Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
2., rozšířené vyd.
Praha : Grada, c2006
130 s.

objednat
ISBN 80-247-1704-2 (brož.)
Poradce pro praxi
Obsahuje údaje o autorce a její fotografii, předmluvu
Bibliografie na s. 129-130
000063185
Obsah // O autorce__ // 9 // Předmluva___ // 1. kapitola // Mluvit znamená tvořit ___ . // Hlavní zásady pro mezilidskou komunikaci // 2. kapitola // Sympaticky, fundovaně, spolehlivě... // Rozvíjeni image--- // 3. kapitola // Tréma jako kamarádka___ // Pět účinných metod zvládání trémy ... // 1. Mentální aerobik___ // 2. Soustředěni pozornosti --- // 3. Rychlé tělesné relaxační cvičeni___ // 4. Asociace___ // 5. Dechové cvičeni--- // Pozor na „pseudorady"! ___ // 4. kapitola // I ponožky hovoři...___ // Co je třeba si hlídat...-... // /. Fyzické dispozice --- // 2. Čistota a upravenost___ // 3. Oblečeni a doplňky... // Zaměřte se na detaily--- // 5. kapitola // ftef je pramenem nedorozumění... // Negativní signály___ // Pozitivní signály___ // í. Podejte srdečně ruku___ // 10 // 13 // 15 // 21 // 23 // 27 // 29 // 29 // 33 // 33 // 34 // 35 // 37 // 41 // 42 // 42 // 42 // 43 // 46 // 51 // 53 // 53 // 53 // Moderní rétorika // 2. Předem se seznamte s prostorem a akustickými podmínkami svého vystoupeni___ 55 // 3. Před nástupem na řečnišlě si vyberte nejvhodnějSi místo...56 // 4. Usmějte se. kdykoli je to vhodné...56 // 5. Stůjte aktivněji než při neformálním rozhovoru___57 // 6. Respektujte pro své posluchače nejpřijatelněji/ vzdálenost...59 // 7. Užívejte otevřených gest...59 // 8. Pohybujte se pouze cíleně...60 // 9. Udržujte průběžný zrakový kontakt---60 // 6. kapitola // Slušnost nemusí
být zdvořilost ... -... 63 // Etiketa není zákonem, ale...64 // Bez čeho se džentlmen neobejde---66 // Hostem i hostitelem ...---...___... 67 // V roli hosta... 68 // V roli hostitele___69 // Pohoštěni... 69 // DouSka pro dámy...-...71 // 7. kapitola // Nahlas a energicky... 73 // Hlasový trénink___ 74 // „Energicky”znamená „precizně vyslovovat"...76 // Poznámka к jazykolamům___79 // .Prvni pomoc"---80 // 8. kapitola // Čeština - naše mateřština... 83 // Úskalí a priority mluveného projevu... 84 // í. Forma jazyka___84 // 2. Slovní zásoba...85 // 3. Větné vazby a slovosled...86 // 4. Výplňková slova___ 89 // 5. Přejatá slova --- 89 // 6. Fráze... 91 // 6 // 9. kapitola // Příprava projevu krok za krokem ... // Soustřetfte se na svého posluchače --- // Napište vizitku--- // Určete svůj cíl... // Jak cil definoval___ // Proi je cil pro úspěch vystoupeni tak zásadni // Definujte osnovu --- // Vybavte se pomůckami___ // Vysvětlete svoje hesla--- // Oslňte začátkem... // 1. Otázka___ // 2. Vlastni zážitek--- // 3. Něco ze života___ // 4. Rekvizity...— // 5. Dramatickě konstatováni --- // 6. Lední medvěd... // Sugestivně zakončete... // í. Vžit se do kůže posluchaie--- // 2. JeStě jedna věc... // 3. Uzavřeni smlouvy ... // Nacvičujte___ // 10. kapitola // Slavnostní projev... // 11. kapitola // Prezentační desatero--- // Zlomte vaz...-... // Doporučená literatura... // . 93 // .. 94 // . 97 // . 99
. 99 // 100 // 101 // 103 // 107 // 108 // 110 // 111 // 112 // 112 // 113 // 113 // 114 // 115 // 116 // 116 // 117 // 119 // 123 // 127 // 129 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC