Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 1994
211 s.,[12] s. : il.

objednat
ISBN 80-85917-03-3 (brož.)
Obsahuje obrázky, kresby a komentáře k nim, ediční poznámku, rejstřík
Místa mystická - literatura - náměty - studie
000059867
MÍSTO S TAJEMSTVÍM ...5 : Dílo-síť. Místa svetská a místa posvátná. Průniky světů. Místo jako  stav vědomí. Místo s tajemstvím. // DIVADLO SVĚTA ...13 : Dantova “výstava”. Divadlo světa. Život-sen. Faustiády. Slovanské divadlo světa. Bytí v exilu. // RÁJ ...20 : Labyrint a ráj. Ráj srdce v tradici utopie. Utopické místo a vnitřní místo v žánru zjevení. // IDYLICKÉ MÍSTO ...27 : Podoby idylického místa. Rysy idylického místa. Údolíčko jako herní l prostor. Marinka jako antiidyla. Rozpad idylického místa. // MÁCHŮV TAJEMNÝ PROSTOR ...35 : “Kde borový zaváněl háj”. “Hlubokoť stopen v jezera klín ”. “Tam se záře jakás semo támo míhá". “V temném boru". “Temná je noc!”. “Ouplný měsíc přikryl mrak “A nad ním půlnoc bije zvon ”. “Dobrou noc!". “Větrů vání... vlasami vězně pohrává”. “Hory v kolo krajiny". Kulisa a tajemství. Předmět s tajemstvím (lebka, meč, harfa, rakev). Postava s tajemstvím. Chrám a hrob. "Na osamělém skalisku”. “Co tam zveš vlastí, jest jen mrak”. “Pustá jsi, Praho...!". “ ’Kde jest hrad? ’ táže se starec. ‘Před vámi. ’ “Toužil v síň tu zpět”. “Já s tebou a v tobě cítím, jako ty ve mně” (máchovský model vědomí a vesmíru). // HORA ...62 : Hora jako literární topos. Zasvěcení na hoře. Hrůza z hory. Hora pokušení. Hora jako divočina a narativní topos. Tajemství hory a tajemství bytí. // TAJEMNÝ DŮM ...69 : Dům. Idylický dům a dům s tajemstvím. Chaloupka a dům (Staré bělidlo). Tajemný dům. Příbytek Marinky. Tajemný dům a “tajnosti pražské". Tajemný dům v romanetu. Dům s esoterickým tajemstvím a dům jako narativní topos. Palác-hrob. Tajemný dům v románu vzestupu a soumraku rodu. //
MĚSTO ...94 : Město v románu. Město jako bytost. Praha-dvojník. Centrum a periferie. Divadelnost. Praha v románu od dvacátých let. MěsTo literární a město žité. // BRÁNA A ŠKVÍRA ...109 : Topos vchodu. Rozsedlina a soutěska. Nepřístupný vchod. Topos vchodu u Franze Kafky. // POSTAVA S TAJEMSTVÍM ...118 : Postava jiného. Tulák, loupežník, kouzelník. Krysařa "zlý samotář”. "Obchodník s deštěm”. Dvojník. Kouzelník-stvořitel. Postava jiného mezi válkami. Bloud a pokušitel. // SESTUP DO DIVOČINY ...133 : Topos divočiny. Noetická a autonoeticKá cesta. Popraviště. // TEXT JAKO MÍSTO S TAJEMSTVÍM ...146 : Mystérium knihy. Nalezený rukopis. Sebereflexívní text. _ // MÍSTO A MONSTRUM ...162 : Místo a monstrum. Čas a monstrum. Typologie textů s monstrem. Trojí postoj k monstru. Co je monstrum a komu se zjevuje? Postava s tajemstvím. Člověk-zvíře a člověk-stroj. Expresionismus a monstrum. Golem. “Muž bez vlastností". "Obyčejný člověk”. Úředník. Monstrum vnější a vnitřní. Monstrum času. Jinakost a podobnost. Já a monstrum. Monstrum, vyprávění, text. Autenticita textu s monstrem. Text-monstrum a monstrum-text. Pražská monstra. // VNITŘNÍ MÍSTO ...185 : Zvnějšňování a zniterňování. Vnější a vnitřní místa. Kolo a kolotání. Charakter vnitřního místa. Město a hrad v nitru. Magický text a promluva. Vnitřní místo jako proces. // Ediční poznámka ...196 // Komentáře k obrázkům v textu a na obálce ...197 // Rejstřík ...203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC