Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.07.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 2000
186 s., [8] s. obr. příl. : il.(některé barev.), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0350-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky, barevné fotografie na příloze, úvod, seznam minerálů popsaných poprvé na úzení ČR, minerály nazvané podle mineralogů, jiných badatelů a sběratelů působících v našich zemích, rejstřík lokalit (ČR)
Bibliografie: s. 166-174
Minerály - Česká republika - přehledy
000060237
Obsah // ÚVOD... 7 // MINEROGENETICKÁ RAJONIZACE ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY... 9 // MINERÁLY MAGMATICKÝCH HORNÍN... 13 // Úvod... 13 // Minerály hlubinných magmatických hornín... 15 // Minerály žilných hornin... 19 // Minerály výlevných hornin ... 20 // MINERÁLY PEGMATITŮ (napsal Josef Staněk)... 26 // Úvod... 26 // Minerály primitivních pegmatitů ... 27 // Minerály pegmatitů s prvky vzácných zemin ... 33 // Minerály berylových pegmatitů ... 34 // Minerály komplexních pegmatitů... 41 // Minerály kontaminovaných pegmatitů ... 47 // MINERÁLY HYDROTERMÁLNÍCH RUDNÍCH LOŽISEK ... 51 // Úvod... 51 // Minerály ložisek zlata ... 53 // Starovariská zlatonosná mineralizace (asociace s-au)... 53 // Středně variská zlatonosná mineralizace (asociace au)... 56 // Mineralizace Au-(Pd.Ag) ... 57 // Minerály ložisek rud cínu a wolframu ... 57 // Wolfram-cínová mineralizace (asociace wsn)... 58 // Lithná cín-wolframová mineralizace (asociace li-snw) ... 58 // Minerály ložisek rud molybdenu ... 65 // Minerály ložisek polymetalických rud čili rud Pb-Zn-(Ag-Cu)... 66 // Starovariská polymetalická mineralizace (asociace s-pol) ... 67 // Kyzová polymetalická mineralizace (asociace k-pol) ... 67 // Nekyzová polymetalická mineralizace (asociace poi)... 72 // Pozdně variská polymetalická mineralizace (asociace p-pol)... 82 // Minerály ložisek rud mědi... 84 // Puklinová a žilná Cu-mineralizace prevariských magmatitů (asociace
a-cu).. 85 // Křemenná měďnatá mineralizace (asociace cu)... 85 // Minerály ložisek rud uranu... 87 // Spodnopermská žilná uraninitová mineralizace (asociace u)... 87 // Coffinit-uraninit-branneritová mineralizace (asociace cub)... 92 // Minerály pouranové selenid-sulfidické karbonátové mineralizace (asociace se-su-ca) ... 93 // Minerály ložisek rud antimonu (asociace sb) ... 95 // Minerály ložisek rud rtuti (asociace hg) ... 97 // Minerály ložisek oxidů železa a manganu (asociace femn)... 97 // Minerály ložisek fluoritu a barytu ... 98 // Mladovariská křemen-fluoritová mineralizace (asociace qf) ... 98 // Mezozoická fluorit-barytová mineralizace (asociaceßa)... 100 // Terciérní fluoritová a fluorit-barytová mineralizace (asociace i-ßa)... 102 // Minerály povariské mineralizace rud Ag-As-Bi-Co-Ni (asociace as-coni)... 103 // Minerály bezrudních křemenných žil... 107 // MINERÁLY SEDIMENTŮ ... 109 // Úvod... 109 // Minerály klastických hornin ... 109 // Minerály silicitů ... 119 // Minerály karbonátových sedimentů... 120 // Minerály sedimentárních železných rud ... 121 // Minerály fosfátových sedimentů... 126 // Minerály ložisek sádrovce... 126 // Minerály vznikající při lidské činnosti... 127 // MINERÁLY METAMORFOVANÝCH HORNIN... 130 // Úvod... 130 // Minerály regionálně metamorfovaných klastických hornin ... 132 // Minerály metamorfovaných stratiformních polymetalických ložisek Jeseníků ...
135 // Minerály ortorul... 138 // Minerály granulitů ... 139 // Minerály regionálně metamorfních mramorů ... 139 // Minerály regionálně metamorfních skarnů... 141 // Minerály amfibolitů (a dalších metabazitů) ... 145 // Minerály metaultrabazitů ... 147 // Minerály metakvarcitů... 148 // Minerály metamorfovaných grafitických hornin ... 148 // Minerály kontaktně metamorfovaných pelitů ... 150 // Minerály kontaktně metamorfních mramorů... 150 // Minerály kontaktně metamorfních skarnů ... 151 // Minerály kausticky metamorfovaných hornin ... 154 // Minerály metamanganoferolitů ... 155 // Minerály jiných kontaktně metamorfovaných hornin... 156 // SEZNAM MINERÁLŮ POPSANÝCH POPRVÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY .. 157 // MINERÁLY NAZVANÉ PODLE MINERALOGŮ, JINÝCH BADATELŮ // A SBĚRATELŮ PŮSOBÍCÍCH V NAŠICH ZEMÍCH... 161 // SEZNAM LITERATURY... 166 // Seznam knižní literatury ... 166 // Seznam citovaných publikací ... 167 // Použité zkratky časopisů ... 174 // REJSTŘÍK LOKALIT... 175
(OCoLC)51756737
cnb000987328

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC