Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Pallata, 1997
126 s.

ISBN 80-901710-6-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Konflikty interpersonální - příručky
Mediace - příručky
000059960
Med і KсK // Obsah // Předmluva ...7 // Úvod ...14 // 1. PRŮVODCE MEDIACl...17 // 1.1. Úvodem ...17 // 1.2. Vyjednávání...20 // 1.2.1. Poziční vyjednávání ...20 // 1.2.2. Konstruktivní vyjednávání ...21 // 1.2.3. Napětí mezi pozičním a konstruktivním vyjednáváním . 22 // 1.3. Metody (způsoby) jednání s klienty...23 // 1.3.1. Aktivní naslouchání...25 // 1.3.2. Další techniky...26 // 1.3.3. Formy otázek ...27 // 1.4. Proces mediace ...29 // 1.4.1. Role mediátora ...29 // 1.4.2. Přehled fází, strategií a technik mediace...33 // 1.4.3. Doporučení a další odborníci...48 // 2. MEDIÁTORl: ORIENTACE, STRATEGIE A TECHNIKY ...50 // 2.1. Definice problému...51 // 2.2. Role mediátora...52 // 2.3. Strategie a techniky jednotlivých orientací...53 // 2.4. Mediační techniky...57 // 2.5. Odborné znalosti mediátora...60 // 3. JAK PŘIVÉST ZDRÁHAVÉHO ČLOVĚKA K MEDIACl ...61 // 3.1. Povaha procesu ...62 // 3.2. Povaha sporu...64 // 3.3. Obecný přínos řešení sporů alternativní cestou ...66 // 3.4. Zdroje pro prosazování mediace...67 // 4. SOUDEM NAŘÍZENÁ JEDNÁNÍ O UROVNÁNÍ SPORU ... 71 // 4.1. Role posuzovatele pověřeného soudem...72 // 4.1.1. Facilitování pozičního či konstruktivního vyjednávání . . 72 // 4.1.2. Hrozit pěstí, nebo podávat pomocnou ruku?...73 // Obsah // 4.2. Vztahy mezi existujícími hledisky...75 // 4.3. Výhody a nevýhody účasti klienta na jednání // o urovnání sporu ...77 // 4.3.1.
Argumenty zaměřené na klienta...78 // 4.3.2. Názory právníků a soudců...81 // 4.4. Kdy by soudce měl předvolat zastupovaného klienta k jednání o urovnání sporu či ho jinak přesvědčovat, // aby se jednání zúčastnil? ...82 // 4.5. Zástupce s pravomocí potřebnou k urovnání případu ... 84 // 4.6. Povinnosti zastupovaného klienta při jednání // o urovnání sporu ...85 // 5. MEDIACE A PRÁVNÍCI ...87 // 5.1. Úvod...87 // 5.1.1. Mediace a právo...88 // 5.1.2. Role mediátora ...90 // 5.1.3. Budoucnost mediace...91 // 5.2. Protivítr: tlaky proti skutečnému zapojení právníků // do mediace ...93 // 5.2.1. Obvyklá filozofická mapa právníka ...93 // 5.2.2. Ekonomické a strukturální aspekty...98 // 5.3. Vítr do zad: síly, které právníky přitahují k mediaci ...99 // 5.3.1. Konzervativní síly ...100 // 5.4. Vedlejší následky: (možný) přínos širšího vzdělání právníků // v oblasti mediace...101 // 6. DVACET BĚŽNÝCH CHYB, KTERÝCH SE ADVOKÁTI DOPOUŠTĚJÍ PŘI MEDIACl...105 // 7. MODELOVÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ MEDIÁTORŮ // - ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ...115 // 8. STRUČNÁ BIBLIOGRAFIE...123 // 8.1. Knižní publikace ...123 // 8.2. Odborné články...124 // 8.3. Videofilmy K...124 // )

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC