Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Avicenum, 1991

objednat
ISBN 80-201-0186-1
000062417
Rekat.
MLUVl PÍSMO // 5 // OBSAH // PŘEDMLUVA // 1. CO JE PÍSMO? ---13 // 2. JAK PÍSMO MLUVÍ?---21 // 3. CO JE PSYCHOLOGIE PÍSMA?--- 25 // Definice a charakteristika psychologie písma...26 // Vývoj psychologie písma ve vědní disciplínu...26 // Poznávací hodnota analýzy rukopisu...-...33 // Výhody a nevýhody psychologie písma jako psychodiagnostické metody - 37 // 4. ČÍM JE OVLIVŇOVÁNO PÍSMO... - 41 // Písmo a zděděné rysy a kvality nervové soustavy...42 // Písmo a pohlaví...44 // Písmo a rodina, výchova, vtisknuté vzory chování...45 // Písmo a průběh života, osudy, zkušenosti...48 // Písmo a vzdělám...49 // Písmo a profese...50 // Písmo a existenční role - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .53 // Písmo a psychický a fyzický stav ---...57 // Písmo a fyzické odlišnosti...-...58 // Písmo a stáří...-...59 // 5. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY // ÚSPĚŠNOSTI PSYCHOLOGA PÍSMA---63 // Vnitřní faktory úspěšnosti...64 // Vzdělání, znalosti, zkušenosti - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 64 // Osobnostní předpoklady...55 // Profesiogram psychologa písma...73 // Vnější podmínky a předpoklady úspěšnosti...- - - - 74 // Věcné podmínky a předpoklady úspěšné práce... 75 // Informace vztahující se к rukopisu... 76 // Ověření závěrů analýzy - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 82 // Meze a hranice psychologie písma...-...83 // 6. PRÁCE PSYCHOLOGA PÍSMA---87 // Etapy práce...88 // Postup práce - analogie se skládankou...8b
// Objektivní podmínky řešitelského úspěchu - -- -- -- -- -- -- 88 // Subjektivní podmínky řešitelského úspěchu...- - - 90 // Dojmová etapa práce...91 // MLUVÍ PÍSMO // 6 // Etapa poznávání...-...92 // Etapa pochopem - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 96 // Etapa pomoci...-...97 // Formulace závěrů, jejich sdělování, ověřování...97 // Náročnost práce psychologa písma - - - -...99 // 7. GRAFICKÉ JEVY---101 // Základní kategorie grafických jevů...102 // Problémy vymezení významů grafických jevů...102 // Dominantní grafické jevy...-...103 // Symbolika v písmu...103 // 8. VÝZNAMY ZÁKLADNÍCH // GRAFICKÝCH JEVŮ... 107 // Velikost písma...-...109 // Sklon písma...110 // Šířka písma...-...112 // Plošnost písma...-...114 // Spojitost písma...115 // Vázání...- 117 // Tlak v písmu...120 // Rozdíly v délkách...-...121 // Pravidelnost písma - -- --...122 // Ztuhlost písma...-...123 // Pomalost - spěšnost psaní...125 // Pravoběžnost - levoběžnost v písmu...-...126 // Rytmus v písmu...127 // Obohacení - zjednodušení písma...129 // Poměr horních a dolních délek - --...130 // Členitost písma...-...131 // Vedení řádku...-...131 // Umístění písma na psací ploše...132 // Podpis a jeho vývoj v průběhu života - --...133 // 9. INFORMACE Z ANALÝZY PÍSMA ...- 143 // Inteligence...144 // Zralost osobnosti...___...146 // Citovost...-...147 // Rozumovost...-...149 // Vitalita...-...150 // Vůle...- -...152
// Temperament...-...153 // Já a představa o sobě samém...155 // Sociabilita...-...158 // Odlišnost...162 // Morálka v písmu...-...164 // Jiné, v písmu identifikovatelné části struktury osobnosti... 165 // MLUVÍ PÍSMO // 7 // 10. LAIK A PSYCHOLOGIE PÍSMA ---167 // Laik - zvídavec ---...168 // Laik - klient...168 // Laik - zadavatel úkolu...170 // Laik - zájemce o psychologii písma...171 // 11. ODBORNÍK A PSYCHOLOGIE PÍSMA---173 // Právo na užívám psychologie písma...174 // Námitky odborníků proti psychologii písma...174 // Kvalita psychologie písma jako psychodiagnostické metody -...174 // Potřeba zvláštního nadání?...175 // Časová náročnost zvládnutí a užívání psychologie písma...- - - 175 // Přínosy odborníkovi...176 // Příčiny odmítavých postojů odborníků vůči psychologii písma ---177 // Příčiny odmítavých postojů veřejnosti - -- --...177 // Příčiny odmítavých postojů humanitních vědních oborů...177 // Příčiny odmítavých postojů odborníků - jednotlivců...178 // 12. ETIKA PSYCHOLOGIE PÍSMA---179 // 13. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE PÍSMA - - 183 // Psychologie písma ve světě...-...184 // Teoretické možnosti využití...184 // Reálné možnosti využití...185 // Využití psychologie písma v psychologii...187 // Využití psychologie písma v ekonomické oblasti - -- -- -- -- -- 188 // Využití psychologie písma v medicíně...190 // Využití psychologie písma v kriminalistice...192
// Využití psychologie písma v dalších oborech...193 // Reálné možnosti úplatném psychologie písma v Československu --- 194 // DOPORUČENÁ LITERATURA // A JEJÍ HODNOCENÍ---197
(OCoLC)27034874
cnb000068372

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC