenciálních složek výživy ...276 // 20.4.2.1 Stopové prvky ...276 // 20.4.2.2 Potřeba vitaminů ...278 // 20.4.3 Sacharidy, lipidy a aminokyseliny v parenterální výživě ...278 // 20.4.3.1 Sacharidy ...278 // 20.4.3.2 Tukové emulze ...279 // 20.4.3.3 Aminokyseliny ...280 // 20.4.4 Postup při praktickém sestavení parenterální výživy ...281 // 20.4.4.1 Systém „AU-in-One“ (АІО) ...282 // 20.4.5 Speciální orgánově specifické režimy parenterální výživy ...282 // 20.4.5.1 Hypokalorická a doplňková parenterální výživa ...282 // 20.4.5.2 Parenterální výživa u traumat ...282 // 20.4.5.3 Parenterální výživa v sepsi ...283 // 20.4.5.4 Parenterální výživa při onemocnění jater ...284 // 20.4.5.6 Parenterální výživa u chorob ledvin ...285 // 20.4.6 Akutní deficit nutričních substrátů ...287 // 20.4.7 Metabolické poruchy z nadměrného přívodu nutričních složek ... 288 //
20.4.8 Ostatní typy metabolických komplikací parenterální výživy ... 289 // 20.5 Enterální výživa ...289 // 20.5.1 Enterální výživy farmaceutického charakteru ...290 // 21 Metabolický stav a nutrice při hemodialyzační léčbě // (V. Teplan, J. Lálová) ...297 // 21.1 Nutriční stav nemocných v dlouhodobém dialyzačním léčení ...297 // 21.2 Dietní postupy u hemodialyzovaných nemocných ...298 // 21.3 Příprava к zahájení pravidelného dialyzačního léčení ...300 // 21.3.1 PredialyzaČní konzervativní postupy ...300 // 21.3.1.1 Individualizovaná suplementovaná dieta u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení s malnutricí ...300 // 21.4 Metabolická péče o rizikové nemocné při hemodialyzačním léčení ...303 // 21.4.1 Hemodialýza a malnutrice ...304 // 21.4.2 Metody stanovení stavu výživy ...304 // 21.4.3 Další důležité faktory, které se mohou podílet na rozvoji malnutrice ...306 // 21.4.4 Prevence rozvoje malnutrice ...306 // 21.4.5 Léčebné postupy u malnutrice ...307 // 21.4.6 Hemodialýza a kardiovaskulární onemocnění ...307 // 21.4.7 Hemodialýza a diabetes mellitus ...308 // 22 Nutriční a metabolické poruchy při CAPD (V. Teplan, P. Táborský) ...313 // 22.1 Patofyziologické poznámky ...313 // 22.2 Optimalizace léčby ...315 // 22.2.1 Kontrola adekvátnosti peritoneální dialýzy ...315 // 22.3 Metabolické problémy peritoneální dialýzy ...316 // 23 Metabolické poruchy a léčebné postupy při akutním selhání ledvin (V. Teplan) ...329 // 23.1 Příčiny akutního selhání ledvin ...329 // 23.1.1 Akutní selhání ledvin z prerenálních příčin ...329 // 23.2 Orgánové komplikace při akutním selhání ledvin ...331 // 23.3 Průběh a prognóza akutního selhání ledvin ...332 // 23.3.1 Léčebné postupy při akutním selhání ledvin ...333 // 23.4 Metabolismus a potřeba živin při akutním selhání ledvin ...336 //
23.4.1 Metabolismus aminokyselin a bílkovin ...336 // 12 Metabolismus а ledviny // 23.4.2 Spotřeba energie ...337 // 23.4.3 Metabolismus sacharidů ...337 // 23.4.4 Metabolismus tuků ...337 // 23.4.5 Vitaminy a stopové prvky ...338 // 23.5 Výživové režimy při akutním selhání ledvin ...338 // 23.5.1 Parenterální výživa ...338 // 23.5.2 Enterální výživa ...339 // 23.5.3 Perorální výživa ...339 // 23.6 Profylaxe akutního selhání ledvin. Poruchy vodního // a elektrolytového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy ...341 // 23.7 Prognóza nemocných při akutním selhání ledvin ...341 // 24 Metabolické poruchy po transplantaci ledviny (V. Teplan) ...345 // 24.1 Časná potransplantační fáze ...345 // 24.2 Dlouhodobé metabolické komplikace ...346 // 24.2.1 Poruchy metabolismu lipidů a kardiovaskulární komplikace ... 346 // 24.2.2 Poruchy metabolismu lipidů a chronické rejekce ...347 // 24.2.3 Léčebné postupy ...348 // 24.2.4 Porucha metabolismu sacharidů ...348 // 24.2.5 Hypertenze po transplantaci ledviny ...349 // 25 Metabolické poruchy ve stáří (V. Teplan) ...353 // 25.1 Změny funkce ledvin ve stáří ...353 // 25.2 Specifické změny vodního a elektrolytového hospodářství ...356 // 25.2.1 Vodní hospodářství ...356 // 25.2.2 Změny sodíku ...358 // 25.2.3 Změny draslíku a ostatních elektrolytů ...358 // 25.3 Specifické změny látkové přeměny ...359 // 25.3.1 Živiny ...360 // 25.3.1.1 Metabolismus ve stáří ... 360 // 25.3.1.2 Přívod bílkovin ...361 // 25.3.1.3 Přívod tuků ...362 // 25.3.1.4 Přívod sacharidů ...362 // 25.3.1.5 Přívod vitaminů ...363 // 26 Dietní předpisy a tabulky potravin (O. Mengerová) ...365 // Rejstřík // 403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC