Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Poslední car : zavraždění Mikuláše II.a jeho rodiny (@@20120926-15:37:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2000
505 s.

ISBN 80-7184-793-3 (brož.)
Obsahuje poznámky, úvod, rejstřík, přílohy
Mikuláš II., ruský car, 1868-1918 - biografie
Rusko - dějiny - r. 1894-1917 - pojednání
000059928
Obsah // Úvodem ... il // I. Přeních deset let vlády Mikuláše II. (1894-1904) ... 13 // Chronologie důležitých událostí I. 1894-1904 // 1. Nástup Mikuláše ?. na carský trůn ... 14 // Smrt Alexandra ?. 14 - Mikulášovo mládí - jeho povaha 18 Nástup na trůn a svatba 21 - Rodinný život 24 - První státnické vystoupení a korunovace 26 // 2. Byrokracie a samospráva ... 28 // Samoděržaví 29 - Vládní úřady 29 - Místní správa 33 - Byrokracie 33 - Samospráva 3 5 // 3. Hospodářství a finance ...•... 39 // Měna 41 - Železnice 42 - Průmysl 44 - Zemědělství 48 - Dělnický stav 54 // 4. Pravoslavná a jiné církve ... 58 // Státní pravoslavná církev 60 - Kláštery 61 - Kostely 63 // - Rozkolníci (starověrci) 65 - Mystické sekty 66 - Protestantské sekty 66 - Katolická, evangelická a arménská církev 68 - Islám a jiná náboženství asijských národů 69 - Židé v Rusku 70 // 5. Hnutí odporu proti carismu ... 71 // Ruský socialismus 72 - Liberálpvé 82 - Studenti 86 - Stávky 91 // - Rolnické nepokoje 94 // 6. Periferie říše, její rusifikace a odpor neruských národů ... 99 // Příčiny 100 - Metody 101 - Následky (Ukrajina - Bělorusko - // Poláci v Rusku - Finsko - Pobaltí - Kavkaz a jiné oblasti říše) 104 // 7. Zahraniční politika Mikuláše II. před rusko-japonskou // válkou ... 116 // Rusko a balkánská politika 117- Rusko-francouzské sbližování a spojenectví 122 - Střední Asie 126 - Dálný
východ 128 // Poznámky ... 2 // ?. Válka v Asii, revoluce a první počátky konstituce v Rusku ___ 147 // Chronologie důležitých událostí IL 1904-1906 // 1. Válka s Japonskem ... 150 // 2. Petěrburgské jaro... 155 // 3. Nepokojné léto 1905 a konec války s Japonskem ... I65 // 4. Dny svobody - vrchol revoluce ... 175 // Říjnový manifest 176 - Vznik politických stran v Rusku 180 // 5. Witteova vláda (6. 11. 1905 - 5. 5. 1906) ... I83 // Ruská vesnice 186 - Nepokoje v armádě a námořnictvu 187 // - Výbuchy národní nespokojenosti 187 - Moskevské ozbrojené povstání 190 - Witteova vláda v činnosti 193 // 6. První duma (10. května - 21. července 1906) ... 199 // Zápas o agrární reformu 202 - Drobná válka dumy s vládou 203 // - Pokusy o dohodu 204 - Rozpuštění dumy 205 // Poznámky ... 207 // ?. Stoly pin v čele vlády ... 217 // Chronologie důležitých událostí III. 1906-1911 // Mezi první a druhou dumou 222 - Druhá duma (5. 3. 1907 // - 16. 6. 1907) 229 - Nový volební zákon z 16. 6. 1907 a třetí duma {1907-1912) 234 - Hospodářství a finance. Stolypinova agrární reforma (Vliv války a revoluce na ekonomiku státu, // Stolypinova agrární reforma) 248 - Ruský nacionalismus jako východisko z nouze 256 - Stolypinovy obtíže a smrt 263 // Poznámky // 264 // IV. Na cestě k válce 1911-1914 ... 269 // Chronologie důležitých událostí TV. 1911-1914 // 1. Vnitropolitický vývoj ruské říše ... 271 // 2. Čtvrtá duma
(1912-1917) ... 276 // 3. Rasputin ... 279 // 4. Zahraniční politika carského Ruska ... 287 // Dálný východ 291 - Dorozumění s Británií 293 - Balkánská politika 296 - Rusko a Německo 302 - Ruská armáda 305 // 5. Rusko v roce 1914 ... 308 // Změny ve vládě 309 - Vládní systém a společnost 312 - Poslední týdny míru 316 // Poznámky ... 321 // V. Rusko ve válce 1914-1917 ... 329 // Chronologie důležitých událostí V. 1914-1917 // Ruská armáda na začátku války 331 - Válečné cíle Ruska a jeho spojenců 336 - Průběh válečných bojů 338 - Vliv války na ekonomiku Ruska 353 - Car, vláda a duma za války 357 - Rok 1916 - vrchol krize 363 // Poznámky ... 376 // VI. Pád carismu - březnová revoluce 1917... 383 // 1. Válka - pokusy o separátní mír ... 383 // 2. Rusko v předvečer převratu ... 386 // Periferie carské říše 386 - Petrohrad 387 - Státní duma 399 // 3. Březnová revoluce ... 402 // Pět dní (8.-12. 3. 1917) - převratná událost v dějinách Ruska 403 // - Abdikace cara 423 - Konec březnové revoluce 43 6 // Poznámky ... 440 // Epilog. Vyvraždění carské rodiny ... 445 // Poznámky ... 454
(OCoLC)45491720
cnb000969454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC