Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
Praha : Grada, 2003
581 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-0254-1 (váz.)
Expert (Grada)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, ilustrace a fotografie na příloze, bibliografické odkazy, poznámky, o autorech, rejstřík
Komunikace marketingová - příručky
000060310
O autorech // Předmluva // 1 Integrovaná komunikace // Cíle kapitoly // Úvod // Marketing a nástroje marketingového mixu // Komunikační mix // Integrace marketingové komunikace // Integrace a komunikace firmy // Firemní strategie, kultura, osobnost a identita // Image a reputace firmy // Faktory vedoucí ? integrované komunikaci // Úrovně komunikace // Bariéry integrované komunikace // Vztah mezi klientem, agenturou a IMC // Plán integrované komunikace // Další literaturak tématu // Případová studie 1 // Vize finny Pioneer pro rok 2005 // Důvody pro obrození // Klíčové charakteristiky silného jména značky // Oddělení pro integrovanou marketingovou komunikaci // Skupina realizující projekt firemní identity // Výsledky // Poznámky // 2 Značka - tvorba specifické a unikátní identity // Cíle kapitoly // Úvod // Značka // Úspěšná značka // Strategie značky // Hodnota značky 67 // Přínos značky 74 // Marketingová komunikace a hodnota značky 75 // Další literatura 78 // Případová studie 2 79 // Senioři budou zářit vitalitou díky Nivea Vital 79 // Potřeby zákazníků 79 // Jméno Nivea Vital 79 // Cíle reklamy a kreativní strategie 79 // Mediální strategie 80 // Výsledky 80 // Poznámky 82 // Jak funguje marketingová komunikace 87 // Cíle kapitoly 89 // Úvod 89 // Modely hierarchie efektů/účinků 89 // Formování postoje a jeho změny 92 // Vysoká pravděpodobnost elaborace, kognitivní formování postojů 96 // Modely násobných atributů (vlastnosti") 96 // Teorie logické (zdůvodněné) aktivity (TÓRA - theory of reasoned action). . . 97 // Vlastní přesvědčení 99 // Nízká pravděpodobnost elaborace, kognitivní formování postojů 100 // Vysoká pravděpodobnost elaborace, afektivní formování postojů 101 // Emocionální zpracování 101 // Empatické přesvědčování 102 //
Nízká pravděpodobnost elaborace, afektivní (pocitové) formování postojů 102 // Transfer reklamy (aad transfer) 102 // Transfer pocitů 104 // Emocionální podmíněnost 105 // Vystavení reklamě (mere exposure) 106 // Vysoká pravděpodobnost elaborace, behaviorální formování postojů // (na základě chovám") 107 // Nízká pravděpodobnost elaborace, behaviorální formování postojů // (na základě chovám") 108 // Příčiny a důsledky podrážděnosti/popuzenosti vyvolané reklamou 109 // Příčiny podrážděnosti/popuzenosti 109 // Důsledky popuzenosti vy volané reklamou 110 // Reklama a záměna značek 111 // Další literatura 114 // Případová studie 3 114 // Žárlivost s Axe 114 // Marketingová situace 114 // Cíle reklamy a cílová skupina 115 // Kreativní Strategie 115 // Mediální strategie 115 // Výsledky 115 // Poznámky 119 // 4 Cílové skupiny 125 // Cíle kapitoly 127 // Úvod 127 // Teoretický rámec segmentace (rozdělení), targetingu (zacílení) // a positioningu (umístěnO 127 // Segmentace trhu 128 // Požadavky na efektivní segmentaci 135 // Evropský zákazník 137 // Georgrafická segmentace 137 // Psychografická segmentace 137 // Výběr cílových segmentů, targeting 138 // Strategie targetingu, výběr cílových skupin 139 // Výběr správné cílové skupiny 139 // Positioning 140 // Strategie positioningu 140 // Formování strategie positioningu 142 / // Primární a sekundární cílové skupiny 144 // Další literatura 146 // Případová studie 4 146 // Mercedes Baby Benz 146 // Proč navrhnout kompaktní auto? 147 // Cílová skupina 148 // Positioning 149 // Marketingová komunikace 151 // Výsledky 151 // Poznámky 152 // 5 Cíle 155 // Cíle kapitoly 157 // Úvod 157 // Cíle marketingové komunikace 157 // Tvorba kategorie přání 159 // Povědomí o značce: rozpoznání a zapamatování 160 // Znalost značky 161 //
Postoj ke značce 161 // Nákupní záměry 162 // Usnadnění nákupu 162 // Nákup 162 // Spokojenost 163 // Loajalita ke značce 163 // Stadia životního cyklu produktu a cíle marketingové komunikace // Uvedení na trh (introduction, launch) // Růst (growth) // Zralost, dospělost (maturity) // Pokles, ústup (dechne) // Situace při výběru cíle marketingové komunikace // Komunikační cíle firmy // Další literatura // Případová studie 5 // Ben
(OCoLC)56858423
cnb001283440

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC