Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Grada, 1996
507 s. : il., tab.

objednat
ISBN 80-7169-089-9 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bilbiografie: s. 501
Management - rozhodování - metody matematické - pojednání
000063055
Obsah // Předmluva ...11 // 1. KAPITOLA // ÚVODEM ...13 // 1.1 Používání kvantitativních metod v podnikání ...14 // 1.2 Úloha a význam kvantitativních metod ...16 // 1.3 Modely v kvantitativním rozhodování ...19 // 1.4 Využívání počítačů ...20 // 1.5 Používání textu ...21 // 1.6 Shrnutí ...21 // 2. KAPITOLA // NÁSTROJE PODNIKÁNÍ ...23 // 2.1 Vybraná základní terminologie ...24 // 2.2 Měření ...25 // 2.3 Zlomky, desetinná čísla, procenta ...26 // 2.4 Zaokrouhlování a platné číslice ...28 // 2.5 Běžně používané značky ...30 // 2.6 Mocniny a odmocniny ...33 // 2.7 Logaritmy ...34 // 2.8 Sumy a faktoriály ...37 // 2.9 Rovnice ...39 // 2.10 Grafy ...42 // 2.11 Běžné a reálné finanční údaje ...45 // 2.12 Shrnutí ...46 // Cvičení ...46 // 3. KAPITOLA // METODY POPISNÉ STATISTIKY ...51 // 3.1 Rozdělení četností ...53 // 3.2 Procentuální a kumulativní rozdělení četností ...56 // 3.3 Histogramy ...57 // 3.4 Spojnicové histogramy ...60 // 3.5 Histogramy kumulovaných četností ...61 // 3.6 Lorenzovy křivky ...- ...63 // 3.7 Sloupcové grafy ...65 // 3.8 Koláčové grafy ...67 // 3.9 Grafy časových řad ...67 // 3.10 Diagramy Z ...69 // 3.11 Bodové diagramy ...73 // 3.12 Obecné principy grafické prezentace ...76 // 3.13 Shrnutí ...77 // Aplikace ...77 // Cvičení ...81 // 4. KAPITOLA // MANAŽERSKÁ STATISTIKA ...87 // 4.1 Příklad manažerské praxe ...87 // 4.2 К čemu je dobrá statistika? ...89 // 4.3 Míry středních hodnot: aritmetický průměr ...90 // 4.4 Prostřední hodnota: medián ...92 // 4.5 Míry variability ...93 // 4.6 Užití statistiky ...104 // 4.7 Výpočet statistických ukazatelů pro agregovaná data ...106 // 4.8 Indexy ...111 // 4.9 Shrnutí ...120 // Aplikace ...121 // Cvičení ...125 // 5. KAPITOLA // PRAVDĚPODOBNOST A ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ 131 // 5.1 Terminologie ...132 //
5.2 Pravidlo o násobení pravděpodobností ...136 // 5.3 Pravidlo o sčítání pravděpodobností ...138 // 5.4 Manažerské aplikace ...139 // 5.5 Rozdělení pravděpodobností ...142 // 5.6 Binomické rozdělení ...145 // 5.7 Binomické tabulky ...151 // 5.8 Normální rozdělení ...155 // 5.9 Shrnutí ... 165 // Aplikace ...165 // Cvičení ...169 // 6. KAPITOLA // ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEURČITOSTI 173 // 6.1 Rozhodovací problém ...173 // 6.2 Kritérium MAXIMAX ... 176 // 6.3 Kritérium MAXIMIN ...176 // 6.4 Kritérium minimalizace ztrát ... 177 // 6.5 Rozhodování využívající pravděpodobnostní informace ... 178 // 6.6 Riziko ... 180 // 6.7 Rozhodovací stromy ... 180 // 6.8 Cena dokonalé informace ...186 // 6.9 Shrnutí ...188 // Aplikace ...188 // Cvičení ... 192 // 7. KAPITOLA VÝZKUM TRHU A STATISTICKÁ INFERENCE ... 195 // 7.1 Základní a výběrový soubor ...196 // 7.2 Výběrová rozdělení ... 198 // 7.3 Centrální limitní věta ... 199 // 7.4 Charakteristiky výběrového rozdělení ...201 // 7.5 Interval spolehlivosti ...202 // 7.6 Jiné intervaly spolehlivosti ...205 // 7.7 Intervaly spolehlivosti pro podíly ...206 // 7.8 Interpretace intervalů spolehlivosti ...208 // 7.9 Testování hypotéz ...209 // 7.10 Formulování nulové a alternativní hypotézy ...210 // 7.11 Určení hladiny významnosti ...212 // 7.12 Identifikace oblasti zamítnutí ...215 // 7.13 Stanovení kritické hodnoty statistické veličiny ...216 // 7.14 Výpočet hodnoty testového kritéria ...217 // 7.15 Test hypotézy o průměru ...219 // 7.16 Test hypotézy o shodě dvou průměrů ...222 // 7.17 Test hypotézy o dvou podílech (procentech) ...224 // 7.18 Testování malých výběrových souborů ...226 // 7.19 Statistická inference podporovaná počítačovými programy ...230 // 7.20 Shrnutí ...231 // Aplikace ...232 // Cvičení ...236 //
8. KONTROLA JAKOSTI A MANAGEMENT JAKOSTI ...241 // 8.1 Význam jakosti ...242 // 8.2 Metody používané v managementu jakosti ...243 // 8.3 Statistický proces kontroly jakosti ...243 // 8.4 Kontrolní diagramy ...245 // 8.5 Kontrolní diagramy pro podílové proměnné ...250 // 8.6 Paretův diagram ...252 // 8.7 Išikavův diagram ...253 // 8.8 Shrnutí ...256 // Aplikace ...257 // Cvičení ...259 // 9. KAPITOLA // PROGNÓZOVANÍ I: KLOUZAVÉ PRŮMĚRY A ČASOVÉ ŘADY ...261 // 9.1 Potřeba prognózování ...262 // 9.2 Alternativní přístupy к prognózování ...263 // 9.3 Projektování trendů ...268 // 9.4 Modely časových řad ...283 // 9.5 Shrnutí ...297 // Aplikace ...298 // Cvičení ...301 // 10. KAPITOLA // PROGNÓZOVÁNÍ II: JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ REGRESE ...309 // 10.1 Principy jednoduché lineární regrese ...309 // 10.2 Korelační koeficient ...315 // 10.3 Regresní přímka ...320 // 10.4 Praktické využití regresní rovnice ..., ...323 // 10.5 Další statistické vyhodnocování regresní rovnice ...325 // 10.6 Rozšíření jednoduché lineární regrese ...331 // 10.7 Prognostický proces ...336 // 10.8 Shrnutí ...340 // Aplikace ...340 // Cvičení ...345 // 11. KAPITOLA // LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ ...349 // 11.1 Podnikatelský problém ...350 // 11.2 Formulace problému ...351 // 11.3 Grafické řešení problému lineárního programování ...354 // 11.4 Analýza citlivosti ...363 // 11.5 Počítačová řešení ...368 // 11.6 Předpoklady související se základním modelem LP ...369 // 11.7 Modely lineárního programování zahrnující více než dvě proměnné .. 370 // 11.8 Další modifikace základního modelu lineárního programování ...372 // 11.9 Shrnutí ...373 // Aplikace ...373 // Cvičení ...376 // 12. KAPITOLA // ŘÍZENÍ ZÁSOB ...379 // 12.1 Problém řízení zásob ...379 // 12.2 Náklady související s řízením zásob ...381 //
12.3 Rozhodování v procesu řízení zásob ...382 // 12.4 Model velikosti ekonomické objednávky ...386 // 12.5 Objednávkový cyklus ...387 // 12.6 Předpoklady modelu EOQ ...387 // 12.7 Uvažování předstihu ...388 // 12.8 Klasifikace skladových položek ...390 // 12.9 MRP a JIT ...394 // 12.10 Shrnutí ...395 // Aplikace ...396 // Cvičení ...398 // 13. KAPITOLA // PROJEKTOVÝ MANAGEMENT ...401 // 13.1 Charakteristiky projektu ...401 // 13.2 Projektový management ...403 // 13.3 Podnikatelský příklad ...404 // 13.4 Síťové grafy ...408 // 13.5 Sestavení síťového grafu ...414 // 13.6 Použití síťového grafu ...419 // 13.7 Ganttův diagram ...420 // 13.8 Neurčitost ... 421 // 13.9 Normální a minimální doba trvání činností ...425 // 13.10 Shrnutí ...427 // Aplikace ...428 // Cvičení ...433 // 14. KAPITOLA // SIMULACE ...437 // 14.1 Principy simulace ...437 // 14.2 Manažerský problém ...440 // 14.3 Vytvoření simulačního modelu ...442 // 14.4 Vývojový diagram simulace ...444 // 14.5 Shrnutí ...456 // Aplikace ...457 // Cvičení ...460 // 15. KAPITOLA // FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ ...465 // 15.1 Úrok ...466 // 15.2 Nominální a efektivní úrok ...470 // 15.3 Současná hodnota ...471 // 15.4 Hodnocení investic ...474 // 15.5 Obnova zařízení ...479 // 15.6 Shrnutí ...485 // Aplikace ...485 // Cvičení ...488 // Závěr ...491 // Příloha ...493 // Literatura ...501 // Rejstřík ...503

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC