Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:366x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1997
495 s.

objednat
ISBN 80-7178-170-3 (váz.)
Bibliografie: s. 472-493.
Pedagogika - studie
000062599
Předmluva ...9 // Poděkování ...12 // 1 Co je pedagogika ...13 // 1.1 Vymezení výrazu „pedagogika“ ...14 // 1.2 Pedagogika jako věda o edukaci ...27 // 1.3 Terminologie pedagogiky ...46 // 2 Edukační realita: základní pojmy a vztahy ...55 // 2.1 Problém „pedagogická praxe“ ...56 // 2.2 Edukační realita ...57 // 2.3 Edukační procesy ...59 // 2.4 Edukace ...60 // 2.5 Edukační konstrukty ...61 // 2.6 Edukační prostředí ...62 // 3 Edukační procesy v kontextu společnosti ...67 // 3.1 Podstata edukačních procesů ...69 // 3.2 Struktura a kontext edukačních procesů ...75 // 3.3 Obecný model edukačního procesu ...78 // 3.3.1 Geografické a demografické prostředí ...79 // 3.3.2 Sociální prostředí ...82 // 3.3.3 Politické prostředí ...87 // 3.3.4 Ekonomické prostředí ...92 // 3.4 Vstupní determinanty edukačních procesů ...97 // 4 Žák: subjekt edukace ...101 // 4.1 Rozdílnost v inteligenci a nerovnost ve vzdělávání ...102 // 4.2 Sociální a jazyková determinovanost vzdělávání ...118 // 4.3 Kognitivní determinanty (Bloomova teorie) ...131 // 4.4 Sexové rozdíly jako edukační determinanta ...141 // 4.5 Některé současné trendy ...159 // 5 Učitel: charakteristiky profese edukátora ...165 // 5.1 Vymezení profese učitele ...168 // 5.2 Socioprofesní struktura učitelů ...171 // 5.2.1 Feminizace učitelské profese ...174 // 5.2.2 Prestiž učitelské profese ...180 // 5.3 Osobnostní charakteristiky učitelů ...183 // 5.3.1 Učitelovo pedagogické myšlení ...190 //
5.4 Vývoj profesní dráhy učitelů ...197 // 5.4.1 Volba učitelské profese ...199 // 5.4.2 Profesní start: začínající učitel ...204 // 5.4.3 Zkušený učitel (expert) ...214 // 5.4.4 Konzervativní („vyhasínající“) učitel? ...: ...224 // 6 Kurikulum: obsah školní edukace ...233 // 6.1 Teorie kurikula ...234 // 6.2 Formy existence kurikula ...243 // 6.3 Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech ...248 // 6.3.1 Národní kurikulum a vzdělávací standardy ...250 // 6.4 Jak regulují kurikula školní edukaci ...256 // 7 Učebnice: edukace zprostředkovaná médiem ...269 // 7.1 Struktura a funkce učebnic ...272 // 7.1.1 Učebnice jako kurikulámí projekt ...273 // 7.1.2 Učebnice jako didaktický prostředek ...277 // 7.2 Učení z textu a vlastnosti učebnic ...281 // 7.2.1 Obtížnost textu učebnic ...283 // 7.3 Jak využívají učebnice učitelé ...293 // 7.4 Učebnice, stát a tržní ekonomika ...300 // 7.5 Nová média ...306 // 8 Profil edukace ve školní třídě ...311 // 8.1 Jak se zkoumá vyučování ...313 // 8.2 Komunikace ve vyučování ...319 // 8.3 Činnosti ve vyučování ...326 // 8.4 Klima ve vyučování ...338 // 8.4.1 Psychosociální klima ve třídě ...339 // 8.5.2 Zdroje a důsledky klimatu ve třídě ...350 // 9 Výsledky a efektyškolní edukace ...361 // 9.1 Produkty školní edukace ...363 // 9.2 Vzdělávací výsledky ...369 // 9.2.1 Realizované evaluace vzdělávacích výsledků // českých škol ...372 // 9.2.2 Úroveň vzdělávacích výsledků českých škol ...378 // 9.3 Efekty školní edukace ...380 // 9.3.1 Empirické nálezy o efektech edukace ...387 //
10 Škola: instituce pro řízenou edukaci ...395 // 10.1 Škola jako součást společnosti ...396 // 10.2 Jak moderní pedagogika zkoumá fenomén „škola“ ...399 // 10.3 Školy české a školy zahraniční ...405 // 10.3.1 Struktura českého školství // ve srovnání se zahraničním ...406 // 10.4 Jak školy fungují (měření efektivnosti škol) ...412 // 10.5 Škola a prostředí: vztahy s rodiči a s veřejností ...419 // 10.6 Jsou školy konzervativní instituce? ...427 // 11 Pedagogický výzkum: stav, struktura, fungování ...433 // 11.1 K čemu slouží pedagogický výzkum ...436 // 11.2 Profil pedagogického výzkumu ve vyspělých zemích ...441 // 11.2.1 Infrastruktura pedagogického výzkumu ...446 // 11.3 Stav pedagogického výzkumu v České republice ...452 // Rejstřík věcný a jmenný ...465 // Literatura ...472 // Seznam definicí ...494 // Seznam explorativních bloků ...495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC