Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.2) Půjčeno:61x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
151 s. : il.

ISBN 80-7013-314-7 (brož.)
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 134-151
Geriatrie - příručky
000060238
Přehled použitých zkratek 7 // Předmluva 8 // 1. Gerontologie - obecný úvod 10 // 1.1 Gerontologie jako vědní disciplina 10 // 1.2 Klinická gerontologie (geriatrie) 12 // 1.3 Stárnutí a stáří - obecná charakteristika 13 // 1.4 Stařecká multimorbidita 17 // 1.5 Farmakoterapie ve stáří 20 // 1.6 Pohybová aktivita ve stáří 21 // 1.7 Jak by měla péče o seniory vypadat 22 // 1.8 Aktuální demografická situace v ČR 26 // 1.9 Prognóza demografického vývoje ČR 27 // 1.10 Cíle péče o seniory v ČR 27 // 2. Geriatrie a praktické lékařsví 29 // 2.1 Úloha praktického lékaře a sestry ve všeobecné // ambulanci 29 // 2.2 Praktický lékař v ambulanci 29 // 2.3 Co by mělo být úkolem PL v péči o starší pacienty? 31 // 2.4 Budoucnost primární péče — týmová práce 32 // 2.5 Preventivní charakter péče 33 // 2.6 Vztahy mezi ambulancí PL a seniorem (rodinou, // pečovateli, atd.) 34 // 2.7 Co jsou velké geriatrické syndromy? 36 // 2.8 Specifika vyšetření geriatrického pacienta 38 // 2.8.1 Anamnéza 38 // 2.8.2 Fyzikální vyšetření a diagnostika 41 // 3. Imobilita 45 // 3.1 Příčiny imobility 45 // 3.2 Mobilita 46 // 3.3 Anamnéza imobility 46 // 3.4 Následky omezeného pohybu v prostoru 47 // 3.5 Možnosti kompenzace poruch mobility 48 // 3 // 3.6 Fyzikální vyšetření imobilního seniora 49 // 3.7 Přesun lůžko - židle 50 // 3.8 Chůze 50 // 3.9 Rehabilitace imobilního seniora 51 // 4. Dekubitus - proleženina 52 // 4.1 Úvod 52 // 4.2 Etiopatogeneza 53 // 4.2.1 Zevní příčiny 53 // 4.2.2 Vnitřní příčiny 54 // 4.3 Klinický obraz a klasifikace dekubitů 56 // 4.4 Komplikace dekubitů 56 // 4.5 Prevence vzniku dekubitů 57 // 4.6 Péče o kůži 58 // 4.7 Predikce dekubitů 58 // 4.8 Léčba dekubitů 61 //
5. Instabilita // 5.1 Úvod // 5.2 Rovnováha - stoj // 5.3 Patologicky změněná rovnováha // 5.4 Klinické vyšetření // 5.5 Vertigo - závrať // // 6. Pády // 6.1 Úvod // 6.2 Epidemiologie pádů // 6.3 Příčiny pádů // 6.3.1 Zevní příčiny pádů (mechanické) // 6.3.2 Vnitřní příčiny pádů (symptomatické) // 6.4 Komplikace pádů // 6.5 Prevence a léčba pádů // 7. Inkontinence // 7.1 Úvod // 7.2 Normální mikce // 7.3 Vliv stárnutí na kontinenci.. // 7.4 Zevní faktory MI // 7.5 Diagnostický přístup k MI ve stáří // 7.5.1 Anamnéza // 7.5.2 Fyzikální vyšetrení // 7.5.3 Laboratorní a pomocná vyšetření // 7.6 Klasifikace MI // 7.6.1 Podle doby trvám // 7 6.2 Podle klinického obrazu // 7.7 Doporučení a léčba // 7.8 Defekace // 7.9 Průjem // 7.10 Zácpa // 7 11 Příčiny poruch defekace ve stáří // 7.12 Příčiny inkontinence stolice // 7.13 Léčba inkontinence stolice // 8. Intelektové poruchy 93 // 8.1 Úvod 93 // 8.2 Specifika změn mozku ve stáří 94 // 8.2.1 Paměť ve stáří 97 // 8.2.2 Benigní stařecká zapomnětlivost 98 // 8.3 Příčiny intelektové dysfunkce 99 // 8.4 Atributy mozkové dysfunkce 100 // 8.5 Abnormální vlastnosti u MD 100 // 8.6 Příznaky MD 101 // 8.7 Vyšetření pacienta s MD 103 // 8.7.1 Anamnéza - příbuzní 103 // 8.7.2 Anamnéza nemocného s MD 104 // 8.7.3 Pozorování nemocného s MD 105 // 8.7.4 Fyzikální vyšetření pacienta s MD 105 // 8.7.5 Testy kognitivních funkcí 106 // 8.8 Průběh MD 107 // 8.8.1 Stadia MD 107 // 8- 9 Ošetřování osob s MD 107 // 8.10 Závěr 108 // 9- Delirium 109 // 9.1 Úvod 109 // 9- 2 Epidemiologie deliria 110 // 9-3 Etiologie deliria Ill // 5 // 9.4 Klinický obraz, diagnostika 112 // 9.5 Léčba 113 //
10. Demence 115 // 10.1 Úvod 115 // 10.2 Epidemiologie 116 // 10.3 Klasifikace demencí 116 // 10.4 Alzheimerova demence 117 // 10.4.1 Alzheimerova demence - charakteristika 117 // 10.4.2 Stádia AD 118 // 10.5 Nealzheimerovské demence 119 // 10.5.1 Vaskulární demence 119 // 10.5.2 Sekundární symptomatické demence 120 // 10.6 Diagnostika demencí 121 // 10.7 Diferenciální diagnostika demencí // 10.8 Léčba demence // 10.8.1 Režimová opatření // 10.8.2 Farmakoterapie // 11. Deprese // 11.1 Úvod // 11.2 Epidemiologie depresí // 11.3 Rizikové faktory deprese // 11.4 Klinický obraz // 11.5 Diagnostika // 11.6 Léčba // 11.6.1 Režimová opatření // 11.6.2 Farmakoterapie // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC