Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Mobil Media, c2002
774 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-86593-21-5 (brož.)
iDnes internet i knihy
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík, přiložený stejnojmenný CD-ROM
MS Office XP (software) - příručky
000062963
Obsah // Jaké novinky vás čekají v Microsoft Office XP 11 // Kde seženete nápovědu 15 // Získání nápovědy к originálu knihy nebo к CD ROM 15 // Získání nápovědy к Office XP 15 // Pomoc pro českou verzi publikace 15 // Příprava ukázkových souborů 16 // Minimální požadavky na systém 16 // Instalace ukázkových souborů 17 // Práce s ukázkovými soubory 18 // Odinstalování ukázkových souborů 23 // Používané konvence 26 // Kapitola 1: Vytváření dokumentů 29 // Zahájení prací ve Wordu 30 // Vytvoření dokumentu 34 // Práce s existujícím dokumentem 38 // Úpravy v dokumentu 42 // Nahrazování textu v dokumentu 47 // Kapitola 2: Změny vzhledu v dokumentu 53 // Změny vzhledu textu 54 // Úpravy vzhledu odstavce 59 // Vytváření a modifikování seznamů 66 // Různý vzhled jednotlivých stránek v dokumentu 69 // Změna vzhledu dokumentu pomocí stylů 78 // Kapitola 3: Prezentace informací v tabulkách // a sloupcích 85 // Prezentování textu v tabulce 86 // Formátování textu v tabulce 92 // Práce s daty v tabulce 96 // Prezentování textu ve sloupcích 101 // Kapitola 4: Korektury a tisk dokumentu 107 // Kontrola pravopisu a gramatiky v dokumentu 108 // Náhled a tisk dokumentu 116 // Kapitola 5: Jak se rychle vyznat v Excelu 123 // Seznámení s Excelem 124 // Práce s existujícím pracovním listem 126 // Zaměření na data pracovního listu 129 // Vytvoření nového sešitu 135 // Korektury a opravy dat 142 // Kapitola 6: Úpravy v sešitech 149 // Snadnější práce se sešity 150 // Jak usnadnit čtení dat 157 // Změny vzhledu dat 160 // Využití existujících formátů 165 // Jak se docílí snadnější čtení čísel 168 // Změna vzhledu dat v závislosti na jejich hodnotě 174 // Kapitola 7: Výpočty 181 // Pojmenování skupiny dat 181 // Vytváření vzorců pro výpočty hodnot 186 // Vyhledávání a oprava chyb ve výpočtech 193 //
Kapitola 8: Filtry a filtrovaná data 199 // Filtrování dat 199 // Výpočty s filtrovanými daty 206 // Určení oboru platnosti hodnot pro oblast buněk 210 // Obsah // Kapitola 9: Poznáváme Access 219 // Co je databáze? 220 // Co zvláštního představuje Access? 221 // Otevření existující databáze 222 // Prozkoumávání tabulek 224 // Prozkoumávání dotazů 229 // Prozkoumávání formulářů 233 // Prozkoumávání sestav 237 // Prozkoumávání ostatních objektů Accessu 240 // Kapitola 10: Vytvoření nové databáze 243 // Vytvoření databázové struktury průvodcem 244 // Kontrola práce vykonané průvodcem 248 // Vytváření tabulek průvodcem 253 // Jak zdokonalit zobrazen í dat 256 // Manipulace se sloupci a řádky tabulky 264 // Kapitola 11: Snadnější zadávání dat pomocí formulářů 269 // Vytvoření formuláře průvodcem 270 // Zdokonalení vlastností formuláře 272 // Jak zdokonalit rozvržení formuláře 278 // Přidávání ovládacích prvků na formulář 281 // Zadávání dat do formuláře pomocí VBA 287 // Vytvoření formuláře pomocí automatického formuláře 292 // Jak se přidá na formulář jiný formulář 294 // Kapitola 12: Vyhledávání specifických informací 305 // Řazení informací 306 // Filtrování informací v tabulce 308 // Filtrování podle formuláře 311 // Vyhledávání informací pomocí rozšířeného filtru či řazení 313 // Vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení 316 // Vytvoření dotazu pomocí průvodce 325 // Výpočty souhrnů v dotazech 328 // Obsah // IV шшта // Kapitola 13: Vytvoření prezentace 333 // První kroky v PowerPointu 334 // Volba nejvhodnější melody pro zahájení prací na prezentaci 337 // Vytvoření prezentace pomocí doporučeného obsahu 338 // Procházka prezentací 341 // Editování textu v prezentaci 344 // Prohlížení prezentace 348 //
Kapitola 14: Práce s prezentací 353 // Vytvoření prezentace na základě šablony návrhu 354 // Zadávání textu na snímky 357 // Vytvoření nového snímku 359 // Vkládání snímků zjiných prezentací 362 // Změna uspořádání snímků v prezentaci 364 // Zadávání poznámek lektora 365 // Vytvoření složky pro uložení prezentace 368 // Kapitola 15: Přidávání textu, úpravy textu na snímku 373 // Přidávání a přesouvání textů na snímcích 373 // Úpravy zarovnání a rozestupů textu 379 // Hledání a nahrazování textu, záměna písma 383 // Opravy textu při psaní 385 // Kontrola pravopisu a stylů prezentace 388 // Kapitola 16: Vytištění prezentace 395 // Práce s existující prezentací 396 // Přidání záhlaví a zápatí 399 // Volba správných nastavení tiskárny 400 // Náhled prezentace 403 // Vytištění prezentace 406 // Obsah // Kapitola 17: Jak se pracuje ve FrontPage 415 // Prozkoumávání existující sady webových souborů 417 // Prozkoumávání webových stránek existující sady 422 // Prohlížení webových souborů různými náhledy 428 // Seznamování s FrontPage 2002 433 // Základní pojmy FrontPage 438 // Kapitola 18: Tvorba WWW stránek, // pro propagaci sebe nebo firmy 441 // Vytvoření nové sady webových souborů šablonou 442 // Vytvoření sady webových souborů pomocí průvodce 448 // Práce se seznamem úkolů 451 // Vkládání a editování textu 452 // Vkládání existujících textů 455 // Formátování textu 460 // Vkládání hypertextových odkazů 464 // Prohlížení sady webových souborů tak, jak je uvidí jejich návštěvníci 466 Odstranění Webových stránek 468 // Kapitola 19: Informace v seznamech a tabulkách 471 // Vytváření seznamů 472 // Vytváření tabulek 476 // Zadávání a úpravy dat v tabulkách 480 // Editování struktury tabulky 482 // Formátování tabulky 485 //
Vytvoření tabulky v tabulce 490 // Kapitola 20: Obohacení webových stránek o grafiku 493 // Klipart na stránce 494 // Obrázek na stránce 498 // Editování a formátování obrázků 500 // Vytváření a zobrazování miniatur 505 // Čáry, obrazce a kresby na stránce 506 // Obsah // Vytvoření galerie fotografií 515 // Přidávání ozdobných textů 519 // Kapitola 21: Publikování webových stránek 523 // Jak najít pro webové stránky vhodného hostitele 524 // Konfigurace vlastního počítače jako hostitele webových stránek.527 // Publikování webových stránek do místní složky 536 // Publikování webových stránek na webový server 539 // Kapitola 22: Vytváření publikací 547 // Vytváříte publikaci vůbec poprvé 548 // Vytvoření publikace pomocí průvodce publikací 552 // Vytvoření firemní vizitky pomocí sady vzorů 556 // Uložení publikace jako šablony 560 // Vytvoření publikace z vlastní šablony 561 // Vytváření publikací z prázdného návrhu 563 // Kapitola 23: Tisk publikací 569 // Určení netisknutelné oblasti tiskárny 569 // Vytištění celé publikace na standardní tiskárnu 571 // Vytištění vybraných stránek publikace na standardní tiskárnu 575 // Vytištění jediné stránky publikace na standardní tiskárnu 576 // Stornování tiskové práce na standardní tiskárně 576 // Příprava publikace pro komerční tiskárnu 577 // Příprava publikace pro tisk v přímých barvách 579 // Změna barev v publikaci s přímými barvami 580 // Příprava publikace pro tisk výtažkovými barvami 584 // Kapitola 24: Práce s elektronickou poštou 587 // První spuštění Outlooku 588 // Čtení zpráv a otevírání příloh 591 // Odpovídání na zprávy 595 // Obsah // Sestavování nových zpráv 598 // Práce s adresářem 601 // Připojování příloh ke zprávám 606 // Přidávání podpisů do zpráv 608 //
Odesílání a přijímání zpráv 611 // Tisk zpráv 614 // Kapitola 25: Organizování zpráv elektronické pošty 619 // Přizpůsobení způsobu zobrazování zpráv 619 // Uspořádávání zpráv do složek 625 // Rozlišování zpráv pomocí barev 630 // Vyhledávání zpráv 632 // Ukládání a archivace zpráv 635 // Kapitola 26: Přizpůsobování a uspořádávání zpráv // elektronické pošty 643 // Formátování zpráv 643 // Modifikace nastavení zprávy a možností doručení 650 // Filtrování zpráv 655 // Používání osobních složek a osobních adresářů 662 // Kapitola 27: Používání kalendáře Outlooku 673 // Plánování schůzek a událostí 673 // Správa a uspořádávání schůzek 680 // Úpravy vzhledu kalendáře 684 // Tisk kalendáře 694 // Kapitola 28: Plánování a řízení porad 701 // Plánování porad 701 // Odpovědi na žádosti o schůzku 708 // Aktualizace a zrušen í žádostí o schůzku 712 // Plánování schůzek v režimu online pomocí NetMeeting 716 // Stručné návody 719 // Kapitola 1: Vytváření dokumentů 29 // Kapitola 2: Změny vzhledu v dokumentu 53 // Kapitola 3: Prezentace informací v tabulkách a sloupcích 85 // Kapitola 4: Korektury a tisk dokumentu 107 // Kapitola 5: Jak se rychle vyznat v Excelu 123 // Kapitola 6: Úpravy v sešitech 149 // Kapitola 7: Výpočty 181 // Kapitola 8: Filtry a filtrovaná data 199 // Kapitola 9: Poznáváme Access 219 // Kapitola 10: Vytvoření nové databáze 243 // Kapitola 11:Snadnějšízadávánídat pomocí formulářů 269 // Kapitola 12: Vyhledávání specifických informací 305 // Kapitola 13: Vytvoření prezentace 333 // Kapitola 14: Práce s prezentací 353 // Kapitola 15: Přidávání textu, úpravy textu na snímku 373 // Kapitola 16: Vytištění prezentace 395 // Kapitola 17: Jak se pracuje ve FrontPage 415 // Kapitola 18: Tvorba WWW stránek, pro propagaci sebe nebo firmy 441 //
Kapitola 19: Informace v seznamech a tabulkách 471 // Kapitola 20: Obohacení webových stránek o grafiky 493 // Kapitola 21: Publikování webových stránek 523 // Kapitola 22: Vytváření publikací 547 // Kapitola 23: Tisk publikací 569 // Kapitola 24: Práce s elektronickou poštou 587 // Kapitola 25: Organizování zpráv elektronické pošty 619 // Kapitola 26: Přizpůsobování a uspořádávání zpráv elektronické pošty 643 // Kapitola 27: Řízení kalendáře Outlooku 673 // Kapitola 28: Plánování a řízení porad 701 // Rejstřík 765

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC