Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
331 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-86429-23-7 (brož.)
Post ; 6
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000062550
Obsah // Předmluva 7 // Kategoriální vražda, aneb jak si pamatovat holocaust // (Předmluva k českému vydání) 17 // 1 Úvod: Sociologie po holocaustu 31 // Holocaust jako zkouška modernity 37 // Význam civilizačního procesu 44 // Sociální produkce morální netečnosti 52 // Sociální produkce morální neviditelnosti 59 // Morální důsledky civilizačního procesu 63 // 2 Modernita, rasismus, vyhlazování I 67 // Některé zvláštnosti odcizení Židů 70 // Nepatřičnost Židů v křesťanském světě // do počátku modernity 74 // Na obou stranách barikád 78 // Prizmatická skupina 80 // Moderní dimenze nepatřičnosti 85 // Nenárodní národ 92 // Modernita rasismu 98 // 3 Modernita, rasismus, vyhlazování II 105 // Od heterofobie k rasismu 106 // Rasismus jako forma sociálního inženýrství 111 // Od odmítání k vyhlazování 119 // Pohled dopředu 126 // 4 Jedinečnost a normalita holocaustu 133 // Problém 135 // Mimořádná genocida 139 // Svébytnost moderní genocidy 145 // Účinky hierarchické a funkcionální dělby práce 150 // Dehumanizace předmětů byrokratické činnosti 155 // Role byrokracie v holocaustu 158 // Selhání moderních pojistek 160 // Závěry 165 // 5 // 5 Získávání obětí ke spolupráci 173 // „Zapečetění“ obětí 179 // Hra „zachraň, co se dá“ 187 // Individuální racionalita ve službách kolektivní zkázy 194 // Racionalita sebezáchovy 203 // Závěr 210 // 6 Etika poslušnosti (Poučení
z Milgrama) 213 // Nelidskost jako funkce sociální vzdálenosti 217 // Spolupachatelem v důsledku předchozího jednání 220 // Moralizace technologie 222 // Těkající odpovědnost 225 // Pluralita moci a moc svědomí 227 // Sociální podstata zla 230 // 7 K sociologické teorii morálky 235 // Společnost jako továrna na morálku 236 // Výzva holocaustu 242 // Předspolečenské zdroje morálky 247 // Sociální blízkost a morální odpovědnost 252 // Sociální potlačení morální odpovědnosti 257 // Sociální produkce vzdálenosti 263 // Závěrečné poznámky 269 // 8 Dodatečné zamyšlení: Racionalita a hanba 273 // Sociální manipulace s morálkou: moralizace jednajících, adiaforizace jednání // (Přednáška při příležitosti udělení // Evropské ceny města Amalfi) 281 // Povinnost pamatovat si - ale co? // (Doslov k vydání v roce 2000) 297 // Sociální produkce viny a neviny 299 // Kategoriální vražda 302 // Genocida jako budování řádu 305 // Jak se žije se vzpomínkou na holocaust 308 // Sebereprodukce statusu oběti 314 // Jak se žije v jednorozměrném světě 319 // Sociální produkce lidí ochotných zabíjet 323 // Modernita versus homo sacer 328 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC