Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd
Praha : Grada, 2006
277 s. : il.

ISBN 80-247-0966-X (váz.)
Expert (Grada)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Marketing - příručky
Výzkum marketingový - příručky
000062763
Obsah // O hlavním autorovi ...9 // Slovo úvodem...11 // 1. Marketingové prostředí...13 // 1.1 Charakteristika prostředí...14 // 1.2 Makroprostředí...16 // 1.2.1 Demografické prostředí ...18 // 1.2.2 Ekonomické prostředí...19 // 1.2.3 Legislativní prostředí...20 // 1.2.4 Přírodní prostředí...22 // 1.2.5 Inovační prostředí ...22 // 1.2.6 Sociálně-kulturní prostředí...24 // 1.3 Trh a subjekty trhu...25 // 1.3.1 Trh a jeho segmentace...27 // 1.3.2 Dodavatelé...28 // 1.3.3 Konkurence...29 // 1.3.4 Prostředníci...32 // 1.3.5 Zákazníci...33 // 1.3.6 Veřejnost...34 // 1.4 Analýzy marketingového prostředí...35 // 1.4.1 Zdroje firmy...36 // 1.4.2 Marketingová situační analýza...38 // 1.4.3 SWOT analýza...39 // 2. Firma a informace...45 // 2.1 Význam marketingového výzkumu pro rozhodování manažerů ...46 // 2.1.1 Trendy ovlivňující marketingová rozhodování...46 // 2.1.2 Marketingový výzkum a jeho vlastnosti...47 // 2.2 Organizace marketingového výzkumu...49 // 2.2.1 Rozhodování o organizaci marketingového výzkumu...49 // 2.2.2 Výběr výzkumné agentury...51 // 2.2.3 Spolupráce na zakázce... 53 // 2.3 Marketingový informační systém...55 // 2.3.1 Vnitřní systém informací...56 // 2.3.2 Marketingový zpravodajský systém...57 // ♦ // 2.3.3 Marketingový výzkum...58 // 2.3.4 Tok informací ...59 // 2.3.5 Možnosti a omezení využití marketingového informačního systému . 61 // 2.4 Zdroje informací...62
2.4.1 Rozdělení informací dle různých kritérií...62 // 2.4.2 Sekundární údaje...64 // 2.4.3 Primární údaje...66 // 3. Metodika marketingového výzkumu...69 // 3.1 Zahájení marektingového výzkumu...70 // 3.1.1 Proces marketingového výzkumu...70 // 3.1.2 Určení problému...71 // 3.1.3 Definování cíle výzkumu...72 // 3.1.4 Formulace hypotéz...74 // 3.2 Orientační analýza...76 // 3.2.1 Analýza situace...76 // 3.2.2 Srovnání primárního a sekundárního výzkumu ...77 // 3.3 Plán marketingového výkumu...79 // 3.3.1 Význam plánu ...79 // 3.3.2 Obsah plánu ...80 // 3.3.3 Kontrola plánu...84 // 3.4 Sběr údajů...85 // 3.4.1 Příprava sběru údajů...85 // 3.4.2 Kontrola sběru údajů...86 // 3.4.3 Využití metod sběru údajů...87 // 3.5 Zpracování údajů...88 // 3.5.1 Kontrola a úprava údajů...88 // 3.5.2 Klasifikace údajů...90 // 3.5.3 Kódování údajů...91 // 3.5.4 Technické zpracování údajů...93 // 3.6 Analýza údajů...95 // 3.6.1 Základní statistické postupy...95 // 3.6.2 Měření závislostí...99 // 3.6.3 Testování závislostí...101 // 3.7 Interpretace výsledků...103 // 3.7.1 Ověření validity údajů ...103 // 3.7.2 Závěrečná doporučení...104 // 3.8 Závěrečná zpráva a její prezentáce...104 // 3.8.1 Písemná prezentace...105 // 3.8.2 Ústní prezentace...109 // 4. Metody marketingového výzkumu...113 // 4.1 Typy výzkumu...114 // 4.1.1 Členění výzkumu dle účelu...114 // 4.1.2 Členění
výzkumu podle časového hlediska...116 // 4.1.3 Funkční aplikace výzkumu...117 // 4.1.4 Další typy výzkumu...118 // 4.2 Kvantitativní výzkum...119 // 4.2.1 Kvantifikace...119 // 4.2.2 Odlišnosti kvantitativního a kvalitativního výzkumu...120 // 4.2.3 Kvantitativní analýzy...121 // 4.3 Kvalitativní výzkum...124 // 4.3.1 Specifika kvalitativního výzkumu ...125 // 4.3.2 Příklady využití nejčastěji používaných psychologických metod // a technik v kvalitativním výzkumu...127 // 4.3.3 Kvalitativní výzkum na trhu organizací...135 // 4.4 Základní metody sběru primárních údajů ...137 // 4.4.1 Pozorování ...138 // 4.4.2 Dotazování...141 // 4.4.3 Experiment...145 // 5. Dotazování...149 // 5.1 Proces dotazování...150 // 5.1.1 Příprava dotazování...150 // 5.1.2 Rozhovor a význam tazatele ...152 // 5.1.3 Principy správného dotazování...153 // 5.2 Plán výběru vzorku...155 // 5.2.1 Rámec vzorku...156 // 5.2.2 Způsob výběru vzorku ...156 // 5.2.3 Velikost vzorku...159 // 5.3 Dotazník ...160 // 5.3.1 Nástroje dotazování...160 // 5.3.2 Konstrukce otázek...161 // 5.3.3 Konstrukce celého dotazníku...163 // 5.4 Typy otázek...166 // 5.4.1 Otázky dle účelu ...166 // 5.4.2 Otázky dle variant odpovědí...169 // 5.4.3 Otázky dle vztahu k obsahu...172 // 5.4.4 Škály ...174 // 6. Vybrané aplikace marketingového výzkumu...179 // 6.1 Výzkum celkové tržní situace ...180 // 6.1.1 Výzkum velikosti trhu ...180 // 6.1.2 Výzkum
subjektů trhu...182 // 6.1.3 Výzkum pro potřeby segmentace...185 // 6.2 Výzkum zákazníků...189 // 6.2.1 Výzkum potřeb...189 // 6.2.2 Výzkum spokojenosti zákazníka...190 // 6.2.3 Výzkum percepce (vnímání)...193 // 6.3 Výrobkový výzkum...199 // 6.3. i Testování výrobků ...200 // 6.3.2 Proces testování výrobků...202 // 6.3.3 Metody testování výrobků ...203 // 6.4 Cenový výzkum ...208 // 6.4.1 Význam cenového výzkumu...209 // 6.4.2 Ceny přijatelné pro zákazníka...209 // 6.4.3 Metody stanovení ceny vyjádřené jako hodnoty vnímané zákazníkem...214 // 6.4.4 Výzkum cen konkurence...216 // 6.5 Výzkum distribuce...218 // 6.5.1 Význam výzkumu pro potřeby distribuce...218 // 6.5.2 Výzkum distribučních možností (distributorů)...220 // 6.5.3 Výzkum v úrovni distribuce ...225 // 6.6 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace...227 // 6.6.1 Příprava výzkumu...228 // 6.6.2 Realizace výzkumu...230 // 6.6.3 Mediální výzkum...231 // 6.6.4 Hodnocení efektivnosti komunikace...232 // 6.6.5 Hodnocení reklam...234 // 6.7 Marketingový výzkum ve službách ...238 // 6.7.1 Vlastnosti služeb a jejich vliv na realizaci marketingového výzkumu 238 // 6.7.2 Metody marketingového výzkumu služeb...241 // 6.7.3 Marketingový výzkum nástrojů marketingového mixu ve službách . 242 // 6.8 Konjunkturální výzkum ...247 // 6.8.1 Význam a obsah konjunkturálního výzkumu...247 // 6.8.2 Konjunkturální faktory a ukazatele...249
O.Ö.3 Metody konjunkturálního výzkumu...230 // 6.8.4 Konjunkturální průzkumy ...252 // 6.8.5 Konjunkturální průzkumy v ČR ...255 // 6.9 Marketingový výzkum a internet...256 // 6.9.1 Informace na internetu...257 // 6.9.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu ...258 // 6.9.3 Výzkum internetu ...260 // Literatura...267 // Rejstřík...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC