Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Univerzita Palackého, 1998
207 s.

ISBN 80-7067-822-4 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Morálka - současnost - Evropa - sborníky referátů
000062647
OBSAH // Předmluva...7 // Vorwort...9 // František Mezihorák (Univerzita Palackého Olomouc) // Homo Europaeus... 11 // Dominik Duka (Provinciát Řádu Dominikánů Praha) // Náboženský základ pojmu Evropa v kontextu 20. století... 14 // Rainer Gottlob (Universität Wien) // Ideologie und Verantwortung... 18 // Eduard Wondrák (Univerzita Palackého Olomouc) // Proměny některých etických zásad ve 20. století...26 // I. MULTIKULTURALITA A TOLERANCE Multikulturalität und Toleranz // Jean-Paul Harpes (Universität Luxembourg) // Wie tolerant sollen und dürfen wir der Intoleranz gegenüber sein?...29 // Zbigniew Gierszewski (University Poznan) // Multiculturality and Etnocentrism...36 // Vladimír Spousta (Univerzita Brno) // Tolerance and Consensus as the Starting Points of Meaningful // Dialogue...43 // II. MORÁLKA, NÁROD, OBČAN A STÁT Moral, Nation, Bürger und Staat // Gerlinda Smaus (Universität Saarbrücken) // „Nation“ zwischen universalistischer und partikularistischer moralischer // Bewertung...47 // Kazimierz Baran (University Kraków) // Controversies on Christian Values in the Project of Polish Constitution 1996... 59 Tibor Szentandrási (Univerzita Nitra) // Může být etika národa humánní?...63 // Jozef Lysý (University Bratislava) // Tolerance in Slovakia...70 // Tatiana Machalová (Universita Brno) // Rasizmus ako trestný čin?... 76 // Jan Pinz (Akademie věd ČR Praha) // Dualita občanské společnosti a státu v kontinentálně evropském
typu právní kultury...81 // III. MORÁLNÍ KONFLIKTY V DNEŠNÍM SVĚTĚ Moralische Konflikte der heutigen Welt // Jiří Sedlák (Univerzita Brno) // Nčkteré morální konflikty v dnešní Evropě a jejich možné řešení...91 // Ivan Hodovský (Univerzita Palackého Olomouc) // Janusova tvář morálních konfliktů...97 // Olga Sisáková (Univerzita Prešov) // Konflikt prostriedku a cieľa v situácii spoločenskej zmeny... 105 // Ján Čipkár (Univerzita Prešov) // Konflikt ako „zdroj“ rozvoja spoločnosti ... 112 // Jiří Kučírek (Univerzita Nitra) // Environmentálny konflikt v hodnotovom systéme euroamerickej // civilizácie... 117 // Josef Oborný (Univerzita Bratislava) // Morální konflikty v oblasti sportu ... 125 // IV. KVALITA ŽIVOTA V PERSPEKTIVĚ SOCIOLOGIE PROFESNÍCH ETIK Die Lebensqualität aus soziologischer und berufsethischer Perspektive // Ilona Semrádová (Univerzita Hradec Králové) // Prolínání a střety „našich" světů... 131 // Dana Sýkorová (Univerzita Palackého Olomouc) // Současnost a budoucnost (?) evropské rodiny... 134 // Heinrich Ganthaler (Universität Salzburg) // Wissenschaft, Technik und Gesellschaftsqualität. Gedanken // zur Wissenschafts- und Technikethik... 143 // Miloš Vítek (Univerzita Hradec Králové) // Sociální etika a její součásti... 150 // Libor Hlaváček (Univerzita Brno) // Devalvační a evalvační symptomy soudobé sociální komunikace... 158 // 4 // V. ETICKÉ ASPEKTY VÝCHOVY A
VZDĚI.ÁNÍ Ethische Aspekte der Erziehung und Bildung // Roland Reichenbach (Universität Freiburg) // Demokratische Bildung und die „Gabe der Freiheit“... 163 // Irena Osokinová (Zvláštní a praktická škola Otrokovice) // Tolerance a intolerance ve vychová (pedagogický experiment: Batova // škola práce)... 175 // Jaroslav Hroch (Univerzita Brno) // Praktická filosofie H.-G. Gadamera a morální konflikty současnosti . 181 // Ladislav Soldán (Akademie včd ČR Brno) // Mravnost exaltovaná (K problematice náboženského a mravního fundamentalismu Jaroslava Durycha)... 186 // Emil Gímeš (Univerzita Palackého Olomouc) // Síla a slabost mravních hodnot... 190 // Resumés/Zusammenfassungen ...195 // Seznam účastníků/Teilnehmerliste...205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC