Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
V Praze : KANT pro AMU, 2008
304 s.: il. (některé barev.), portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-86970-86-8 (brož.)
Disk. Velká řada ; sv. 8
Obsahuje bibliografii na s. 295-299, bibliografické odkazy a rejstřík
000060294
Místo předmluvy: Cindy Shermanová mezi herectvím a fotografií | 5 -- Obraz a (sebe)scénování | 5 -- Rekapitulace teoretického sporu | 11 -- Pokus o scénologickou interpretaci | 16 Úvod: Pojmy a problémy | 19 -- Scénování a scénologie | 19 -- Obraz a dvojí způsob vytváření podoby | 20 -- Scénování příběhů | 22 -- Vyprávění a předvádění | 24 -- Scénování a (dramatické) jednání | 25 -- scéničnost a divadelní, resp. dramatické umění | 28 -- I. Na průsečíku obrazu a příběhu -- I. Scéna a vyprávění (Masacciovo scénování biblické události) | 33 -- DIEGEZE a mimeze | 33 -- scéničnost a dramatičnost | 35 Prostor a čas | 39 Vnitřní pohyb a prožitek smyslu | 47 Dvojí tradice | 50 -- 2. Od biblického příběhu ke scénování prostého života (Vermeerův obraz a podtext) | 55 -- Skutečnost a prožitek | 55 -- Scénická struktura | 58 ---
Z ulice do pokoje: problematika scénického prostoru I 61 Souhra motivů | 66 Obraz a text | 70 Obraz a Příběh | 74 -- 3. Scénologie snu (Scéničnost Jindřicha Štýrského -- ve srovnání se scénovaností Salvadora Dalího) | 78 -- Proč zrovna Štýrský? | 78 -- Traumatický trojúhelník zrození | 81 -- Inspirativní trojúhelník přátelství | 82 -- přitažlivost triangulárních vztahů | 83 -- Vztahy k dalším básníkům, surrealismu a fotografii | 86 -- Štýrský a Dalí nebo Štýrský versus Dalí? | 88 -- Dodatek | 93 -- ii. Objekt před objektivem -- 4. Inscenovaná fotografie? | 97 -- Fotografie a život | 98 -- Co je (na fotografii) reálné I 101 -- Sporná a možná kategorizace s příkladem Joel-Petera Witkina | 111 Od reality k fikci a od fikce k realitě | 116 -- Gregory Crewdson Edward Hopper inscenované fotografie? | 118 Shrnutí | 126 -- 5. Jak scénovat dokument (Capa fotografuje smrt) | 129 ---
Otázka k diskusi | 129 přímá fotografie | 132 Obraz a situace | 135 Chronotop cesty I 139 Smrt hrdiny | 144 Otázky na závěr | 147 -- 6. Objekt ozvláštněný objektivem | 150 -- Vizuální zpráva, nebo experimentální pole? | 150 -- Umění skladby a stavby | 157 -- Od viditelného k neviditelnému | 163 -- Potíže s ’angelmatikou’ | 167 -- výtvarná a herecká mimeze; ’text’ a prožitek | 174 -- iii. od díla k prezentaci předmětu či sebe sama a kam dál? -- 7. Scéna a kultura | 179 -- Moderní řešení a tradiční formule | 179 Tradiční schéma a dialog kulturních tradic | 184 -- Divadlo a chrám | 190 Směna perspektiv | 194 -- 8. Scénické myšlení ve fotografii a sebescénování nejenom ve fotografii | 199 -- sebescénování a umístění v prostoru | 199 -- od malířského portrétu k portrétní fotografii | 201 -- Od kánonu ke smyslu | 203 -- Tendence moderní portrétní fotografie | 208 Portrét jako obraz procesu hledání sebe sama | 214 ---
9. Umění a utopie nebo perspektiva? -- (Beuys don Quijote mezi modernou a postmodernou) | 221 -- Životní zkušenost a inspirace Steinerovou antroposofií | 222 -- Rozšířený pojem umění | 226 -- Zdroje a elementy | 226 -- Je možné komunikovat s kojotem? | 230 -- Don Quijote I 233 -- Dodatek inspirovaný pražskou výstavou | 235 -- Závěr: Scénický smysl a dramatický cit | 241 -- Vizuální identifikace a vnitřně hmatové vnímání | 241 Scénické a dramatické | 244 -- Scéničnost a Zichovo přesvědčení o motorickém základu dramatického působení | 247 -- Nový způsob percepce umění? | 251 -- scéničnost a prožitek | 254 -- Místo doslovu: Držadlo neboli kouzlo proměny | 257 -- zásadní odlišnost | 257 -- Inscenace a instalace | 264 -- Scéničnost a divadelnost | 275 -- Ediční poznámka | 286 -- Seznam citovaných reprodukcí | 287 -- Literatura | 295 -- Jmenný rejstřík | 300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC