Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2006
xvii,443 s. : il. + 1 CD-ROM

ISBN 80-251-1041-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, terminologický slovník, bibliografické odkazy, rejstříky
Komunikace marketingová - příručky
000060377
OBSAH // ÚVOD 3 // PRVNÍ ČÁST Komunikace 6 // KAPITOLA 1 // PODOBY KOMUNIKACE 7 // Ponaučeni z kybernetického pohledu 9 // JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT? 10 // příklad překroucení informace a komunikačního ŠUMU 12 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 12 // KAPITOLA 2 // NÁSTROJE KOMUNIKACE 15 // KAPITOLA 3 // SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 21 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 25 // KAPITOLA 4 // KOMUNIKACE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY 27 JAK KOMUNIKOVAT S NOVINÁŘI? 31 // Praktické ponaučení Komunikace s novináři po našem PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ // NENECHTE SE NACHYTAT! // 32 // 34 // 34 // KAPITOLA 5 // KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ PROBLÉMU 35 // 1. BONUS - KOMUNIKACE VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH 41 // DRUHÁ ČÁST Podniková komunikace 44 // KAPITOLA 6 // PODNIKOVÁ IDENTITA 45 // Oriflame v modrobílém 49 // Nové logo Brněnských veletrhů a výstav (BW) 51 // Ponaučení - Jak vypracovat podnikovou značku? 52 // Jak se mění Pepsi - Cola 54 // PŘÍKLAD VÝBĚRU A VYUŽITÍ PODNIKOVÉ ZNAČKY 55 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 56 // KAPITOLA 7 // PODNIKOVÁ KULTURA 57 // OD GRAMODESEK DO MARKETINGOVÉ SÍNĚ SLÁVY 58 // SITUACE U NÁS 60 // JAPONSKÁ PODNIKOVÁ KULTURA V BOSKOVICÍCH 60 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 61 // KAPITOLA 8 // PODNIKOVÝ IMAGE 63 // MĚNÍ SE IMAGE? 66 // Ponaučení - Kdo a jak vytváří image instituce? 67 // ŠKODA MĚNÍ IMAGE 68
IMAGE MADE IN USA 69 // Ponaučení - Představy a zklamání 70 // Ponaučení - Jak poznáme identitu, kulturu a image // organizace? 72 // 2. BONUS - PODNIKATELSKÁ KOMUNIKACE 72 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 72 // TŘETÍ ČÁST Znalost zákazníka 74 // KAPITOLA 9 // KLÍČOVÁ ROLE SPOKOJENÉHO // ZÁKAZNÍKA 75 // A CO NESPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK? 76 // KDO JE NESPOKOJENÝ, SPOKOJENÝ A POTĚŠENÝ ZÁKAZNÍK? 76 // ZÁKAZNÍK NEBO SPOTŘEBITEL? 77 // Praktické ponaučení - Buďme vděčni za stěžující zákazníky! 78 // KAPITOLA 10 // ROZHODOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA 79 // VLEČŇÁKOVÍ, ČI BUMERANGOVÍ ZÁKAZNÍCI? 84 // NĚMECKÁ ZKUMAVKA JMÉNEM HASSLOCH 84 // AKTUÁLNI POZNATKY O VÝZNAMU INFORMACI PRO ZÁKAZNÍKY // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ // 85 // 86 // KAPITOLA 11 // POZNÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKA 87 // JAPONSKÁ INSPIRACE 88 // INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY 90 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 91 // KAPITOLA 12 // MARKETINGOVÝ VÝZKUM 93 // PONAUČENÍ - JSOU VÝSLEDKY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU SPOLEHLIVÉ? 97 // HARDDATA NEBO SOFTDATA? 100 // V ČEM JSOU VÝHODY A NEVÝHODY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ STATISTICKÝCH DAT (HARDDAT)? 101 // PRODEJ A SPOTŘEBA MOŘSKÝCH RYB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 101 // KAPITOLA 13 // KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 103 // Ponaučení - Čím se liší záznamový arch od dotazníku? 108 // ANKETA O ZÁKAZNÍCÍCH ZNAČKY LEVI’S 108 // Ponaučení - Zkratky v dotazování 110 // MĚŘENÍ
SLEDOVANOSTI TELEVIZE? 112 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 113 // KAPITOLA 14 // PROPOJENÍ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU S KVANTITATIVNÍM 115 // CO MAJÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ VÝZKUM SPOLEČNÉHO? 117 // JSOU VÝSLEDKY Z MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU SMĚRODATNÉ? 118 // MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZÁLEŽÍ NA ZADAVATELI? 119 MARKETINGOVÝ VÝZKUM V ZAHRANIČÍ 120 // Co by měl mít zadavatel marketingového výzkumu ujasněné // před zahájením jednání s výzkumnou agenturou? 121 // KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PRAXI 122 // KAPITOLA 15 // MARKETINGOVÝ VÝZKUM JAKO KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 123 // PRAKTICKÝ PŘÍKLAD - CYKLOBUSOVÉ LINKY V BRNĚ 125 // VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH 127 // Ponaučení 130 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 131 // KAPITOLA 16 // KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY - KONKRÉTNÍ // PROBLÉMY 133 // PRODEJ PUNČOCHOVÉHO ZBOŽÍ 134 // JAK DETAILNÍ? 135 // Ponaučení 138 // 3. BONUS - VÝZKUM V TERÉNU // 139 // ČTVRTÁ ČÁST Nabídka jako komunikace 142 KAPITOLA 17 // SEGMENTACE TRHU 143 // VOLKSWAGEN ŠIJE AUTA NA MÍRU 143 // STAŘÍ VPŘED? 145 // SENIOŘI JSOU STŘEDEM POZORNOSTI 145 // Současný životní styl u nás a jeho důsledky pro chováni zákazníků 146 PIVNÍ LOKÁLNÍ PATRIOTISMUS 149 // RÖMERQUELLE - RAKOUSKÁ MINERÁLKA ČÍSLO 1 151 // PRO ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL 153 // SEGMENTACE ZA TŘI MINUTY? 153 // KDY A NA KOHO S NOVÝM ŠICÍM STROJEM HUSQVARNA?
154 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 155 // KAPITOLA 18 // POKRYTÍ TRHU 157 // ZE SKANDINÁVIE DO CELÉHO SVĚTA 159 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 164 // KAPITOLA 19 // TRŽNÍ POZICE (POSITIONING) 165 // SILNÁ DOMÁCÍ POZICE JE VÝCHODISKEM PRO CELOSVĚTOVOU // ORIENTACI 166 // KAPITOLA 20 // VYPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU 167 // KAPITOLA 21 // PRODUKT 169 // ROZHODUJE ROZŠÍŘENÝ PRODUKT 170 // ZNAČKY PŘIPOMÍNAJÍ PŮVOD 175 // BUDOVÁNÍ VZTAHU ZÁKAZNÍKŮ KE ZNAČCE 175 // CENA ZNAČKY 176 // NOVÉ ETIKETY PIVOVARU STAROBRNO 178 // SVĚTOVĚ NAČASOVANÁ NABÍDKA 183 // CO VÁM TO PŘIPOMÍNÁ? 184 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 185 // KAPITOLA 22 // CENA 187 // CENA PODLE ZÁKAZNÍKA 189 // MIMOCENÍKOVÁ CENA 190 // CENA JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 191 // PŘÍJMY VÝROBCŮ LÉKŮ KLESAJÍ 195 // „SVĚT FIRMY“ JAKO SOUČÁST CENY PRODUKTU (JIŘÍ PADĚRA) 196 // AKTUÁLNÍ POZNATKY O CENĚ 198 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 199 // KAPITOLA 23 // DISTRIBUCE 201 // WAL-MART - SVĚTOVÁ DISTRIBUČNÍ JEDNIČKA 204 // DISTRIBUCE JAKO KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 205 // PROMĚNY CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ V NÁKUPNÍCH CENTRECH 206 // PROTI DIKTÁTU DISTRIBUCE 208 // DISTRIBUCE A INTERNET 208 // JAK JDE NA TO TESCO (LADISLAV SEKERKA) 209 // CO PŘINÁŠÍ LOGISTIKA (MARTIN PŘIBYL) 210 // AKTUÁLNÍ POZNATKY O VÝZNAMU MÍSTA PRODEJE 212 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A
NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 213 // 4. BONUS - NABÍDKA JAKO KOMUNIKACE 214 // PÁTÁ ČÁST Komunikace se zákazníkem 216 // KAPITOLA 24 // OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA JAKO VÝCHODISKO MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 217 // NABÍDKA NOVÝCH POKLADNÍCH SYSTÉMŮ 221 // KAPITOLA 25 // MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE // SE ZÁKAZNÍKEM 227 // PROPAGACE 228 // OBCHODNÍK, KTERÝ VYPUSTIL BEATLES 229 // PODPRAHOVÁ, SKRYTÁ A PODLINKOVÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM? 230 // KAŽDÝ PRODUKT CHCE ODLIŠNÝ CÍLOVÝ SEGMENT I ODLIŠNÉ OSLOVENÍ 232 // NIZOZEMSKÉ MAGNUM 234 // PROPAGACE A PRODEJ LÉKŮ 235 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 236 // KAPITOLA 26 // REKLAMA 237 // REGULACE REKLAMY NA CIGARETY A TABÁKOVÉ VÝROBKY 238 // PRO KOHO JE REKLAMA? 240 // OD VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU PŘES NOVÝ // REKLAMNÍ SLOGAN AŽ KE ZVÝŠENÍ PRODEJE 244 // REKLAMNÍ KAMPAŇ „STAROBRNO - TAJEMSTVÍ DOBRÉ NÁLADY" 250 // VARIANTY PRO SEGMENTY 251 // Praktické ponaučení - Výběrové řízení? 253 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 254 // KAPITOLA 27 // PODPORA PRODEJE 255 // VELETRHY A VÝSTAVY - PODPORA PRODEJE NEBO PUBLIC RELATIONS? 262 // JSOU VELETRHY PRO KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY DŮLEŽITÉ // A JAKÝCH DOPLŇUJÍCÍCH NÁSTROJŮ SE ZDE NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁ? 264 // OBCHODUJE SE NA VELETRZÍCH? 265 // AKTUÁLNÍ POZNATKY O VÝZNAMU SLEVOVÝCH AKCÍ 267 // KAPITOLA 28 // OSOBNÍ PRODEJ 269 // MULTILEVEL MARKETING (TOMÁŠ URBÁNEK) 271 // KAPITOLA 29
PUBLIC RELATIONS // (VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ) 275 // LOBBOVÁNÍ V PRAXI 278 // Ponaučení - Jak komunikovat v krizové situaci 280 // Ponaučení - Jak organizovat tiskovou konferenci 284 // PŘÍKLAD ZVACÍHO DOPISU PRO NOVINÁŘE 287 // NEZÁVIDĚNÍHODNÉ PŘÍPADY 289 // MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI MUZEÍ 290 // ZÁBAVNÍ PARK JAKO SOUČÁST PUBLIC RELATIONS RODINNÉ FIRMY 291 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 293 // KAPITOLA 30 // SPONZORING 295 // JAK NA SPONZORING (LUCIE ZUMROVÁ) 295 // ROZDÍLNÝ CÍLOVÝ SEGMENT VYŽADUJE ODLIŠNÝ OBJEKT // SPONZOROVÁNÍ 301 // SPONZORING SPORTOVCŮ 302 // SPONZORING BY NEMĚL BÝT JEN PODPOROU PRODEJE 302 // SPONZORING VE ŠKOLSTVÍ? 304 // SPOZORING POLITICKÝCH STRAN V EVROPSKÉ UNII 304 // SPONZORING JAKO KOMUNIKACE ZNAČKY 305 // PRAKTICKÝ PRÍKLAD - SPONZOROVÁNÍ FESTIVALU SMETANOVA // LITOMYŠL 305 // SPONZOŘI LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER V PEKINGU 311 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 311 // KAPITOLA 31 // DIRECTMARKETING 313 // CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) JAKO PARTNER DIRECT MARKETINGU (MARTIN SOUČEK) 317 // Základní prvky CRM 318 // Přechod k relačnímu marketingu 320 // Fáze vztahu 321 // CRM jako zdroj dat 321 // CRM a podniková identita 321 // MOŽNOSTI IMPLEMENTACE CRM V OBLASTI FINANČNÍHO SEKTORU (ŠÁRKA STOJAROVÁ) 322 // KAPITOLA 32 // INTERNET 327 // VYUŽITÍ INTERNETU V MARKETINGOVÉ // KOMUNIKACI (ROMAN MALO) 329 // Webová stránka - základní komunikační
kanál internetového marketingu 330 Internetové formy propagace 332 // Bannerová reklama 332 // Email marketing 334 // Search Engine Marketing 335 // Jiné formy internetové reklamy 336 // Další nástroje marketingové komunikace 337 // Budoucnost a trendy internetové marketingové komunikace 339 // INTERNET NA INVEX-COMPUTER 340 // OBAVY A FALEŠNÉ ÚDAJE NA INTERNETU 342 // NARŮST OBCHODOVÁNI PŘES INTERNET 343 // REKLAMA NA INTERNETU 343 // KAPITOLA 33 // KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM V MALOOBCHODĚ 345 // NEBOJTE SE POSLOUŽIT 349 // Praktické ponaučení - Komunikace se zákazníkem // ve službách 350 // PŘÍKLAD HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ 352 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 355 // 5. BONUS - KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 355 // ŠESTÁ ČÁST Komunikace s občanem (VĚRA FORETOVÁ - MIROSLAV FORET) 358 // KAPITOLA 34 // MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE // VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 359 // KAPITOLA 35 // MARKETING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ // 363 // PŘÍKLAD MARKETINGOVÉHO PŘÍSTUPU RADNICE V RIBE 366 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 368 // KAPITOLA 36 // POTŘEBY A INFORMACE 369 // POTŘEBY OBČANA A VEŘEJNÉ SPRÁVY 369 // Ponaučení 370 // POŽADAVKY NA INFORMACE 371 // PŘÍKLAD VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 374 // KAPITOLA 37 // KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO 375 // HODNOCENÍ RADNICE 376 // PŘÍKLAD MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ 377 // HODNOCENÍ POLITIKŮ 379 // PŘÍKLAD KOMUNIKACE S OBČANY VE VÍDNI 381 // PRACOVNÍ, PODNIKATELSKÉ A ŽIVOTNÍ // PODMÍNKY
383 // PŘÍKLAD ZÁJMU RADNICE O NEZAMĚSTNANÉ 384 // KAPITOLA 38 // JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚSTA 387 // Ponaučení 391 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 394 // KAPITOLA 39 // KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA 395 // PŘÍKLAD ZAPOJENÍ OBČANŮ - SOUSEDSKÁ FÓRA 400 // Ponaučení - Audit komunikační strategie - zkušenosti z Edinburghu 400 // Klíčové pojmy 401 // Hodnoty a cíle komunikační strategie 401 // Komunikační audit 402 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 404 // KAPITOLA 40 // POŘÁDÁNÍ VÝSTAV A ÚČAST NA VELETRZÍCH 405 // PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYUŽITÍ VÝSTAVY KE ZVÝŠENÍ ZÁJMU // OBČANŮ O ÚZEMNÍ PLÁN 406 // Ponaučení - Přínosy účasti na veletrhu pro komunikaci s návštěvníky 408 // PŘÍKLAD JEDNODUCHÉ, ALE NÁVŠTĚVNICKY ATRAKTIVNÍ ÚČASTI // NA VELETRHU 409 // KAPITOLA 41 // KONKRÉTNÍ PONAUČENÍ PRO KOMUNIKACI S OBČANY 411 // OSOBNÍ JEDNÁNÍ 411 // TELEFONICKÝ HOVOR 412 // PÍSEMNÁ KOMUNIKACE 414 // NA ÚŘADĚ 415 // PRAKTICKÉ ÚKOLY A NA CD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ 415 // KAPITOLA 42 // ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ ZÁVĚR SLOVNÍČEK REJSTŘÍK FIREM REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ // 417 // 425 // 429 // 431 // 435 // 436

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC