Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Naše vojsko, 1994

ISBN 80-206-0469-3
000062095
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA... 7 // ÚVOD: Velký příslib, jeho zhroucení a nové alternativy // Konec jedné iluze... 9 // Proč se velký příslib nesplnil?... 10 // Ekonomická nutnost přeměny člověka ... 14 // Existuje alternativa katastrofy?... 15 // DÍL I. // POROZUMĚNÍ ROZDÍLU MEZI MÍT a BÝT // I. PRVNÍ POHLED // Důležitost rozlišování modu vlastnění a bytí ... 20 // Příklady různých básnických vyjádření... 20 // Jazykové změny... 23 // Starší postřehy: Du Marais - Marx ... 24 // Současný způsob užívání slov... 25 // Původ pojmů... 26 // Filosofická pojetí bytí... 27 // Vlastnění a konzumování... 28 // II. MÍT A BÝT V KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI // Učení... 30 // Vzpomínání... 32 // Rozhovor... 33 // Čtení... 35 // Uplatňování autority...\ . . 36 // Mít znalosti a znát... 38 // Víra... 39 // Láska... 41 // III. MÍT A BÝT VE STARÉM A NOVÉM ZÁKONĚ A VE SPISECH MISTRA ECKHARTA // Starý zákon... 44 // Nový zákon... 48 // Mistr Eckhart (1260-1327)... 51 // DÍL II. // ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ROZDÍLŮ MEZI DVĚMA MODY // EXISTENCE // IV. CO JE VLASTNICKÝ MODUS EXISTENCE? // Společnost hrabivosti - základ pro vlastnický modus ... 58 // Podstata vlastnění... 63 // Vlastnění - moc - vzbouření ... 64 // Jiné faktory podporující modus vlastnění ... 66 // Modus vlastnění a anální charakter... 68 // Askeze a rovnost ... 68 // Existenční vlastnění ... 69 // V. CO JE MODUS BYTÍ? // Aktivní bytí...
72 // Aktivita a pasivita... 73 // Aktivita - pasivita v učení některých velkých myslitelů . . .74 // Bytí jako skutečnost... 78 // Vůle dávat, sdílet a obětovat ... 80 // VI. DALŠÍ ASPEKTY VLASTNĚNÍ A BYTÍ // Jistota - nejistota... 87 // Solidarita - antagonismus... 89 // Radost - požitek ... 92 // Hřích a odpuštění... 95 // Strach z umírání - stvrzení žití... 99 // Zde, nyní - minulost, budoucnost... 101 // DÍL III. // NOVÝ ČLOVĚK A NOVÁ SPOLEČNOST // VIL NÁBOŽENSTVÍ. CHARAKTER A SPOLEČNOST // Základy společenského charakteru...104 // Společenský charakter tváří v tvář společenské struktuře . 104 // Společenský charakter a „náboženské“ potřeby . . . . // Je západní svět křesťanský?...108 // „Průmyslové“ náboženství ...112 // „Tržní charakter“ a „kybernetické náboženství“ ... 114 // Humanistický protest...119 // VIII. PODMÍNKY PRO LIDSKOU ZMĚNU A RYSY NOVÉHO ČLOVĚKA // Nový člověk...131 // IX. HLAVNÍ RYSY NOVÉ SPOLEČNOSTI // Nová věda o člověku...134 // Nová společnost: existuje odůvodněná naděje? ... 151 // Doslov (Zdeněk Janík) ...156 // BIBLIOGRAFIE...163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC