Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Anatomie 1 (@@20120924-11:09:11@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
139 s. : il.

ISBN 80-7169-616-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, kresby, předmluvu
Bibliografie: s. 139
Management personální - příručky
000063043
OBSAH // PŘEDMLUVA...9 // 1. KAPITOLA // GLOBÁLNI PERSPEKTIVY ŘÍZENÍ PODNIKŮ...15 // 1.1 Jak vypadá současný obrázek našich podniků...15 // 1.2 Megatrendy, globalizace trhu a ekonomik...16 // 1.2.1 Megatrendy...16 // 1.2.2 Globalizace trhu a ekonomik...16 // 1.3 Rozvoj globálního řízení podniků...18 // 1.3.1 Změny priorit řídících funkcí...18 // 1.3.2 Strategická role řízení a rozvoje lidských zdrojů...19 // 1.3.3 Praktické důsledky globalizace řízení...21 // 1.3.4 Prosazování sdílené vize a uznávaných hodnot...22 // 1.3.5 Vytváření globální firemní kultury vzděláváním..._...23 // 1.3.6 Důsledky globalizace pro zaměstnance...24 // 1.4 Strategie globálního rozvoje podniku...25 // 1.4.1 Klíčové faktory globálního managementu...25 // 1.4.2 Strategie přímé účasti na globálním řízení podniku...28 // 1.5 Globální manažeři - vůdčí typy pro špičkové firmy...31 // 1.5.1 Velké společnosti nejen mluví stejným jazykem, // ale podobně myslí i jednají...31 // 1.5.2 Vůdčí vlastnosti leadrů... 32 // 1.5.3 Odpovědnost globálních manažerů..._...33 // 2. KAPITOLA // METODY ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE, EFEKTIVITY // A ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI...35 // 2.1 Řízení produktivních změn, zeštíhlování podniků a sociální reengineering. 35 // 2.1.1 Tendence zeštíhlování... 35 // 2.1.2 Downsizing nebo rightsizing...37 // 2.1.3 Pravidla organizace rightsizingu (downsizingu)..._...38 // 2.2 Benchmarking
jako hledání konkurenční výhody v řízení..._41 // 2.2.1 Autonomní pracovní skupiny... ...42 // 2.2.2 Metody rozšiřování kvalifikačních způsobilostí zaměstnanců...46 // 2.2.3 Kroužky jakosti...49 // 2.2.4 Průběžný zlepšovací proces (continous improvement)...51 // 2.3. Řízení inovací a kvality prostřednictvím lidských zdrojů...52 // 2.3.1 Hodnoty a klima řízení inovací a kvality... 52 // 2.3.2 Zásady řízení revitalizačního a reengineeringového programu...54 // 2.3.3 Zvyšování produktivity řízením inovací a kvality...56 // 2.4 Odpovědnost manažerů lidských zdrojů za zvyšování // motivace, efektivity a zlepšování výkonnosti... 57 // 3. KAPITOLA // KOMUNIKACE V GLOBÁLNÍM ŘÍZENÍ...59 // 3.1 Komunikace cílů a hodnot podniku...59 // 3.2 Komunikace uvnitř organizační struktury globálního podniku...60 // 4. KAPITOLA // GLOBÁLNÍ ŘÍZENÍ INVESTUJE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU...65 // 4.1 Hodnoty a vize učící se organizace...65 // 4.1.1 Strategické preference, konkurenční partnerství...67 // 4.1.2 Nové výzvy řízení lidských zdrojů...68 // 4.1.3 Kariéra včera a dnes... 69 // 4.2 Strategie vzdělávání učícího se podniku...70 // 4.2.1 Benchmarkingová výhoda učícího se podniku...71 // 4.2.2 Organizace učící se změnami...73 // 4.3 Management znalostí... 75 // 4.3.1 Management znalostí a kompetence...77 // 5. KAPITOLA // PROFIL A STYL PRÁCE GLOBÁLNÍCH MANAŽERŮ...83 // 5.1 Trojúhelník
změn..._...83 // 5.2 Důvody rozvoje globálních manažerů... 85 // 5.3 Profil globálních manažerů... 88 // 5.3.1 Osobní vlastnosti, znalosti a dovednosti...88 // 5.3.2 Manažerské kompetence pro globální rozvoj lidských zdrojů...90 // 5.3.3 Dynamický manažer...91 // 5.4 Styl řízení globálních manažerů...92 // 5.4.1 Trénink vhodného řídicího stylu...94 // 5.4.2 Budování týmu a práce s týmem...95 // 5.4.3 Manažer v roli kouče...-...96 // 6. KAPITOLA // ÚLOHA LIDSKÝCH ZDROJŮ V GLOBÁLNÍM ŘÍZENÍ ...99 // 6.1 Lidské zdroje - kapitál podniků...-...99 // 6.1.1 Co je lidský kapitál... -...99 // 6.1.2 Výzva pro vedení podniku...191 // 6.1.3 Personální management jako strategický nástroj řízení // lidských zdrojů..._...- 1 93 // 6.2 Organizace lidských zdrojů v globálním managementu... 195 // 6.2.1 Vytváření globální sítě lidských zdrojů... 195 // 6.2.2 Výhody globálního řízení lidských zdrojů...197 // 6.2.3 Koordinace globální strategie lidských zdrojů... 199 // 6.3 Strukturální uspořádání managementu lidských zdrojů...112 // 6.3.1 HR management plní v řízení tržní roli...113 // 6.3.2 Popis potřeb v řízení lidských zdrojů...115 // 6.3.3 Způsob řízení lidských zdrojů...117 // 6.3.4 Hlavní úkoly a obsah činnosti managementu řízení lidských zdrojů 118 // 6.3.5 Speciální úlohy a role HR managementu v globálním řízení...121 // 6.3.6 Virtuální personální útvar - model
budoucnosti...124 // 6.3.7 Individuální řešení...125 // 6.3.8 Pružnost...125 // 6.3.9 Profesionalita...125 // 6.3.10 Akceptace...126 // 6.3.11 Personální poradenství v podniku...127 // 7. KAPITOLA // FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍCH MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH...»30 // 7.1 Vlivy manažerského trhu práce na formování a zdokonalování manažerů 130 // 7.1.1 Potřeby formování manažerských kompetencí...131 // 7.2 Identifikace specificky českých potřeb manažerských kompetencí // v globálním řízení...134 // 7.2.1 Hlavní překážky formování a zdokonalování inspirujícího manažerského vzoru...135 // 7.2.2 Standardy manažerských kompetencí...137 // 7.2.3 Normativní modely manažerských činností...138 // HLAVNÍ POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC