Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
xv, 275 s. : il.

ISBN 80-7226-811-2 (váz.)
Business books (Computer Press)
Praxe manažera (Computer Press)
Další názvová informace na obálce: Získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání
Obsahuje grafy, černobílé fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 258
Komunikace marketingová - příručky
000060316
Obsah // Úvod 1 // 1.ČÁST // Komunikace 3 // KAPITOLA 1 // Podoby komunikace 5 // Jak úspěšně komunikovat? 7 // Na co bychom si naopak měli dát v komunikaci pozor? 9 // KAPITOLA 2 // Nástroje komunikace 11 // KAPITOLA 3 // Sdělovací prostředky 15 // KAPITOLA 4 // Komunikace se sdělovacími prostředky 19 // Jak komunikovat s novináři? 22 // Nenechte se nachytat! 23 // KAPITOLA 5 // Komunikace a řešení problému 25 // Literatura 30 // 2. ČÁST // Podniková komunikace 31 // KAPITOLA 6 // Podniková identita 33 // Jak vypracovat podnikovou značku? 40 // KAPITOLA 7 // Podniková kultura 43 // KAPITOLA 8 // Podnikový image 47 // Kdo a jak vytváří image našeho podniku? 50 // Literatura 54 // 3. ČÁST // Znalost zákazníka 55 // KAPITOLA 9 // Klíčová role spokojeného zákazníka 57 // A co nespokojený zákazník? 58 // Kdo je nespokojený, spokojený a potěšený zákazník? 58 // Zákazník nebo spotřebitel? 59 // KAPITOLA 10 // Rozhodování zákazníka 61 // KAPITOLA 11 // Poznávání zákazníka 67 // KAPITOLA 1 2 // Marketingový výzkum 71 // Jsou výsledky marketingového výzkumu spolehlivé? 75 // Harddata nebo softdata? . 77 // KAPITOLA 13 // Kvantitativní výzkum 79 // Zkratky 84 // KAPITOLA 14 // Kvalitativní výzkum 87 // Co mají kvalitativní a kvantitativní výzkum společného? 88 // Marketingový výzkum záleží na zadavateli? 90 // Marketingový výzkum v zahraničí 91 // Kvalitativní výzkum v praxi 93 // KAPITOLA 1 5
Marketingový výzkum jako komunikace se zákazníkem 95 // KAPITOLA 16 // Konkrétní příklad - konkrétní problém // Jak detailní? // Literatura // 4. ČÁST // Nabídka jako komunikace // KAPITOLA 17 // Segmentace trhu // KAPITOLA 18 // Pokrytí trhu // KAPITOLA 19 // Tržní pozice (positioning) // KAPITOLA 20 // Vypracování marketingového mixu // KAPITOLA 21 // Produkt // KAPITOLA 22 // Cena // Cena jako nástroj marketingové komunikace se zákazníkem KAPITOLA 23 // Distribuce // Proti diktátu distribuce Literatura // 5. ČÁST // Komunikace se zákazníkem // KAPITOLA 24 // 101 // 103 // 106 // 107 // 109 // 117 // 125 // 127 // 129 // 143 // 147 // 153 // 158 // 159 // 161 // Oslovení zákazníka jako východisko marketingové komunikace // 163 // KAPITOLA 25 // Marketingová komunikace se zákazníkem 171 // Propagace 172 // Podprahová, skrytá a podiinková komunikace se zákazníkem? 174 // KAPITOLA 26 // Reklama 179 // Regulace reklamy na cigarety a tabákové výrobky 180 // Výběrové řízení? 190 // KAPITOLA 27 // Podpora prodeje 193 // Veletrhy a výstavy - podpora prodeje nebo public relations? 197 // KAPITOLA 28 // Osobní prodej 205 // KAPITOLA 29 // Public relations (vztahy s veřejností) 209 // Marketingové možnosti muzeí 216 // KAPITOLA 30 // Sponzoring 219 // Jak na sponzoring 219 // Sponzoring by neměl být jen podporou prodeje 225 // KAPITOLA 31 // Direct marketing 229 // Středoevropské zkušenosti s realizací Customer // Relationship
Management (CRM) 233 // Kdo jsou již nyní úspěšní uživatelé CRM systémů? 234 // Závěry 237 // KAPITOLA 32 // Internet 239 // Služby zákazníkům a komunikace se zákazníkem na internetu 241 // Konkrétní možnosti internetu - zkušenosti z eCity 244 // KAPITOLA 33 // Komunikace se zákazníkem v maloobchodě 251 // Komunikace se zákazníkem ve službách 255 // Literatura 258 // KAPITOLA 34 // Závěrečné opakování 259 // Závěr 265 // Slovníček 267 // Rejstřík 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC