Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
212 s.,příl. : il.

ISBN 80-7169-998-5 (váz.)
Obsahuje grafy, diagramy, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, rejstřík, reklamy na přílohách
Srdce - arytmie - léčení - pojednání
000062533
Obsah // Předmluva ...11 // 1 Kardiostimulace v České republice v roce 1998 (V. Doupal et al.) ... 13 // 1.1 Úvod ... 13 // 1.2 Základní souhrnné údaje...13 // 1.3 Indikace primoimplantací ...14 // 1.3.1 Věkové složení ...14 // 1.3.2 Symptomy vedoucí k primoimplantacím...14 // 1.3.3 EKG indikace primoimplantací...17 // 1.4 Kardiostimulátory užité při primoimplantacích ...17 // 1.4.1 Zastoupení stimulačních režimů...17 // 1.4.2 Primoimplantace u sick sinus syndromu ...19 // 1.4.3 Primoimplantace u síňokomorové blokády ...19 // 1.5 Frekvenčně reagující kardiostimulace ...19 // 1.6 Reimplantace...19 // 1.7 Stimulační elektrody...20 // 1.8 Závěr ...21 // 2 Nové studie o kardiostimulaci (M. Novák)...23 // 2.1 Úvod ...23 // 2.2 Fyziologická versus nefyziologická stimulace...23 // 2.3 Kardiostimulace v prevenci fibrilace síní...27 // 2.4 Vícedutinová stimulace v léčbě chronické kardiální insuficience...29 // 2.5 Kardiostimulace u hypertroflcké obstruktivní kardiomyopatie...33 // 2.6 Závěr ...34 // 3 Registr implantací kardioverterů-defibrilátorů // v České republice v roce 1998 (J. Bytešnik et al.)...37 // 3.1 Úvod - vývoj počtu reimplantací ICD v ČR v posledních letech...37 // 3.2 Počty reimplantací ICD v jednotlivých centrech ČR ...38 // 3.3 Zásady pro implantaci ICD v ČR...38 // 3.4 Preventivní implantace ICD...40 // 3.5 Klinická data nemocných dle registru ICD v ČR...41 // 3.6 Závěr ... 43 // 4 Indikace
k implantaci ICD z pohledu praktického kardiológa // a internisty (J. Lukl)...47 // 4.1 Úvod - vývoj implantací ICD v ČR...47 // 4.2 Indikace k implantaci ICD...47 // 4.3 Problematika předhospitalizační fáze implantace ICD...48 // 4.3.1 Zastoupení kardiopatií u nemocných // indikovaných k implantaci ICD...48 // 4.3.2 Primomanifestace komorových tachyarytmií...48 // 4.3.3 Latence mezi prvními projevy komorové tachyarytmie // a testováním antiarytmik...49 // 4.3.4 Nesprávnost empirické léčby // komorových tachyarytmií amiodaronem ...49 // 4.4 Závčr ...52 // 5 Role katetrizační ablace u komorových tachykardií (J. Kaulzner)...55 // 5.1 Úvod ...55 // 5.2 Klasifikace komorových tachykardii ...55 // 5.3 Jednotlivé typy komorových tachykardií...56 // 5.3.1 Idiopatické komorové tachykardie...56 // 5.3.2 Komorové tachykardie ve spojení s organickým // onemocněním srdce...63 // 5.3.3 Reentry postihující Hisův-Purkyňův systém...67 // 5.4 Závěr ...69 // 6 Nejčastější chyby a omyly v léčbě fibrilace síní (R. Čihák)...73 // 6.1 Úvod ...73 // 6.2 Nedostatečná prevence tromboembolických příhod u fibrilace siní ...73 // 6.3 Nedostatečná antikoagulační příprava před verzí fibrilace síni...75 // 6.4 Snaha o verzi fibrilace síní antiarytmiky s nízkou účinností...76 // 6.5 Zahájení chronické léčby fibrilace síní // bez podrobného vyšetření pacienta ...76 // 6.6 Léčba antiarytmiky I. skupiny u rizikových
pacientů...78 // 6.7 Prevence paroxysmů fibrilace síní léky s malou účinností...79 // 6.8 Snaha o udržení sinusového rytmu „za všech okolností“...80 // 6.9 Nedostatečná kontrola efektu a nežádoucích účinků // antiarytmické léčby...80 // 6.10 Nedostatečná kontrola frekvence komor ...81 // 6.11 Pozdní indikace nefarmakologické léčby...81 // 6.12 Závěr ...82 // 7 Jak provádět kardioverzi u nemocných s flutterem // a fibrilací síní (P. Neužil, M. Táborský)...85 // 7.1 Úvod ...85 // 7.2 Formy kardioverze ...85 // 7.2.1 Elektrokardioverze ...85 // 7.2.2 Chemická kardioverze...87 // 7.3 Elektrofyziologická remodelace...88 // 7.4 Antikoagulace...89 // 7.5 Závěr ...90 // 8 Katetrová ablace - nová možnost léčby fibrilace síní (M. Fiala) ...95 // 8.1 Úvod ...95 // 8.2 Katetrová ablace srdečních arytmií, které fibrilaci síní spouštějí ...97 // 8.2.1 Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie, // atrioventrikulární přídatné dráhy ...97 // 8.2.2 Síňová ektopie - síňové extrasystoly, síňová tachykardie, // síňová fibrilace ...97 // 8.3 Katetrová ablace cílená na arytmogenní substrát fibrilace síní...101 // 8.3.1 Katetrová ablace flutteru síní I. typu ...101 // 8.3.2 Katetrová ablace fibrilace síní pomocí lineárních lézí // v pravé a levé síni ...103 // 8.4 Rizika, nedostatky a budoucnost katetrové ablace fibrilace síní...106 // 8.5 Závěr ...107 // 9 Katetrizační ablace arytmií
radiofrekvenčním proudem // v České republice v roce 1998 (R. Čihák, J. Bytešník, D. Heřman, J. Janoušek, // J. Lukl, T. Minařík, P. Parízek, B. Semrád, M. Táborský, P. Vít, K. Zeman)...113 // 9.1 Úvod ...113 // 9.2 Spektrum arytmií indikovaných v roce 1998 k radiofrekvenční ablaci 114 // 9.3 Průměrný věk indikovaných nemocných ...114 // 9.4 Úspěšnost ablaci podle typu arytmie ...116 // 9.5 Komplikace...116 // 9.6 Perspektivy ...117 // 9.7 Závěr ...118 // 10 Role katetrové ablace u supraventrikulárních tachyarytmií (P. Heine)...119 // 10.1 Úvod ...119 // 10.2 Novější pohled na výběr optimální farmakoterapie ...119 // 10.3 Současné dělení supraventrikulárních tachykardií (SVT)...119 // 10.4 Zásadní všeobecné principy výběru optimální léčebné metody // - výhody a rizika těchto metod ...120 // 10.5 Indikace katetrové ablace ...121 // 10.5.1 Indikace katetrové ablace jako metoda 1. volby...121 // 10.5.2 Indikace katetrové ablace jako metoda 2. volby...122 // 10.6 Léčba jednotlivých SVT ...122 // 10.6.1 Fibrilace síní...122 // 10.6.2 Flutter síní...123 // 10.6.3 Sinusová reentry tachykardie a nepřiměřená sinusová tachykardie ... 124 // 10.6.4 Síňová tachykardie ...125 // 10.6.5 Permanentní junkční reentry tachykardie...127 // 10.6.6 Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie...127 // 10.6.7 Ortodromní atrioventrikulární reentry tachykardie...128 // 10.6.8 Antidromní atrioventrikulární
reentry tachykardie...129 // 10.7 Závěr ...130 // 11 Arytmie u nemocných se srdečním selháním (J. Kautzner)...137 // 11.1 Úvod ...137 // 11.2 Příčiny smrti u chronického srdečního selhávání...137 // 11.3 Mechanizmus arytmií u CHSI ...138 // 11.4 Terapie komorových arytmií ...141 // 11.4.1 Antiarytmika...141 // 11.4.2 Betablokátory ...141 // 11.4.3 Amiodaron ...141 // 11.4.4 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory...142 // 11.4.5 Katetrizační ablace ...142 // 11.4.6 Chirurgická ablace...142 // 11.5 Specifické typy arytmií u chronické srdeční insuficience...143 // 11.5.1 Setrvalá monomorfní komorová tachykardie // nebo fibrilace komor...143 // 11.5.2 Polymorfní komorová tachykardie (torsade de pointes) ...144 // 11.5.3 Pacient resuscitovaný z oběhové zástavy...146 // 11.5.4 Synkopa ...146 // 11.5.5 Pacienti bez dokumentovaných setrvalých // komorových tachyarytmií ...146 // 11.6 Tachykardií indukovaná kardiomyopatie ...147 // 11.7 Fibrilace síní...147 // 11.8 Závěr ...148 // 12 Betablokátory u nemocných se srdeční insuficiencí (R. Štípal)...153 // 12.1 Úvod ...153 // 12.2 Betablokátory a náhlá smrt ...154 // 12.3 Betablokátory a antiarytmika...154 // 12.4 Betablokátory a implantabilní defibrilátory ...156 // 12.5 Mechanizmus účinku betablokátorů...156 // 12.6 Betablokátory u starých osob s přidruženými chorobami...157 // 12.7 Závěr ...157 // 13 Kardiostimulace u srdeční insuficience (M. Táborský, P.
Neužil) ...161 // 13.1 Úvod ...161 // 13.2 Současné možnosti léčby srdečního selhání...161 // 13.3 Dvoudutinová stimulace s optimálním AV intervalem ...162 // 13.4 Alternativní místa komorové stimulace ...163 // 13.5 Biventrikulární stimulace...163 // 13.6 Závěr ...169 // 14 Nové technologie v oblasti kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů (Mir. Novák, P. Kamarýt, P. Mach)...173 // 14.1 Úvod - historie ...173 // 14.2 Kardiostimulátory (pacemakery, PM) ...174 // 14.2.1 Indikace kardiostimulace, diagnostické melody...174 // 14.2.2 Současnost trvalé kardiostimulace...174 // 14.2.3 Sledování pacientů po implantaci PM ...175 // 14.2.4 Perspektivy trvalé kardiostimulace...176 // 14.3 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory (ICD)...177 // 14.3.1 Současnost implantabilních kardioverterů-defibrilátorů ...177 // 14.3.2 Indikace k implantaci ICD...178 // 14.3.3 Sledování pacientů s ICD ...178 // 14.3.4 Perspektivy léčby ICD...178 // 14.4 Programátory pro PM a ICD...179 // 14.5 Závěr ...179 // 15 Kardiostimulační elektrody na přelomu tisíciletí - nové trendy // ve vývoji (M. Novák)... 181 // 15.1 Úvod - ideální elektroda...181 // 15.2 Konvenční endokardiální elektrody...182 // 15.3 Senzorové elektrody ...186 // 15.4 Dvoudutinová stimulace monokatetrem...187 // 15.5 Epikardiálni elektrody...188 // 15.6 Elektrody pro levé srdce ...191 // 15.7 Závěr ...192 // Seznam použitých zkratek ...
197 // Rejstřík ...201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC