Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.9) Půjčeno:107x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1994
145 s.

ISBN 80-200-0489-0 (brož.)
Studie a práce lingvistické ; [vol.] 17
Obsahuje úvod, resumé anglicky, německy, rusky
Bibliografie: s. 138-145
Projev mluvený - skladba - studie
000060872
Obsah // Úvod ...7 // 1 Přehled prací o výstavbě mluvených textů ...15 // 2 Mluvený text z hlediska produkce řeči v určité komunikační situaci ...23 // 2.1 Ke vztahu mluveného a písemného textu ...24 // 2.1.1 Vztah písemnosti/mluvenosti a dialogičnosti/monologičnosti ...26 // 2.1.1.1 Písemnost/mluvenost a dialogičnost/monologičnost textu z hlediska produkce. ...28 // 3 K možnostem syntaktické interpretace mluveného textu ...33 // 4 Syntaktická interpretace mluveného textu ...40 // 4.1 Zvuková segmentace textu ...41 // 4.2 Syntaktická segmentace textu ...42 // 4.3 Obsahově-pragmatická segmentace textu ...44 // 4.4 Vztah mezi obsahově-pragmatickým, syntaktických a intonačním členěním textu ...48 // 4.5 K syntaktické výstavbě OPJ ...48 // 4.6 Syntaktická interpretace čtyř ukázek mluveného textu ...50 // 4.6.1 Pracovní porada ...53 // 4.6.2 Rozhovor při nakupování ...59 // 4.6.3 Vysokoškolská přednáška ...63 // 4.6.4 Vypravování ...65 // 4.7 K výsledkům syntaktické interpretace mluveného textu ...68 // 5 Opravy a dvojí vyjádření ...90 // 5.1 Druhy oprav a dvojího vyjádření ...95 // 5.1.1 Opravy výslovnostní ...97 // 5.1.2 Opravy gramatických kategorií zájmen a adjektiv (jmenný rod, gramatické číslo) ...97 // 5.1.3 Opravy se změnou syntaktické větné perspektivy ...98 // 5.1.4 Opravy významu ...99 // 5.1.4.1 Oprava slovesného způsobu (modalizace) ...99 // 5.1.4.2 Oprava slovesné osoby ...99 // 5.1.4.3 Změna kladu v zápor a naopak ...100 // 5.1.4.4 Náhrada první formulace s věcně nesprávným údajem formulací s údajem opraveným . . 100 // 5.1.4.5 Zpřesnění ...100 // 5.1.5 Konstrukce, v nichž dvě slovesa mají společné objektové (subjektové) nebo adverbiální // určení ...104 // 5.1.6 Parafráze a modifikační explikace v odborném mluveném textu ...107 // 5.1.6.1 Parafráze ...107 //
5.1.6.2 Modifikační explikace ...109 // 5.2 Zvuková stránka oprav ...110 // 5.3 Lexikální signály oprav . // 5.4 Interakční aspekty oprav // Závěr ...// Resumé // The syntax of spoken texts ...121 // Zusammenfassung // Der gesprochene Text und sein syntaktischer Aufbau ...126 // Literatura ...138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC