Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.2) Půjčeno:115x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
101 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-589-8 (brož.)
Spisy Ostravské univerzity ; č. 187/2008
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně český a slovenský text
000060401
1. Tlumočení jako translační činnost (Vilímek, V.) -- 1.1. Tlumočení jako činnost -- 1.2. Tlumočení a jeho druhy -- 1.3. Shody a odlišnosti tlumočení a překladu -- 1.4. Literatura -- 2. Konsekutivní tlumočení (Hrdinova, E. M.) -- 2.1. Charakter a didaktizace konsekutivního tlumočení -- 2.2. Konsekutivní tlumočení unilaterální -- 2.3. Tlumočení jedno větných sekvencí -- 2.3.1. Příklad 1: Ukázky větných přísloví a vět s předložkovými vazbami -- 2.3.2. Příklad 2: Publicistický text zaměřený na cestovní ruch -- 2.4. Konsekutivní tlumočení bilaterální -- 2.4.1. Doprovodné tlumočení -- 2.4.2. Tlumočení při obchodním jednání -- 2.5. Evaluace tlumočnických výkonů -- 2.6. Literatura -- 3. Kognitivně procesy v tlmočení (Rábeková, S.) -- 3.1. Teoretické východiska Přínos kognitívnej vedy -- 3.2. Psychologický výskům tlmočenia -- 3.3. Modele ď efforts -- 3.4. Vrodenosť vs. tréning ---
3.4.1. Nácvik čiastkových kognitívnych zručností -- 3.4.2. Komplexnejšie pamaťové úlohy -- 3.5. Literatura -- 4. Principy tlumočnické notace (Vilímek, V.) -- 4.1. Metoda záznamu textu při konsekutivním tlumočení -- 4.2. Účel notace -- 4.3. Obecné principy notace -- 4.3.1. Pravidlo horizontality -- 4.3.2. Pravidlo vertikality -- 4.3.3. Notační značky -- 4.4. Pomůcky pro notaci -- 4.5. Didaktizace notace -- 4.5.1. Přikladl -- 4.5.2. Příklad 2 -- 4.5.3. Příklad 3 -- 4.6. Literatura -- 5. Sprievodcovské tlmočenie (Harviľáková, L.) -- 5.1. Charakteristika komunikačnej situácie v kontexte sprievodcovského tlmočenia -- 5.2. Podstata procesu sprievodcovského tlmočenia -- 5.3. Lektorské slovo ako komunikát při sprievodcovskom tlmočení -- 5.4. Najčastejšie tlmočnícke postupy ako sprístupniť bezekvivalentnú lexiku pře dělového recipienta -- 5.5. Literatura -- 6. Simultánní tlumočení ---
6.1. Charakter a didaktizace simultánního tlumočení -- 6.2. Tlumočení z listu -- 6.3. Konferenční tlumočení -- 6.3.1. Příklad 1: „Yummy Mummies" -- 6.3.2. Příklad 2: Konferenční zdravice -- 6.3.3. Příklad 3: Konferenční zdravice -- 6.3.4. Příklad 4: „Řečnická vata" a její adekvátní přetlumočení -- 6.4. Evaluace tlumočnických výkonů -- 6.5. Literatura -- 7. K Syntaktickým transpozicím při tlumočení -- 7.1. Syntaktické transpozice při tlumočení -- 7.2. Literatura -- 8. Výběrová bibliografie syntetizujících prací o tlumočení -- 8.1. Monografie -- 8.2. Pravidelně vycházející české a slovenské sborníky a časopisy -- 8.3. Internetové stránky -- 9. Přehled vysokoškolských pracovišť, institucí a profesních organizací zabývajících tlumočením -- 9.1. Mezinárodní organizace -- 9.2. Česká republika -- 9.2.1. Vysoké školy -- 9.2.2. Profesní organizace -- 9.3. Slovenská republika -- 9.3.1. Vysoké školy ---9.3.2. Odborné instituce a profesní organizace -- 10. Rejstřík
(OCoLC)428365568
cnb001864261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC