Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:49x 
BK
Vyd. 2.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
121 s.

objednat
ISBN 80-7041-101-5 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 104-121
Morálka - vývoj morální - učebnice vysokošk.
Výchova etická - učebnice vysokošk.
000062993
Obsah // Úvod  // 1. psychologické teorie morálního vývoje 8 // 11 Rsychoanalytická teorie morálního vývoje 9 // 12 Morální vývoj z pohledu teorie sociálního učení 10 // 1.3 Kognitivní teorie morálního vývoje 12 // 1.3.1 Jean Piaget 12 // Vývoj vztahu ? pravidlům 13 // Morální heteronomie a autonomie 16 // ? metodice zkoumání morálního úsudku dětí 17 // Vývoj dětského chápání trestů // (imanentní spravedlnost) 22 // Shrnutí a hodnocení Piagetovy koncepce 24 // 1.3.2 Lawrence Kohlberg 26 // Úrovně a stadia morálního vývoje 26 // Charakteristické znaky stadiální teorie 31 // Metoda interview: Morální dilemata 33 // Shrnutí a hodnocení Kohlbergovy koncepce 36 // 2. Doplňující pohled na problematiku morálního vývoje 40 // 3. ? rozvoji prosociálnosti a altruismu 44 // 4. ? faktorům podmiňujícím proces morálního vývoje 47 // 4.1 Inteligence a morální rozvoj 47 // 4.2 Odlišnost pohlaví a morální vývoj 50 // 4.3 Náboženství a morální vývoj 52 // 3 // 5. Analýza procesu mravního vývoje 55 // 5.1 Vztah emocionální a kognitivní stránky v morálním vývoji 55 // 5.2 Vztah morálního usuzování a morálního jednání 59 // 6. Věkové zvláštnosti dítěte a morální vývoj 68 // 6.1 Premorální fáze vývoje období 68 // 6.2 Základy morálního vědomí ve fázi heteronomní morálky 69 // 6.2.1 Nesoulad mezi úrovní morálního úsudku dítěte a jeho // jednáním 70 // 6.2.2 ? základům projevů
prosociálnosti u mladších dětí 71 // 6.3 Podmínky rozvoje autonomní morálky 72 // 7. ? problematice mravní výchovy 75 // 7.1 ? minulému a současnému stavu mravní výchovy 75 // 7.2 Role učitele 79 // 7.3 Obsah mravní výchovy 80 // 7.4 Metody mravní výchovy 85 // 7.5 ? metodice skupinové diskuse s morálním obsahem 89 // Literatura 104 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC