Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Computer Press, 1999
xxx,854 s. + 1 CD

objednat
ISBN 80-7226-132-0 (váz.)
Programování
Originál: Inside Visual C++
Další názvová informace z titulního listu: doprovodný CD-ROM obsahuje všechny zdrojové soubory a vzorové aplikace probírané v knize
Obsahuje úvod, stručný slovník pojmů, rejstřík, doporučenou literaturu, údaje o autorovi
Visual C++ (software) - příručky
000060396
Obsah // Úvod // C++ versus Java Pro koho je určena tato kniha Co v této knize najdete Jak knihu používat Uspořádání knihy Win32 versus Winl67 Windows 95 versus Windows NT // Hlubší proniknutí do Windows: Poznámky „Pro Win32 programátory“ // Použití doprovodného CD-ROMu Technické poznámky Podpora // ČÁST I: // Základy Windows, Visual C++ // a aplikačního systému // KAPITOLA 1 // Microsoft Windows a Visual C++ 3 // Programování model Windows 3 // Komponenty Visual C++ 6 // xxiii // xxiii // xxiii // xxiv // XXV // XXV // xxvii // xxvii // xxvii // xxviii XX ix xxix // vii // Mistrovství ve Visual C++ // KAPITOLA 2 // Aplikační systém knihovny Microsoft Foundation Class 15 // Proč používat aplikační systém 15 // Co je aplikační systém 19 // Mapování zpráv v knihovně MFC 22 // Dokumenty a pohledy (views) 23 // CAST II: // Třída pohledu (View Class) // knihovny MFC // KAPITOLA 3 // Začínáme s AppWizardem - “Hello, world!” 27 // Co je pohled 28 // Jednodokumentové a vícedokumentové rozhraní 28 // Aplikace, která “nic nedělá” - EX03A 28 // Třída pohledu ??? View 33 // Kreslení uvnitř okna pohledu - rozhraní grafického zařízení // (GDI, Graphics Device Interface) Windows 34 // Přehled editorů zdrojů 35 // Spuštění editoru dialogů 36 // Cíl ladící Win32 Debug versus distribuční Win32 Release 38 // Zapnutí diagnostických maker 39 // Předkompilované hlavičky 39 // Dva způsoby běhu programu 41
// KAPITOLA 4 // Zpracovávání základních událostí, // mapovací módy a rolovací pohled 43 // Získávání vstupu uživatele - funkce mapy zpráv 43 // Mapovací režimy (mapping modes) 54 // Rolovací okno pohledu 6l // vili // Obsah // Prvky programu EX28A 696 // Řetězce filtrování a třídění 698 // Spojování dvou databázových tabulek 699 // Třída knihovny MFC CRecordView 699 // Příklad EX28B pohled na záznamy 700 // Vícenásobné sady záznamů 705 // Použití více vláken v ODBC 708 // Hromadné získávání řádků 708 // Používání sad záznamů bez vazeb 709 // KAPITOLA 29 // Správa databází pomocí // Microsoft Data Access Objects 711 // DAO, COM a databázový stroj Microsoft Jet 711 // DAO a VBA 712 // DAO a MFC 713 // Které databáze můžete otvírat pomocí DAO ? 713 // Používání systému DAO v režimu ODBC - snapshoty a dynasety 714 // Sady záznamů DAO typu tabulka 715 // QueryDefy a TableDefy systému DAO 715 // Více vláken v systému DAO 715 // Zobrazování řádků databáze v rolovacím okně 715 // Programování dynamických sad záznamů 720 // Příklad EX29A 720 // Soubor zdrojů příkladu EX29A 732 // Činnost programu EX29A 733 // CAST VI: // Programování pro Internet // KAPITOLA 30 // TCP/IP, Winsock a Winlnet 737 // Používat COM ěi nepoužívat 737 // Základy Internetu 738 // xvii // Mistrovství ve Visual C++ // Vytvořte si vlastní intranet za 99 dolarů 748 // Vytváření webového serveru pomocí
třídy CHttpBlockingSocket 762 // Vytváření webového klienta pomocí třídy CHttpBlockingSocket 766 // Winlnet 767 // Vytváření webového klienta pomocí tříd MFC pro Winlnet 772 // Asynchronní monikerové soubory 773 // KAPITOLA 31 // Programování // Microsoft Internet Information Severu 777 // Alternativy serveru IIS 777 // Microsoft IIS 778 // Rozšíření serveru ISAPI 781 // Praktické rozšíření serveru ISAPI - ex31a.dll 786 // Přístup ISAPI ? databázím 791 // Používání Cookies HTTP pro sojování transakcí 792 // Ověřování totožnosti na WWW 793 // Filtry ISAPI 795 // Příklad filtru ISAPI - ex31b.dll, ex31c.exe 797 // KAPITOLA 32 // Servery dokumentů ActiveX a Internet 801 // Teorie dokumentů ActiveX 801 // Příklad serveru dokumentů ActiveX EX32A 806 // Příklad serveru dokumentů ActiveX EX32B 809 // Další možnosti serverů dokumentů ActiveX 816 // DODATEK A // Funkce map zpráv knihovny // Microsoft Foundation Class 817 // Obslužné funkce zpráv WM_COMMAND 817 // Obslužné funkce informačních zpráv dětských oken 817 // Obslužné funkce informačních zpráv oken 819 // Uživatelsky definované kódy zpráv 823 // xviii // Obsah // DODATEK ? // Identifikace tříd knihovny MFC // za běhu programu a dynamické // vytváření objektů 825 // Získávání jména třídy objektu za běhu programu 825 // Struktura CRuntimeClass a makro CRUNTIME_CLASS knihovny MFC 826 // Dynamické vytváření 827 // Vzorový program 828
// Stručný slovník pojmů 831 // Rejstřík 843 // xix // Obsah // Další zprávy Windows 65 // KAPITOLA 5 // Rozhraní grafického zařízení, // barvy a písma 69 // Třída kontextu zařízení 69 // Objekty GDI 72 // Mapování barev Windows 75 // Písma 77 // Příklad EX05A 81 // Příklad EX05B 85 // Příklad EX05C - třída CScroll View 88 // KAPITOLA 6 // Modálni dialog a společné // ovládací prvky Windows 95 // Modálni a nemodální dialogy 95 // Zdroje a ovládací prvky 96 // Programování modálního dialogu 96 // The Dialog That Ate Cincinnati - příklad ??? 97 // Rozšíření dialogového programu 112 // Identifikace ovládacích prvků: ukazatele na třídu Cwnd // a ID ovládacích prvků 116 // Nastavení barvy pozadí dialogu a ovládacích prvků 115 // Kreslení okna dialogu 117 // Přidávání ovládacích prvků dialogu za běhu programu 118 // Používání dalších vlastností ovládacích prvků 118 // Společné ovládací prvky Windows 119 // Příklad EX06B 122 // KAPITOLA 7 // Nemodální dialog a společné // dialogy Windows 133 // Nemodální dialogy 133 // Třída CformView - alternativa nemodálního dialogu 141 // Společné dialogy Windows 141 // ix // Mistrovství ve Visual C++ // KAPITOLA 8 // Používání ovládacích prvků ActiveX 149 // Ovládací prvky ActiveX a běžné ovládací prvky Windows 150 // Instalace ovládacích prvků Active x 152 // Ovládací prvek Calendar 153 // Programování kontejneru ActiveX 154
// Příklad EXOSA - dialogový kontejner ovládacího prvku ActiveX 160 // Ovládací prvek ActiveX v souborech HTML 168 // Vytváření ovládacího prvku ActiveX za běhu programu 168 // Příklad EX08B - ovládací prvek ActiveX Web Browser 169 // Příklad EX08C - dokončený webový prohlížeč s dvojitým oknem 173 // Vlastnosti obrázků (picture properties) 173 // Vazebné vlastnosti - informační zprávy o změnách 174 // Ostatní ovládací prvky ActiveX 175 // KAPITOLA 9 // Správa paměti ve Win32 177 // Procesy a prostor paměti 177 // Jak pracuje virtuální paměť 180 // Funkce VirtualAlloc - vyhrazená (committed) a rezervovaná (reserved) paměť 182 Heap Windows a rodina funkkcí Global Alloc 183 // Heap malých bloků, operátory C++ new a delete a_heapmin 184 // Soubory mapované do paměti 185 // Přístup ke zdrojům 186 // Tipy pro správu dynamické paměti 187 // Optimalizace ukládání konstantních dat 187 // KAPITOLA 10 // Bitmapy GDI a bitmapy // nezávislé na zařízení 189 // Používání bitmap GDI 190 // Použití bitmap pro vylepšení výstupu na zobrazovací zařízení 195 // DIBy a třída Cdib 200 // Další možnosti DIBů 214 // Vkládání bitmap na příkazová tlačítka 215 // Obsah // KAPITOLA 11 // Zpracovávání zpráv Windows // a vícevláknové programování 221 // Zpracovávání zpráv Windows 221 // Zpracovávání při nečinnosti (on-idle) 226 // Vícevláknové programování 227 // CAST lil: // Architektura dokumentu
// - pohled // KAPITOLA 12 // Menu, klávesnice, akcelerátory, rozšířené textové pole // a tabulky vlastností 239 // Třídy hlavního rámcového okna a dokumentu 240 // Menu Windows 240 // Akcelerátory klávesnice 241 // Zpracování příkazů 242 // Vestavění položky menu aplikačního systému 245 // Volby knihovny MFC pro editaci textu 246 // Příklad EX12A 247 // Tabulky vlastností (property sheets) 252 // Třída CMenu 267 // Vytváření plovoucích rozbalovacích menu 267 // Rozšířené zpracování příkazů 268 // KAPITOLA 13 // Panely nástrojů a stavové řádky 271 // Panely ovládacích prvků a aplikační systém 271 // Panely nástrojů 272 // Nápověda ? panelu nástrojů (ToolTIP) 274 // xi // Mistrovství ve Visual C++ // Lokalizace hlavního rámcového okna 275 // Příkladu panelu nástrojů EX13A 275 // Stavový řádek 280 // Příklad stavového řádku EX13B 283 // KAPITOLA 14 // Znovupoužitelná základní // třída rámcového okna 289 // Proč je obtížné psát znovupoužitelné základní třídy 289 // Třída CPersistentFrame 290 // Třída CframeWnd a členská funkce ActiveFrame 290 // Členská funkce PreCreate Windows 291 // Registry Windows 292 // Použití třídy Cstring 294 // Poloha maximálního okna 295 // Stav panelu ovládacích prvků a registry 296 // Statické datové členy 296 // Implicitní pravoúhelník okna 296 // Příklad EX14A 297 // Stálé rámce v aplikacích MDI 303 // KAPITOLA 15 // Oddělování
pohledů od jejich dokumentů 305 // Funkce interakce dokument-pohled 305 // Nejjednodušší aplikace dokument-pohled 308 // Třída CFormView 309 // Třída CObject 309 // Diagnostický dumping (diagnostic dumping) 310 // Příklad EX15A 314 // Pokročilejší interakce dokument-pohled 320 // Funkce Cdocument:: Delete Contents 321 // Třída kolekce COblist 322 // Příklad EX15B 326 // Dvě cvičení pro čtenáře 342 // xii // Obsah // KAPITOLA 16 // Čtení a zapisování dokumentů // - aplikace SDI 343 // Serializace 343 // Aplikace SDI 349 // Příklad EXlóA - aplikace SDI a serializací 356 // Spouštění z průzkumníka a drag and drop 367 // KAPITOLA 17 // Čtení a zapisování dokumentů // - aplikace MDI 371 // Aplikace MDI 371 // Příklad EX17A 379 // KAPITOLA 18 // Tisk a náhled před tiskem 391 // Tisk ve Windows 391 // Náhled před tiskem 394 // Programování tiskárny 394 // Příklad EX18A - program tisknoucí stylem Wysiwyg 396 // Znovu šablony tříd kolekcí - třída CArray 403 // Příklad EX18B - pro vícestránkový tisk 404 // KAPITOLA 19 // Dělená okna a vícenásobné pohledy 411 // Dělené okno 411 // Možnosti pohledu 412 // Dynamicky a staticky dělená okna 412 // Příklad EX19A - jedna třída pohledu SDI a dynamické dělení 413 // Příklad EX19B - dvě třídy pohledu SDI a statické oddělení 414 // Příklad EX19C - přepínání tříd ohledu bez děleného okna 417 // Příklad EX19D - aplikace MDI s více třídami pohledu 419
// xiii // Mistrovství ve Visual C++ // KAPITOLA 20 // Kontextová nápověda 423 // Program Windows WinHelp 423 // Aplikační systém a WinHelp 429 // Příklad nápovědy - bez programování 434 // Proces MAKEHELP 436 // Zpracování příkazů nápovědy 437 // Příklad zpracování příkazů nápovědy - EX20B 439 // KAPITOLA 21 // Dynamicky linkované knihovny 443 // Základní teorie knihoven DLL 443 // Knihovny DLL vytvářené pomocí MFC - rozšiřující versus běžné 448 // Knihovna DLL uživatelského ovládacího prvku 458 // KAPITOLA 22 // Programy knihovny MFC // bez třídy dokumentu nebo pohledu 471 // Příklad EX22A - aplikace založená na dialogu 471 // Příklad EX22B - aplikace SDI 475 // Příklad EX22C - aplikace MDI 477 // Uživatelské AppWizardy 481 // CAST IV. // ActiveX: COM, Automation a OLE // KAPITOLA 23 // Component Object Model 485 // Pozadí technologie ActiveX 485 // Component Object model 486 // Pravý COM s knihovnou MFC 503 // Ohraničení a agregace versus dědičnost 519 // xiv // Obsah // KAPITOLA 24 // Automatizace 521 // Spojení C++ a Visual Basicu pro aplikace 521 // Klienti a KOMPONENTY Automatizace 522 // Microsoft Excel - lepší Visual Basic než Visual Basic 522 // Vlastnosti, metody a kolekce 525 // Problém řešený Automatizací 525 // Rozhraní Idispatch 526 // Volby programovaní Automatizace 527 // Komponenta Automatizace knihovny MFC 529 // Klientský program Automatizace knihovny MFC 530 // Klientský program
Automatizace používající příkaz kompilátoru  import 532 // Typ VARIANT 533 // Třída COleVariant 535 // Příklady Automatizace 538 // Časná vazba VBA 578 // KAPITOLA 25 // Jednotný přenos dat prostřednictvím schránky a techniky OLE drag a drop 585 // Rozhraní IDataObject 585 // Struktury FORMATETC a STGMEDIUM 586 // Podpora knihovny MFC pro jednotný přenos dat 589 // Třída knihovny MFC CRectTracker 594 // Příklad EX25A - schránka a datový objekt 595 // Drag and drop knihovny MFC 603 // Příklad EX25B - OLE drag and drop 606 // Aplikace pro Windows a operace drag and drop - Dobjview 609 // KAPITOLA 26 // Strukturované úložiště 611 // Složené soubory 6ll // Úložiště a rozhraní IStorage 612 // Proudy a rozhraní IStream 6l6 // Rozhraní ILockBytes 617 // XV // Mistrovství ve Visual C++ // Přiklad EX26A - strukturované úložiště ’ 617 // Strukturované úložiště a stálé objekty COMu 622 // Příklad EX26B - stálá komponenta DLL 625 // Příklad EX26C - klientský program stálého úložiště 629 // Fragmentace složených souborů 634 // Další výhody složených souborů 634 // KAPITOLA 27 // Vložené komponenty a kontejnery OLE // Vkládání versus aktivace namístě (vizuální editace) // Mini-servery versus plné servery (komponenty) - linkování // Nevýhody vizuální editace // Metasoubory Windows a vložené objekty // OLO architektura knihovny MFC pro komponentové programy // Příklad - mini-server knihovny MFC
aktivovaný na místě // Vzájemné působení kontejner-komponenta // Stavy komponenty // Shrnutí rozhraní // Pomocné funkce OLE // Aplikace kontejneru vkládání OLE // Příklad EX27B - kontejner vkládání // Příklad EX27C - vkládaná komponenta // 635 // 635 // 637 // 637 // 638 // 639 // 640 645 648 651 // 653 // 654 656 675 // CAST V: // Sprava databazi // KAPITOLA 28 // Správa databází pomocí Microsoft ODBC 683 // Výhody správy databází 684 // Structured Query Language 684 // Standard ODBC 685 // Třídy knihovny MFC podporující ODBC - CRecordset a CDstabase 688 // Studentská registrační databáze 690 // Příklad sady záznamů EX28A 691 // xvi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC