Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava ; Šenov u Ostravy : Tilia : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
294 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-685-3 (Ostravská univerzita)
ISBN 80-86904-07-5 (Tilia)
Obsahuje glosář, anglické resumé
Bibliografie na s. 285-290
Farmacie - předpisy lékařské - němčina horní nová - 15. stol. - překlady a komentáře
Němčina horní nová - předpisy lékařské - 15. stol. - překlady a komentáře
000060354
OBSAH / INHALT // Předmluva...9 // Vorwort ... 11 // 1. Mesuovo antidotárium v kontextu německé // lékařské a farmaceutické literatury... 15 // 1.1. Vznik lékárenství jako samostatného oboru ...15 // 1.2. Mesuě a jeho příručka pro lékárníky ... 17 // 1.3. Kunínský rukopis Mesuova antidotária... 19 // 1.3.1. Popis rukopisu... 19 // 1.3.2. K původu německého překladu...20 // 1. Das Antidotárium von Mesuě im Kontext der deutschen // medizinischen und pharmazeutischen Literatur ...22 // 1.1. Entstehung des Apothekenwesens als selbstständiger Disziplin...22 // 1.2. Mesuě und sein Nachschlagewerk für Apotheker...25 // 1.3. Die Kunewalder Überlieferung des .Grabadin’ von Mesuě ...27 // 1.3.1. Beschreibung der Handschrift...27 // 1.3.2. Zur Herkunft der deutschen Übersetzung ...28 // 2. Makrostruktura textu...30 // 2.1. Členění obsahu ,Grabadinu’ ...30 // 2.2. K makrostruktuře receptů ...32 // 2. Makrostruktur des Textes...34 // 2.1. Gliederung des Inhalts von ,Grabadin’ ...34 // 2.2. Zur Makrostruktur der Rezepte ...36 // 3. Jazykový rozbor ...38 // 3.1. Charakteristické rysy rané nové horní němčiny ...38 // 3.2. Jazyk německého překladu Mesuova antidotária...40 // 3.2.1. Oblast vokalismu...40 // 3.2.2. Dialektální rysy v oblasti vokalismu...45 // 3.2.3. Oblast konsonantismu...47 // 3.2.4. Grafematika...50 // 3.2.5. Několik poznámek k slovotvorbě ...52 // 3.2.5.1. Podstatná jména ...52 // 3.2.5.2. Přídavná jména...54
3. Die Sprachanalyse...57 // 3.1. Einleitung...57 // 3.2. Sprache der deutschen Übersetzung des .Grabadin’ von Mesuě...57 // 3.2.1. Vokalismus...57 // 3.2.2. Dialektale Merkmale im Bereich des Vokalismus...62 // 3.2.3. Konsonantismus...64 // 3.2.4. Graphematik...69 // 3.2.5. Einige Bemerkungen zur Wortbildung...70 // 3.2.5.1. Substantive...70 // 3.2.5.2. Adjektive...73 // 4. Shrnutí...75 // 4. Zusammenfassung...77 // 5. Ediční zásady ...79 // 5. Editionsprinzipien...81 // 6. Edice / Edition // Překlad / Übersetzung ...85 // 7. Glosář / Glossar ...275 // 8. Seznam literatury / Literaturverzeichnis ...285 // 9. Seznam zkratek / Abkürzungsverzeichnis ...291 // 10. Seznam vyobrazení / Abbildungsverzeichnis...292 // 11. Summary ...293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC