Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Supraphon, 1990

ISBN 80-7058-252-9
000061887
Rekat.
OBSAH // Úvodem... 9 // 1 Mládí ( 1902 - 1922)... із // Spalný studení, snaživý obchodní příručí — První diletantské kompozice a úpravy — Založení studentského orchestru - Odchod na konzervatoř v Praze // 2 V Berlíně (1922 - 1925)... 23 // Studia u Aloise Háby, na Sternově konzervatoři a na Státní akademické hudební škole — Experimenty v čtvrttónovém, šeslinotónovém a osminotónovém systému (hudba pro oči) - Barevná hudba a avantgardní model scény pro komorní operu - Inspirativní prostředí metropole Německa: konstruktivismus a expresionismus // — Členem berlínské umělecké skupiny Der Sturm — V kontextu moderního evropského umění — Koncert české hudby v Berlíně — Návrat do Pardubic — Hudebním kritikem // 3 V řadách české avantgardy (1 925 — 1 929) ... 75 // Členem Brněnského Devětsilu - Přátelství s B. Václavkem a F. Halasem - Nové zvukové formy skladatelské výpovědi — Hudba к Svatebčanům na Eifíelce — Přednášky o čtvrttónové hudbě — Znovu v Berlíně a u A. Schönberga — Na výstavě Hudba v životě národů ve Frankfurtu n. M. — Hudební akrosticha // — Internacionála pro varhany — Práce pro avantgardní divadlo // 4 Divadlo, rozhlas, film, koncerty ( 1 930 — 1 937) . 119 // Nová estetická orientace - Koncept sborové recitace soudobé české poezie — Přechodně v Národním divadle // — Spolupráce s K. H. Hilarem - Avantgardní film - Zák
H. Scherchena - Baletní trilogie - Zklamané naděje // Poznámky... 163 // Soupis skladatelského díla Miroslava Ponce ... 170 // Úvodem - Zkratky a značky - 1 Koncertní a baletní hudba - 2 Scénické hudby - 3 Hudby к rozhlasovým hrám, básním, scénám, pásmům a montážím — 4 Filmové hudby — 5 Televizní hudby // Rejstřík osob... 191 // 191 // Rejstřík osob // Altenberg, Peter 50 Ančerl, Karel 145, 146 Antheil, George 25, 50, 53 Archipenko, Alexander 45, 57, 68 Auric, Georges 84 // Avramov, Arsenij Michajlovič 94, 1 ЗО Axman, Emil 180 // Bach, Johann Sebastian 24, 45, 76, 136 Ball, Hugo 59 // Balling, Karel 89, 102, 107, 108, 139 // Bartoš, František 47, 50, 120, 124, 131 // Bartoš, Jan 123 // Bartoš, Josef 81 // Bartošová, M. 18 // Baumeister, Willi 58, 63 // Beck, Conrad 145 // Benda, Jiří 113,114 // Berg, Alban 25, 92, 108 // Biebl, Konstantin 104 // Bizet, Georges 14 // Blatný, Lev 123 // Blažek, Vlastimil 93, 114 // Blümner, Rudolf 58, 59 // Boccioni, Umberto 45 // Borccký, Jaromír 114 // Bořkovec, Pavel 120, 150 // Branberger, Jan 91, 93, 99, 101, 106, 128, 129 // Branbergerová, Doubravka 150 // Brand, Max 135 // Braun, Nikolaus 58,69,71,91 // Breithaupt, Rudolf Maria 24, 45, 114 // Brock, Robert 112 // Brod, Max 81 // Bruckner, Ferdinand 130,139 Březina, Otakar 50 // Burian, Emil František 10,81, 86,’8;9,112, 113, 116, 122, 124, 125, 132, 134, 135 Busoni, Ferruccio 40, 45 // Cocteau, Jean 50, 79, 84, 86, 87, 108, 111, 131,
135, 139, 146, 159 Cowell, Henry 123 // Capek, Josef 123,124,142 Capek, Karel 123, 124, 142 Černík, Artuš 66, 67 // D’Arguto, Rosebery 47, 48 // Debussy, Claude 76 // Degeyter, Pierre 103 // Delvincourt, Claude 145 // Descartes, René 64 // Dexel, W. 58 // Dix, Otto 53 // Doležil, Metod 19,24,114 // Dostal, Karel 144 // Dostojevskij, Fjodor Michajlovič 50 // Douša, Karel 17 // Drozdov, Andrej 148, 149 // Dudík, Samo 94 // Dvořák, Arnošt 115,122,137 // Eggeling, Viking 49, 136 // Eichenberger, J. 150 // Einstein, Alfred 113 // Epsteinová, A. 18 // Erben, Karel Jaromír 25, 35, 50 // Ernst, Max 45 // Escherová, Gertruda 157, 158 // Fairbanks, Douglas 48 Feuerstein, Bedřich 145 Finke, Fidelio 88, 98, 99, 108 Fischer, Walter 23 // Foerster, Josef Bohuslav 72, 114, 124, 145 // Förster, August 87 // Förster, Gerhard 87, 94, 101, 106 // Frejka, Jiří 10, 82, 84, 88, 89, 99, 102, 106, 112-114. // 117, 122, 125, 126, 129, 132, 134, 135, 144 Fromek, Jan 90 // Garborg, Arne 50 // Gerhard, Roberto 145 // Gleizes, Albert 45, 63, 68 // Gluck, Christoph Wilibald 128 // Gočár, Josef 82 // Godard, Benjamin 14, 15 // Goethe, Johann Wolfgang 93 // Griebel, Otto 53 // Gropius, Walter 92 // Grosz, George 44, 53, 55 // Grus, Václav 15-19, 44 // Grusová, Zdena 16, 18, 23, 25Ј 26, 90-92 // 192 // Hába, Alois 18-20, 23-28, 33, 36, 38-43, 46, 48, 65, 69, 70, 76, 78-81, 85,87,89,91-95,97,98,104-106, 108, 110, 119, 122, 130, 131,133,137,139,145,146, 151, 152, 159 Hába, Karel 46,
79-81, 94, 98, 102, 105, 131, 145 Hackenschmied, Alexander 136 Halas, František 10, 38, 57, 66, 67, 75, 76, 89, 90, 104, 144, 150, 153 Hanousek, Vladimír 17 Hauer, Josef Matthias 53, 93, 130 Hauff, Wilhelm 51 Havemann, Gustav 88 Haydn, Joseph F. 17 Heckmann 83 Heinrichová, Irina 157 Helfen, Vladimír 104,106,108 Heran, Bohumil 105 Heřman, Jan 76 Heynicke, Kurt 56 Heythum, Antonín 82 // Hilar, Karel Hugo 10, 119, 127, 128, 130, 134-137, 142, 143, 159 Hildebrandt, W. 92 Hindemith, Paul 25, 114 Hirschfeld-Mack, Ludwig 58, 64, 83 Hlávka, Miloš 38, 112, 125, 150 Hlobil, Emil 150 Hoffmann, Camill 107 Hoffmann, Jan 102 Hoffmeister, Karel 128, 131 Hochová-Brožíková, Zdena 159 Holas, Artur 76, 96, 95 Hollaender, Gustav 23 Holzbachová, Miroslava (Mira) 103 Holzknecht, Václav 114,139 Honegger, Arthur 84, 157 Honzl, Jindřich 10, 82, 125, 134 Hora, Josef 103, 104 // Hornbostel, Erich M. von 20, 24, 40, 46, 83 Hošek, Arnošt 64, 101, 139 Hutter, Josef 112,120 // Chagall, Marc 45, 48 Chaplin, Charles 48 Charchoune, Serge 68 // Idelsonová, Vera 45 // Janáček, Leoš 19, 26, 36, 45, 47, 50, 72, 73 Janů, Miroslav (pseudonym M. Ponce) 18 Jarnach, Philipp 25 Jaška, Jiří 136 // Jemnitz, Sándor (Alexander) 120 Jeremiáš, Otakar 124, 137, 139, 145 Jesenin, Sergej Alexandrovič 103 // Jessner, Leopold 92 // Ježek, Jaroslav 87, 89, 90, 112, 114, 122, 146, 150, 159, 160 Jindra, Jaroslav 151 Jirák, Karel Boleslav 98, 99 // Kačinskas, Jeronimas 145 // Kádár, Béla 45,58,63,68
// Kainz, Josef 59 // Kalaš, Julius 150 // Kálik, Václav 137 // Kandinskij, Vasiiij 45, 63, 68 // Karel, Rudolf 114 // Kassák, Lajos (Ludwig) 45 // Kisch, Egon Erwin 66, 68, 69, 72, 91 // Klášterský, Antonín 126 // Klee, Paul 45, 63 // Kleiber, Erich 113 // Kmoch, František 15 // Kocian, Jaroslav 128 // Kocourek, Franta 66, 125 // Kokoschka, Oskar 45 // Kolátor, Vladimír 122 // Kopta, Josef 112 // Kotas, V. 150 // Koželuh, Leopold 46 // Köck, Miloslav 80 // K., Anna 25, 35, 37, 38, 42-46,49-53,56,62, 72, 73, 75 // Krejčí, Iša 112, 122, 156, 160, 162 Krofta, Kamil 72, 151 Kroschlová, Jarmila 112 Křička, Jaroslav 17-19,24,124 Křivánková-Poncová, Anastazie 13 Kubáňová-Baxantová, Tařána 150 Kubín, Rudolf 79, 80, 87, 94, 131 Kučera, Jan 136,137 Kunc, Jan 104,128 Kundera, Ludvík 87, 104 Kvapil, Jaroslav 143 // Lacina, Václav 112 Langer, Franz 105, 108 Larionov, Michael 45 Lasker-Schiilerová, Else 53 László, Alexander 64, 85 Laudová-Hořicová, Marie 126 Lazar, Filip 157 Le Corbusier 82 Léger, Fernand 45, 53, 63, 136 Leichner, Emil 145 Leistikow, Hans 94 Liszt, Franz 34,112 Loew, H. 92 Lopatnikov, Nikolaj 145 // REJSTŘÍK OSOB l’.)3 // Lovrič, B. 122 Löwenbach, Josef 67,81,122 // Mager, Jörg 20, 41, 48, 126, 130 Mähen, Jiří 140,106,112 Mahler, Gustav 146 Machov, Saša 146 Malmquist, Sandro 69, 91 Mandée, Rudolf Maria 112, 124 Mandič, Josip 120,145 Marc, Franz 45 // Markalous, Bohumil (John, Jaromír) 81 // Markewitch, Igor 157 // Martin,
Frank 157 // Martinů, Bohuslav 48, 122, 150 // Mařánek, Jiří 112 // Mascagni, Pietro 47 // Mašek, Vincenc 136 // Mayerová, Milča 84, 103 // Märtenová Lu 84 // Mendclssohn-Bartholdy, Felix 128 // Mersmann, Hans 24 // Mikota, Jan 94 // Milhaud, Darius 81,84,99, 113, 114, 157 Modr, Antonín 150 // Moholy-Nagy, László 43, 44, 49, 56-60, 63, 68, 71, 82, 92 // Mojžíš-Lom, Stanislav 151 Möllendorf, Willy 20 Mondrian, Piet 49 Monteverdi, Claudio 112, 114 Moravec, Karel 150 Mrkvička, Otakar 82, 112, 129 Mrštík, Alois 159 Mrštík, Vilém 159 Mukařovský, Jan 112,127 Muzika, František 112 Mysliveček, Josef 114 // Nademlejnský, Antonín Maria 124 Nebel, Otto 58-60, 63, 68, 69 Nejedlý, Vít 112,159 Nejedlý, Zdeněk 39, 46 Nerlinger, Oscar 63, 68 Neubert, A. 102 Neumann, Stanislav K. 50 Neveux, Georges 144 // Nezval, Vítězslav 10, 50, 51, 81, 89, 90, 103, 104 113, 119, 126, 127 Nietzsche, Friedrich 50 Nikolská, Jelizaveta 146, 148, 149, 153, 155 Novák, Vítězslav 18, 26, 45, 62, 72, 128 Novák, Vojta 69, 91 // Obrtel, Vít 89, 90 // Očadlík, Mirko 99, 108, 114, 119, 122, 139 // O’Neill, Eugen 123 // Orlik, Emil 92 // Osterc, Slávko 157 // Ostrčil, Otakar 150, 152, 153 // Ostwald, Wilhelm 43, 44, 60-64 // Pergolesi, Giovanni Battista 113, 114 // Peri 45,58,68 // Petyrek, Felix 25, 88 // Píchá, František 150 // Pisk, Paul Amadeus 108 // Podaševskij, Alexander 124, 145 // Polák, A, 150 // Polívka, Vladimír 124 // Ponc, Jan 13 // Poulenc, Francis 84
Prampolini, Enrico 58, 63 // Pruniěres, Henry 152 // Pujman, Ferdinand 139 // Rabas, Václav 105 Rachlík, František 125,127 Rathaus, Karol 120 Ray, Man 82 // Reiner, Karel 102, 125, 150, 159 Reiter, R. 54 Reinhardt, Max 92 Richter, Hans 49, 57, 136 Ritter z Rittersberku, Jan 35 Rittmannová, Truda 157 Rousseau, Jean Jacques 114 Roussel, Albert 99 Roy, René le 98, 99 Röntgen, Joachim 158, 160 Rössler, Jaroslav 82 // Salavec, Jaroslav 29 Satie, Eric 53,104,113,122 Scott, Walter 50 Seger, Josef 136 Segovia, Andrés 152 Seifert, Jaroslav 50, 104 Sekera, Zdeněk 67, 78, 89, 122 Severini, Gino 45 // Shakespeare, William 119, 120, 122, 139 Shaw, George Bernard 144 Schawinsky, Xanti 92 Scheiber, Hugo 43, 45, 68, 69 Scherchen, Hermann 10, 25, 92, 113, 119, 146, 151-153, 157-160, 162 Schlemmer, Oskar 57, 58, 71, 92 Schlichter, Rudolf 53 Schmidt, Florent 157 Scholz, Georg 53 // 194 // Schönberg, Arnold 25, 53, 75, 76, 79,83,84,92,93, // 97, 108, 122, 130 // Schrcyer, Lothar 44, 45, 54, 55, 58, 63, 68, 69, 91 Schulhoff, Erwin 27,28,76,77,80,81,87-90,94,95, // 98, 99, 101, 105-107, 114, 122, 132, 159 Schulhoffová, Alice 107 Schiinemann, Georg 20, 24, 83, 92 Schwerdtfeger, Kurt 58. 64, 71 Schwitters, Kurt 57, 58, 63, 68, 69, 91 Skrjabin, Alexander 88 // Smetana, Bedřich 14, 15, 67, 104, 148 Sommer, Václav 129, 139 Soumagne, Henry 50 Sova, Antonín 50 Starý, Emanuel 102 Stein, Richard H. 47, 48 Steinberg, Hans W. 105,113 Steiner, Rudolf 125 Steinhard, Erich 94 Stejskal, Bohuš 115,
119 Stramm, August 36, 37, 55, 58 Strauss, Richard 54, 150 // Stravinskij, Igor 53, 81, 88, 103, 104, 113, 122, 153 Strindberg, August 50 Stuckenschmidt, Hans Heinz 50, 53 Stumpf, Karl 20 // Suchánková-Mlynářová, Anna 126 Suk, Josef 29,32,114,128,150 Svoboda, Jiří 66, 67, 122 Svoboda, Milan 126 Svrček, Jaroslav В. 66 Szczuka, M. 45 Szymanowski, Karol 153 // Šafařovič, Jaroslav 1 ЗО Salda, František Xaver 134 Sírna, Albín .82,105,114,128 Skroup, František 143 Sourek, Karel 112 Špaček, František 146 Šrámek, Fráňa 50 Štědroň, Vladimír 150 Stěpánová, Štěpánka 153 Štýrský, Jindřich 82,89,115 Šváb, Josef 102 // Tailleferrová, Germaine 84 // Talich, Václav 45,46,48 Tauber, Stanislav 73 // Teige, Karel 49, 57, 58, 66, 81, 82, 105, 134 // Thein, Hanuš 153 // Theremin, Leon 94, 126, 130 // Thomas, Max 29 // Tolstoj, Lev Nikolajevič 50 // Träger, Josef 129 // Tyl, Josef Kajetán 17 // Urbánek, František Augustin 46, 102 Urbánek, Mojmír 102 // Václavek, Bedřich 10, 75, 76, 81-84, 87-89, 92, 95, 102-105, 111, 112,132 Vačkář, Dalibor C. 150 Vasari, Ruggero 58 Vavrdová, Jarmila 150 Vodák, Jindřich 144 Vogt, Karl 58, 125 Vokolek, V. 104 Vrchlický, Jaroslav 62 Vycpálek, Ladislav 137 // Wagner, Richard 112 // Waiden, Herwarth 50, 53-56, 66, 72, 83, 89, 92 // Waldenová, Nell 58 // Wauer, William 58,68 // Webern, Anton 25 // Wedekind, Frank 50 // Weinberger, Jaromír 105,123 // Weininger, Andreas 92 // Wenig, Adolf 143 // Wenig, Josef 148
// Westheim, Paul 45, 53-55 // Wiedermann, Bedřich 18, 19 // Winkler, Josef 142 // Wischnegradsky, Ivan 20, 90 // Wolf, Hugo 146 // Wolker, Jiří 50,51,67 // Zach, Jan 136 // Závada, Vilém 104 // Zelenka, František 112, 139, 148, 153 // Zola, Emile 50 // Zora, Josef 125 // Zrzavý, Jan 112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC