Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.7) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2006
300 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7357-176-5 (váz.)
Řízení školy
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Bibliografie na s. 294-297
Školy - management marketingový - příručky
Školy - řízení - příručky
000060379
Obsah // Obsah... 5 // Úvod...9 // 1 Marketingové řízení školy...11 // 1.1 Efektivní škola...13 // 1.2 Podstata marketingového řízení školy...15 // 1.3 Marketing a škola...18 // 1.3.1 Koncepce školního marketingu...25 // 1.3.2 Přínosy marketingového řízení školy...27 // 1.3.3 Omyly a mýty...28 // Shrnutí...29 // 2 Prostředí školy...32 // 2.1 Makroprostředí školy...34 // 2.1.1 Ekonomické vlivy...34 // 2.1.2 Demografické vlivy...36 // 2.1.3 Politické vlivy...37 // 2.1.4 Kulturní vlivy...38 // 2.2 Mezoprostředí školy...39 // 2.2.1 Konkurence...40 // 2.2.2 Zákazníci a klienti školy...48 // 2.3 Vnitřní prostředí školy...62 // 2.3.1 Klima školy...63 // 2.3.2 Kultura školy...65 // 2.3.3 Organizační model školy...88 // Shrnutí...91 // 3 Informační systém školy...94 // 3.1 Systém vnitřních informací...96 // 3.2 Systém externích informací...97 // 3.3 Marketingový výzkum...98 // Shrnutí...107 // 5 // OBSAH // 4 Strategické plánování školy...109 // 4.1 Analýza vnějšího prostředí...Ill // 4.2 Analýza vnitřního prostředí...115 // 4.3 Poslání a cíle školy...119 // 4.3.1 Cíle školy...121 // 4.4 Strategie školy...122 // Shrnutí...129 // 5 Trh školy a cílený marketing...131 // 5.1 Segmentace trhu vzdělávacích služeb...136 // 5.2 Tržní zacílení... 142 // 5.3 Tržní umístění...143 // 5.3.1 Image školy...144 // Shrnutí...154 // 6 Produkt školy...156 // 6.1 Vzdělávací nabídka školy ...158
// 6.2 Vlastnosti vzdělávacího programu...160 // 6.3 Životní cyklus vzdělávacího programu...161 // 6.4 Tvorba nového programu...165 // 6.4.1 Analýza příležitostí...166 // 6.4.2 Výběr námětů...166 // 6.4.3 Tvorba programu...167 // 6.4.4 Uvedení na trh vzdělávacích služeb...176 // 6.5 Kvalita vzdělávacího programu...178 // 6.5.1 Podmínky vzdělávacího procesu...180 // 6.5.2 Vstupy vzdělávacího programu...181 // 6.5.3 Vyučovací proces...184 // 6.5.4 Výstupy vzdělávacího programu...185 // 6.6 Vnímání kvality...186 // Shrnutí...192 // 7 Cena...194 // 7.1 Stanovení výše školného...197 // 7.1.1 Nákladová metoda...198 // 7.1.2 Metoda dle vnímání hodnoty zákazníkem...199 // 7.1.3 Metoda orientovaná na konkurenci...200 // 7.1.4 Diferenciace školného...201 // Shrnutí...202 // 6 // OBSAH I // 8 Distribuce vzdělávacího programu...204 // 9 Komunikace školy...209 // 9.1 Principy marketingových komunikací...211 // 9.2 Osobní komunikace ...216 // 9.3 Vztahy s veřejností...217 // 9.3.1 Kroky v procesu PR...218 // 9.3.2 Nástroje PR...220 // 9.4 Reklama...222 // 9.4.1 Volba média...225 // Shrnutí...230 // 10 Lidé-vnitřní marketing...232 // 10.1 Personální marketing...233 // 10.1.1 Postup při výběru pracovníků...235 // 10.2.1 Styly řízení a leadership...238 // 10.2 Efektivní vedení lidí (leadership)...239 // 10.3 Motivace...245 // 10.4 Vnitřní komunikace ...249 // Shrnutí...255 // 11 Relační marketing školy...257
// 11.1 Tvorba vztahové sítě...259 // 11.2 Životní cyklus vztahů...261 // 11.3 Zásady osobního jednání ...262 // 11.4 Vztah ? podnikům a odborná praxe...265 // Shrnutí...267 // 12 Nábor studentů a žáků...268 // 12.1 Proces náboru žáků...269 // 12.2 Faktory ovlivňující volbu školy...272 // Shrnutí...273 // 13 Evaluace školy...275 // 13.1 Vnitřní hodnocení kvality...277 // 13.2 Vnější hodnocení kvality...287 // Shrnutí...289 // Obrazové přílohy...292 // Použitá a doporučená literatura...293 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC