Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.7) Půjčeno:56x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Brno : Barrister & Principal, 2003
348 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86598-61-6 (brož.)
Sociální studia
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Mládež - hodnoty - Česká republika - výzkumy sociologické
Rodina - hledisko sociologické - sborníky
000062637
Obsah // 5 // Editorial Ivo Možný // Modernizace české rodiny a mezigeneračních vztahu v mezinárodním srovnání // Tomáš Siroválka // Rodinné chování a rodinná politika v České republice // Kateřina Janků Rodina jako jednotka // zkoumání migrace sociálně marginalizovaných Petr Mareš // Sňatkovy trh - koncepty a modely: východisko výzkumu reprodukce rodin // Tomáš Katrňák, Martin Kreidl, Laura Fónaáová // Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj // vzdělanost ní homogamie v české společnosti v letech 1988 až 2000 // Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic // Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte // Hana Škchlovd // Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ: // Jeden z dílčích závěru výzkumu týkajícího se významu dítěte v rodinách se třemi dětmi // Iva S mídová „Matkové“ // Igor Nosát // Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty Vera Kuchařová // Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství // 7 // II // 37 // 61 // 75 // 97 // 125 // 145 // 157 // 177 // 189 // 6 // Obsah // Sylva Elllerová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci // Marcel Tomášek // Singles ve světle měnících se typologií a definic: // K aktuálně probíhajícímu výzkumu // Kateřina NedbáUwvá // Partnerství ve vězeňských subkulturách aneb Spoutaná Rozkoš // Ivana Polednová, Hana
Vizdalová, Zdenka Stránská, Helena Klimnsová Vzorce maladaptivního sociálního chování současné mládeže // Vladimír Smékal, Jan Širůček, Tomáš Kršňák Temperament a sociální chování adolescentů // Tomáš Kršňák, Vladimír Smékal // Osobnost adolescenta a sociometrická pozice // Zbyněk Vybíral, David Šmahel Komunikace uživatelů internetu: // Co výzkumy zjistily a jaký výzkum potřebujeme? // David Šmahel // Souvislosti reálné a virtuální identity dospívajících // Martina Rašticová, Adriana Wyrobková // Vztah sourozenecké konstelace na míru maskulinity a feminity // Michal Kaplánek // Specifika práce s neorganizovanou mládeží v salesiánských střediscích mládeže // Kontaktní adresy // 205 // 225 // 233 // 251 // 265 // 279 // 299 // 315 // 331 // 341 // 347
(OCoLC)56190602
cnb001299240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC