Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(11.3) Půjčeno:113x 
BK
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
237 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-101-3 (brož.)
Obsahuje anglické resumé, bibliografické odkazy
Masmédia - komunikace přesvědčovací - sborníky referátů
Persuaze - masmédia - sborníky referátů
Reklama - psychologie - sborníky referátů
000063105
Předmluva ...7 // Metody a prostředky přesvědčování v českém barokním kázání - Jarmila Alexová ...9 // Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku - Mieczysław Balowski ...15 // Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu - Jaroslav Bartošek ...22 // ... ... Michail Beljajev ...27 // Predstava o médiách - faktor i predmet persuazívnej komunikácie - Michal Bočák ...34 // Intertextualita jako prostředek přesvědčování v reklamě - Radka Čapková ...39 // Persvazivnost a upřímnost - Světla Čmejrková ...46 // Pragmatika presvedčovania - Juraj Dolník ...54 // Norma ortofoniczna a uzus w polskich audycjach radiowych - Bożena Frankowska-Kozak ...60 // Specifika argumentace v sociální reklamě - Simona Gajdůšková ...67 // Masová média a sociální reklama - Marcela Gottlichová ...73 // Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských časopisech - Jana Hoffmannová ...79 // Poznatky z analýzy politickej reklamy v slovenských denníkoch - Roman Ivantyšyn ...37 // Neverbální prvky tištěné reklamy - Alena Jaklová ...93 // Způsoby persvaze v barokních kázáních - Marie Janečková ...99 // Persuazívne postupy v žurnalistických komunikátoch a ich frekvencia v masových médiách - Imrich Jenča ...106 // Persvazivní metody v reklamním textu - Hana Jílková ...123 //
Aluze v psané publicistice - Bohumila Junková ...119 // Mission Statement - A Corporate Persuasive Genre - Piotr Mamet - Barbara Mierzyńska ...125 // Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice - Eva Minářová ...131 // Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech - Kamila Mrázková ...136 // Specifika komentáře se zaměřením na persvazi - Hana Mžourková ...140 // Lead jako prostředek persvaze - Jaroslava Nováková ...145 // O bulvarizaci českých médií - Pavel Pácl ...150 // Reklama a její některé přesvědčovací techniky s akcentem na komunikační aktivity sales promotion - Dušan Pavlů ...160 // Způsoby přesvědčování v reklamních spotech regionální rozhlasové stanice - Petr Podlešák ...166 // Jazyk televizní reklamy McDonald’s - Markéta Pravdová ...171 // Czy istnieje medialny obraz świata? - Renata Rusin-Dybalska ...176 // „HODINA PRAVDY“ // Persuazívnosť ako mediálne déjá vu - Juraj Rusnák ...186 // Komunikační výměny v gender rámci - Anna Schneiderová, Pavla Hodinová ...195 // Manipulace a persvaze -janusovské dilema - Hana Srpová ...200 // Cizojazyčné lexémy a jejich současné formy jako prostředky jazykové aktualizace - Diana Svobodová ...209 // Presvedčovanie v masmédiách prostredníctvom neverbálnej komunikácie - Oľga Škvareninová ...213 // Obecná čeština v reklamě - Václav Velčovský ...218 // Reflexe výrazových prostředků reklamy v dětské multimediální tvorbě - Vladimíra Zikmundová ...223 // Systemowe wyznaczniki perswazji w przemówieniach Václava Havla z roku 1997 - Anna Zura ...231
cnb001639433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC