Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Praha : Odeon, 1989

ISBN 80-207-0924-X
000061588
Rekat.
OBSAH // 9 - - // 13 - - // 19 - - // 20 - - // 20 - -21 - - // 22 - -22 - -23 - - // 23 - - // 24 - - // 24 - ~ // 25 - - // 26 - - // 26 - -27 - - // 27 - - // 28 - - // 28 - -29 - - // 29 - - // — - PROLOG // KNIHA PRVNÍ // — — Obsah kapitol // — — 1] Začíná první kniha pana Marka // z B enátek // — — 2] i ak prišli ke dvoru největšího tatarského // krále // — — 3] J afe nalezli přízeň ? řečeného krále // — — 4] J afe je onen král poslal jako vyslance // k římskému papeži // — — 5] Jafe čekali v Benátkách na zvolení papeže // — — 6] Jafe se vrátili k tatarskému králi // — — 7] J afe je král přijal // — — 8] Jafe rostla obliba Marka, syna pana // N icola, ? krále // — — 9] Jafe po dlouhé době dostali od krále // milostivé svolení k návratu domů // — — 10] Jak se vrátili do Benátek // — — 11] ? opis východních končin, především // Malé Arménie // — — 12] T urecká provincie // — — 13] Velká Arménie // — — 14] Provincie Zorzanie // — — 15] KráZovsM’MosaZ // — — 16] M ésto ? aldach // — — 17] Město 1 haurisy // — — 18] Zázračné přemístění jedné hory // v jednom království // — — 19] Kra/Persami // 30 - - - - 20] M ésto Y assi // 30 - - - - 21] M ésto C rerman // 33 - - - - 22] Město Camandu // 34 - - - - 23] Roviny a pověstné město Cormos // 35 - - - - 24] Krajina ležící mezi městy Cormosem // a C rermanem // 35 - - - - 25] Krajina
ležící mezi městy Crermanem // a Cobinou // 36 - - - - 26] Mesto Cobina // 36 - - - - 27] Království Tumocayn a sluneční strom, // který je nazýván suchý strom // 39 - - - - 28] Tyran, kterému se říkalo Stařec z hor, // a jeho zabijáci a assassini — hašišáci // 40 - - - - 29] íeho smrt a zboření oné pevnosti // 40 - - - - 30] Město Sepurgan a jeho území // 41 - - - - 31] H rad T artam . // 41 - - - - 32] M ěsto ? aldach // 42 - - - - 33] M ěsto S cassem // 42 - - - - 34] Provincie ? alascia // 43 - - - - 35] Provincie Lascia // 44 - - - - 36] Provincie Chesimur // 44 - - - - 37] Provincie Nochan a převysoké hory // 45 - - - - 38] Provincie Cascar // 46 - - - - 39] Město Samarchan a zázrak se sloupem, // který se udál v kostele svátého íana Křtitele // 46 - - - - 40] Provincie Carthan // 47 - - - - 41] Provincie Coram // 47 - - - - 42] Provincie Peyn // 48 - - - - 43] Provincie Carchia // 48 - - - - 44] Město Lop a převeliká poušť // 51 - - - - 45] Město Sachion, pohanské obřady a // spalováni mrtvol // 53 - - - - 46] Provincie Camul a její velmi ošklivý // obyčej // 54 - - - - 47] Provincie Chynchynculas // 55 - - - - 48] Provincie Succuyr // 55 - - - - 49] Město Campion // 56 - - -
// 63 - - // 64 - - // 65 - - // 65 - - // 66 - - // 67 - - // 68 - - // 71 - - // 72 - - // 77 - - // 81 - - // 81 - - // 82 - - // 82 - - // 83 - - // 84 - - // 84 - - // 87 - - // 88 - - // — — 53] Srážka Tatarů s o ním králem a jejich // vítězství // — — 54] Katalog tatarských králů a jak jsou // pohřbíváni // — — 55] Obecné zvyky Tatarů // — — 56] J ejich zbraně a oděvy // — — 57] Běžná tatarská jídla // — — 58] Jejich modlářství a bludy // — — 59] Zdatnost, snaživost a statečnost Tatarů // — — 60] U spořádání vojska a jejich válečnický // důvtip // — — 61] Jejich spravedlnost // — — 62] Vlán Bargi a nejvzdálenější ostrovy // — — 63] Království Ergimul a město Singuy // — — 64] Provincie Egrigaya // — — 65] Provincie Tenduch, Gog a Magog // a město Cyagomor // — — 66] Město Cyandu, královská obora, která je // blízko něho, a tatarské svátky // — — 67] Modlářští mniši // KNIHA DRUHÁ // — — Obsah kapitol // — — 1] Moc a velkolepost největšího tatarského // krále Kublaje // — — 2) Jak se Nayam opovážil povstat proti // králi ? ublajovi // — — 3] Jak se král Kublaj připravoval // na střetnutí s ním // — — 4] Jak bojovali a jak byl Nayam poražen // — — 5] N ayamova smrt // — — 6] Ja

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC