Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wyd. 1.
Warszawa : TRIO, 2001
219 s. : il.

objednat
ISBN 83-88542-06-0 (brož.)
W krainie PRL - w krainie KDL
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 207-214
Česko - dějiny - hledisko komunistické - studie
Historiografie česká - dějiny - r. 1948-1989 - studie
000063053
Spis treéci // Przedmowa 7 Wst p 9 // Rozdziat 1. Komunišci wobec sporu o sens czeskich dziejów 19 // Rozdziai 2. Sytuacja historyków w Czechostowacji po 1948 roku 33 // Rozdziat 3. Šwit (od mitycznych poczqtków do koňca wo jen husyckich) 51 // Czasy przedhusyckie 66 // Rryzys feudalizmu w XIV i XV wieku 69 Hus - internacjonalista 70 // Hus — rewolucjonista 71 // Jan Žižka 75 // Adamici 76 // Rejzy. Zagraniczne echa rewolucji husyckiej 78 // Charakterystyká wojsk husyckich 81 // Husytyzm jako ruch niereligijny 83 // Husytyzm a wptywy zewn trzne 84 // Husyci a kultura 85 // Husycka tradycja 87 // Rozdziat 4. Zmrok (od bitwy pod Lipanami do poczqtków // odrodzenia narodowego) 97 // Petr Chelčický 104 Jerzy z Podiebradu 105 // Jednota braci czeskich 107 Habsburgowie u wladzy 108 // Powstanie stanów czeskich. Bitwa na Biatej Górze 110 // „Temno" 113 // Jan Nepomucen 115 // Czeska szlachta XVII i XVIII wieku a reformy józefiňskie 117 // 5 // Rozdziat 5. Przebtidzenie (od pocz tków odrodzenia narodowego do 1918 roku) 121 // Odgtosy Rewolucji Francuskiej. Rosjanie na Morawach 131 // Znaczenie odrodzenia narodowego 135 // Rusofilstwo 138 // František Palacký 141 // Wiosna Ludów w Czechach 145 // Czesi wobec rewolucji w gierskiej 149 // Karel Havlíček-Borovský. Post powi pisarze XIX wieku 151 // Božena Němcová 153 // Jan Neruda i Karel Sabina. Julius Fučík 155 // Ruch robotniczy 162 // Czeska buržuazja 165 // Alois Jirásek 167 // Zdeněk Nejedlý 169
// Tomáš Garrigue Masaryk 173 // Powstanie Czechostowacji 176 // Czechostowackie legiony 179 // Zakoňczenie 185 Bibliografia i žródta 207 // Indeks osobowy 215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC