Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Asociace učitelů dějepisu ČR, 2006
230 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-903419-2-6 (brož.)
Inspirace
Obsahuje bibliografické odkazy
000060123
OBSAH // Úvod-o záměrech sborníku ... 5 // Dějepisv životě Evropana a občana ČR v 21. století ... 7 // O poslání a úkolech dějepisu v naší společnosti - závěry z celostátního semináře MŠMT o dějepise v Telči roku 2002 ... 11 // ZÁKLADNÍ DOKUMENTY MŠMT // • Bílá kniha z roku 2001 ... 14 // • Hlavní motto reformy: kompetence ... 14 // • Teorie, jejíž aplikace se v dokumentech požaduje // (Bloomova taxonomie) ... 16 // • Rámcový vzdělávací program podle zákona z roku 2004 // - Úkoly oblasti Člověk a společnost // Charakteristika vzdělávací oblasti... 19 // Cílové zaměření vzdělávací oblasti ... 20 // Vzdělávací obsah, učivo dějepisu ... 22 // - Učební plán pro základní vzdělávání podle RVP... 26 // - Průřezová témata - předpoklady jejich realizace ve výuce // dějepisu ... 27 // - Podíl dějepisu v obsahu průřezových témat ŠVP... 36 // - Historie RVP - Pilotní školy a zhodnocení jejich práce VÚP ... 38 // NÁMĚTY A NÁVRHY ASUD pro tvorbu školních vzdělávacích programů zpracované podle ročníků: // • Rozvržení obsahu do čtyř ročníků - přehled ... 41 // • Realizace úkolů dějepisu stanovených ŠVP ... 42 // • Cíle a kompetence dějepisu a jejich rozvoj v ŠVP ... 42 // DĚJEPIS V 6. ROČNÍKU (PRIMA) // • Úvod ? výuce - kompetence, obsah, pomůcky ... 43 // • Témata v 6. ročníku: // 1. téma: Člověk v dějinách ... 49 // 2. téma: Počátky lidské
společnosti ... 53 // 3. téma: Nejstarší civilizace ... 66 // 4. téma: Starověké Řecko ... 78 // 5. téma: Starověký Řím ... 92 // • U každého tématu: // - Očekávané výstupy podle RVP, Učivo podle požadavků RVP, // - Používané učebnice, literatura a pomůcky vhodné pro celé téma // 3 // - Poznávací, dovednostní a výchovné úkoly každého tématu // - Motivační úvod pro žáky // - Náměty pro rozpracování témat v podobě tabulek (úkoly požadované RVP, motivace, vzdělávací obsah a cíle, faktografie, výchovné cíle, propojení s obsahem humanitní a přírodovědné oblasti, pomůcky, literatura, mimoškolní činnosti, projekty) // • Dějepis 6. r. v širších souvislostech ... 110 // DĚJEPIS V 7. ROČNÍKU (SEKUNDA) // • Úvod ? celoroční práci, rozpracování okruhů RVP... 113 // - Křesťanství a středověká Evropa // - Objevy a dobývání. Počátky nové doby (1. část) // • Témata v 7. ročníku: // 1. téma: Evropa a naše země od stěhování národů do konstituování // evropských středověkých států (6. -11 ./12. století) . 119 // 2. téma: Evropa a naše země v období románského a // gotického slohu (11./12. stol. - kolem 1500) ... 134 // 3. téma: Evropa a naše země v období humanismu, renesance // a počátků baroka (1500-1648) ... 146 // • U každého tématu: // - Očekávané výstupy podle RVP, Učivo podle požadavků RVP // - Používané učebnice, literatura a pomůcky
vhodné pro celé téma // - Poznávací, dovednostní a výchovné úkoly každého tématu // - Motivační úvod pro žáky // - Náměty pro rozpracování témat v podobě tabulek (úkoly požadované RVP (očekávané výstupy, učivo), motivace, vzdělávací obsah a cíle, faktografie, výchovné cíle, propojení s obsahem humanitní // a přírodovědné oblasti, pomůcky, literatura, mimoškolní činnosti, projekty // • Závěr - Dějepis v 7. ročníku v širších souvislostech (projekty, // mimoškolní činnosti)... 172 // PŘÍLOHY: // • Ze zkušeností členů ASUD - projekty, // exkurze, mimoškolní činnosti v 6 - 7.ročníku ... 176 // • Dokument: RVP - 2. verze, podle níž zpracovávaly ŠVP pilotní školy 208 // • Dokumenty ASUD - Vyjádření ASUD ? 1. a 3. verzi návrhu // RVP ZV - Z vyjádření účastníků semináře ASUD z roku 2003 a z roku 2001 a 2004, Dopis českým historikům (2004).. 215 // • Úsilí asociace o zkvalitnění výuky a zajištění příznivých podmínek // pro výuku dějepisu - z let 1992 - 2004 ... 227 // 4
(OCoLC)124090368
cnb001643614

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC