Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1998
xxxvii, 440 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7226-063-4 (brož.)
Učebnice pro pokročilé
Obsahuje bibliografii a rejstřík
MS Office (software) - příručky
000063281
Kniha první — textový editor Microsoft Word // Kapitola 1 - Vytvoření dokumentu 3 // Poslup výkladu 3 // Ilustrativní příklad 3 // Ilustrativní soubory 3 // Spuštění Wordu 4 // Prozatímní potlačení některých funkcí Wordu 4 // Mazání, vkládání, přepisování 6 // Přechod na nový řádek 6 // Panel nástrojů 6 // Zobrazit nebo skrýt 7 // Označování textu 7 // Režim rozšíření výběru 8 // Přesunutí textu 8 // Horní lišta 9 // Řádek nabídek I0 // Panely nástrojů 10 // Vodorovné pravítko 10 // Svislý posuvník I0 // Režimy zobrazení I I // Shrnutí 12 // Kapitola 2 - Formátování 13 // Styl odstavce KK // Styl znaku 13 // Šablona 14 // 2.1 Písmo 14 // Písmo 14 // Proložení znaků 16 // Animace 17 // Microsoft Office ’97 // VII // MS Office 97 // 2.2 Ohraničení a stínování 17 // Ohraničení 17 // Ohraničení stránky 18 // Stínování 19 // 2.3 Odstavec 19 // Odsazování I9 // Zarovnání 20 // Nový styl 20 // Užití stylu 20 // Mezery před odstavcem 21 // Řádkování 22 // Úprava stylu 22 // Tok textu 22 // 2.4 Odrážky a číslování 24 // Změna odrážky 24 // Změna odsazení 26 // Číslovaný seznam 26 // Víceúrovňový nadpis 28 // Propojení úrovní na styl 29 // Číslování nižších úrovní 29 // Odsazení textu nadpisu od čísla 29 // Změna úrovně stylu 30 // 2.5 Sloupce 30 // Sloupce 32 // 2.6 Tabulátory 33 // Typy tabulátorů 33 // 2.7 Iniciála 34 //
2.8 Směr textu 35 // 2.9 Velká písmena 35 // Změna velikosti písmen 36 // 2.10 Automatický formát 36 // Automatický formát 37 // 2.11 Styl 38 // Výběr stylu 38 // Úpravy stylu 39 // Vlil // Microsoft Office ’97 // Obsah // Návaznost stylů 39 // Úpravy stylu 39 // Styl znaků 40 // Šablona 40 // Připojení šablony k dokumentu 42 // Klávesová zkratka 43 // Přidání změn stylu do šablony 44 // Z. 12 Galerie stylů 45 // Galerie stylů 45 // 2.13 Pozadí 46 // Pozadí dokumentu 46 // 2.14 Objekt 47 // Formátování objektu 47 // Shrnutí 47 // Kapitola 3 - tabulka 49 // Způsoby tvorby tabulky 49 // 3.1 Převést text na tabulku 49 // Převod textu na tabulku 49 // Převod tabulky na text 50 // 3.2 Vložit tabulku 50 // Vložit tabulku 50 // 3.3 Výška a šířka buňky 51 // Přizpůsobení šířky sloupce 52 // Výška řádku 52 // Řádek na více stránkách 53 // 3.4 Vložit řádky 53 // Vložit řádky 53 // 3.5 Záhlaví 53 // Záhlaví jedno a víceřádkové 53 // 3.6 Vybrat sloupec 53 // Označení sloupce 53 // 3.7 Vložit Sloupec 54 // Vložení a odstranění sloupce 54 // Microsoft Office ’97 // IX // MS Office 97 // 3.8 Vybral řádek 54 // Označení řádku 54 // 3.9 Vzorec 54 // Vzorce 54 // Absolulní adresování vzorců 55 // Součet sloupec 55 // 3.10 Sloupce stejně široké 56 // Stejná Šířka sloupců 56 // 3.11 Řádky stejně vysoké 56 // Stejná výška řádků 56 // 3.12 Slouěit buňky 56 // Sloučení buněk 56 // 3.13
Rozdělit buňky 57 // Rozdělení buňky 57 // 3.14 Navrhnout tabulku 57 // Kreslení tabulky od ruky 57 // 3.15 Vybrat tabulku 58 // Označení celé tabulky 58 // 3.16 Seřadit 58 // Řazení 58 // 3.17 Rozdělit tabulku 59 // Rozdělení tabulky 59 // 3.18 Automatický formát tabulky a formátování tabulky 59 // Formátování tabulky 59 // 3.19 Skrýt mřížku 60 // Skrytí mřížky 60 // Zobrazení mřížky 60 // 3.20 Panel nástrojů Tabulky a ohraničení 60 // Zobrazení panelu 60 // Autosum 60 // Ohraničování 6I // X // Microsoft Office ’9 // Obsah // 3.21 Další příkazy nabídky Tabulka // Vložil K odstranil buňky // Shrnutí // Kapitola 4 - Vložit // 4.1 Konec // Konec stránky Odstranění konce // 4.2 Čísla stránek // Vložení čísla stránky Formát čísel stránek // 4.3 Datum a čas // Datum a čas // 4.4 Automatický text // Automatický text // 4.5 Symbol // Vložení symbolu Klávesová zkratka // 4.6 Komentář // Identifikace recenzenta Prohlížení komentářů Akustické komentáře // 4.7 Poznámka pod čarou // Poznámky Možnosti poznámek Vložení poznámky Odstranční poznámky Oddělovač poznámek od textu Převod vysvětlivek na poznámky // 4.8 Titulek // Titulek // Jmenovky titulků Číslování titulků Styl Titulek Automatický titulek Aktualizace titulků //
4.9 Křížový odkaz 78 // Křížové odkazy 78 // Úpravy křížových odkazu 80 // Křížový odkaz v záhlaví 80 // 4.10 Rejstřík a seznamy 80 // Rejstřík 80 // Označení položky do rejstříku 8I // Formát rejstříku 8I // Čárkovaná písmena 82 // Zámčna předchozího rejstříku 82 // Konkordanční soubor 83 // Obsah 84 // Seznam obrázků 85 // 4.11 Obrázek 86 // Zdroje obrázků 86 // Metasoubory 87 // Rastry 87 // Obtékání 88 // Velikost 89 // Pozice 89 // Kotvy objektů 9 // Barvy a čáry 90 // Oříznutí 9I // Obrázek ze souboru 92 // Automatické tvary 92 // Obrázek ze skeneru 94 // Graf 94 // 4.12 Textové pole 96 // Textové pole 96 // 4.13 Vložit soubor 98 // Vložení souboru 98 // 4.14 Objekt 98 // Vkládání vzorců 98 // 4.15 Pole 101 // Pole I0I // Zobrazení kódů polí I0I // XII // Microsoft Office ’97 // Obsah // 4.16 Záložka 102 // Záložka 102 // 4.17 Hypertextový odkaz 102 // Hypertextový odkaz. 102 // Relativní adresy 10K // Shrnuli 104 // Kapitola 5 - Zobrazit 107 // 5.1 Způsoby zobrazení 107 // Způsoby zobrazení 107 // 5.2 Normálně 107 // Normální zobrazení 107 // 5.3 Normálně s rozvržením 108 // Zobrazení normální s rozvržením 108 // 5.4 Stránky 108 // Sminkové zobrazení 108 // 5.5 Osnova 109 // Snížení úrovně nadpisu 109 // Přesun pozice nadpisu 109 // 5.6 Hlavní dokument 109 //
Vytvoření vnořených dokumentů 111 // Zamykání vnořených dokumentů 1|2 // Změna pořadí vnořených dokumenlů 112 // Přesuny ve vnořených dokumentech 113 // Vnořený dokument: 113 // Hlavní dokument: K KK // Obsah, rejstřík a křížové odkazy 113 // Tisk hlavního dokumentu 114 // Odstraněni vnořeného dokumentu 114 // 5.7 Panely nástrojů 774 // Panely nástrojů 1,4 // Microsoft Office ’97 // 5.8 Pravítko 114 // Zobrazování pravílka 114 // 5.9 Rozvržení dokumentu 115 // Rozvržení dokumentu 115 // Výběr stylu do rozvržení 115 // 5.10 Záhlaví a pata 116 // Záhlaví a pata 116 // Zrušení spojení záhlaví a paty z různých oddílů 116 // 5.11 Poznámky pod čarou 117 // Zobrazení poznámky pod čarou 117 // 5.12 Komentáře 117 // Zobrazení komentářů 117 // 5.13 Celá obrazovka 117 // Zobrazení textu přes celou obrazovku 117 // 5.14 Lupa 118 // Lupa 118 // Shrnutí 118 // Kapitola 6 - Úpravy 121 // 6.1 Kopírovat 121 // Kopírování (do schránky) I2I // 6.2 Vložit 121 // Vložení (ze schránky) I2I // 6.3 Zpět 122 // Vracení operace I22 // 6.4 Opakovat 122 // Opakování poslední operace 122 // 6.5 Vymazat 122 // Vymazání 122 // 6.6 Vyjmout 122 // Vyjmutí (do schránky) 122 // 6.7 Kopírovat formát 123 // Kopie formátu l2 // 6.8 Vložit jinak 123 // Modifikované vkládání 123 // 6.9 Vložit jako hypertextový odkaz 124 //
Vkládání jako hypertextový odkaz 124 // 6.10 Vybrat vše 124 // Označení celého dokumentu 124 // 6.11 Najít 124 // Hledání textu I24 // Zástupné znaky 125 // Hledání formátovaného textu 125 // 6.12 Nahradit 127 // Záměna textu 127 // 6.13 Přejít na 127 // 6.14 Propojení 128 // Vložení a propojení I28 // Ukládání obrázků s dokumentem 128 // Aktualizace propojení 129 // Změny a rušení propojení 130 // 6.15 Upravit objekt 130 // Úprava objektu I30 // Shrnutí 130 // Kapitola 7 - Nástroje 131 // 7.1 Pravopis 131 // Kontrola pravopisu KKK // Parametrizace kontroly pravopisu )33 // 7-2 Jazyk i34 // Vícejazyčné texty I 34 // Synonyma 134 // Dělení slov 135 // Microsoft Office ’97 // 7.3 Počet slov 135 // Statistické údaje o dokumentu 135 // 7.4 Automatické shrnutí 135 // Automatické shrnutí 136 // Klíčové body I36 // 7.5 Automatické opravy 137 // Automatické opravy 137 // Výjimky I38 // Automatické formátování I40 // Automatický text 140 // 7.5 Vyhledání odkazu 140 // Bookshelf Basic 140 // 7.7 Sledování změn 140 // Formát revizních značek 14I // Identifikace autora recenzí 142 // Potvrzování a zamítání revizí 142 // Porovnání verzí dokumentu 143 // 7.8 Sloučení dokumentu 144 // Slučování revizí I44 // 7.9 Zámek 144 // Zámek pro změny I44 // 7.10 Hromadná korespondence 145 // Hromadná korespondence 145 // Formulářový dopis 147 // Zdroj dat 147 // Úprava hlavního dokumentu 149 //
Slučování 150 // Parametry slučování 150 // Úpravy zdroje dat 151 // Adresní štítky 152 // Obálky 154 // Katalog 155 // Pole 155 // 7.11 Obálky a štítky 156 // Obálky I56 // Štítky I56 // Microsoft Office // Obsah // 7.12 Makro 157 // Makro 157 // 7.13 Vlastní 159 // Panely násirojů 159 // Siyl do panelu nástrojů 160 // Příkaz Wordu do panelu nástrojů I6I // Formát zobrazeni tlačítek a nabídek I6I // Klávesové zkratky I62 // 7.14 Šablony a doplňky 163 // Objekty šablon I63 // Text šablony I63 // Styly 163 // Aktualizace stylů v dokumentu a šabloně 163 // Globální šablony 164 // Doplňky 164 // Organizátor 165 // Kopírování objektů 165 // Uložení maker 166 // 7.15 Možnosti 166 // Shrnutí 168 // apitola 8 - Okno 171 // 8.1 Nové okno ui // Různé dokumenty v oknech 171 // Stejný dokument v několika oknech 171 // 8.2 Uspořádat 171 // Vodorovné uspořádání oken 171 // 8.3 Rozdělit 172 // Rozdělení okna 177 // Shrnuti 172 // Kapitola 9 - Soubor 173 // 9.1 Nový 173 // Nový soubor |73 // Výběr šablony 174 // 9.2 Otevřít 174 // Otevřít soubor 174 // Hledání dokumentu 176 // 9.3 Zavřít 176 // Zavření souboru 176 // 9.4 Uložit 176 // Uložení souboru pod stejným názvem 176 // 9.5 Uložit jako 177 // Uložení souboru pod jiným názvem 177 // Formát uložení 177 // Ochrana dokumentu 179 // Doporučení pouze číst 179 // Ochrana s hesly 179 // Další parametry
ukládání 180 // 9.6 Uložit jako HTML 180 // Uložení ve formátu HTML 180 // 9.7 lerze 180 // Archivace verzí dokumentu 180 // 9.8 Vzhled stránky 181 // Okraje 182 // Velikost papíru a orientace 183 // Svislé centrování 183 // 9.9 Náhled 184 // Náhled 184 // 9.10 Tisk 186 // Tisk na tiskárně 186 // Parametry tisku 186 // 9.11 Odeslat 187 // Odeslání poštou I87 // Odeslání do prezentace 187 // 9.12 Vlastnosti 187 // Vlastnosti dokumentu 187 // Souhrnné informace 188 // XVIII // Microsoft Office ’9 // g. 13 Konec // Seznam posledních souborů Konec práce // 189 // I89 // I89 // g i4 Tvorba stránek WWW 189 // Převod do HTML formátu 189 // Šablona stránky WWW 190 // Vodorovná čára 191 // Odrážky a čísfování 191 // Posouvaný text 192 // Pozadí 193 // Ozvučení 193 // Video 193 // Název stránky 194 // Shrnutí 195 // Kapitola 10 - Nápověda 197 // 10.1 Nápověda pro Microsoft Word 197 // Pomocník 197 // 10.2 Obsah a rejstřík 198 // Obsah I98 // Rejstřík nápovědy 198 // 10.3 Co to je? 199 // Nápověda k objektu obrazovky I99 // 10.4 Microsoft na síti WWW 199 // Informace z Internetu 199 // 10.5 0 aplikaci Microsoft Word 199 // Odborná telefonická pomoc 199 // Shrnutí 200 // Microsoft Office ’97 XIX // MS Office 97 //
KNIHA DRUHÁ — tabulkový procesor Microsoft // Kapitola 1 - Základní pojmy a operace 203 // Spuštění Excelu 203 // Pohyb v listu 204 // Vkládání údajů 204 // Oprava údajů 205 // Zobrazení údajů 205 // Odkazy v listu 205 // Vložit funkci 206 // Skupiny funkcí 207 // Funkce SUMA 207 // Základy kopírování 208 // Základy přemísťování 208 // Úchyt 208 // Uložení souboru 208 // Vlastnosti 208 // Automatické ukládání 209 // Zavření sešitu 209 // Otevření sešitu 209 // Shrnutí: 210 // Kapitola 2 - Formát 211 // Možnosti formátování 211 // 2.1 Buňky 212 // Šířka sloupců 212 // Vložení řádků 2I2 // Automatické vyplnění 212 // Sklon textu 212 // Místní nabídka 213 // Barva písma 213 // Kopírování formátu 213 // Spojování buněk 213 // Zalomení textu 214 // Sloučit a vystředit 214 // Formát čísel 214 // 2.2 Podmíněné formátování 215 // Podmíněný formát 215 // Ohraničení buňky 2I6 // Uzamčení buněk 2I6 // Formátování čísel // 217 // Rozdíl formátu a obsahu 219 // Písmo Zarovnání Ohraničení Řádek Sloupec // List // Styl // 2.3 Automatický formát 223 // Automatický formát 223 // 224 // Použití stylu 225 // Shrnutí: 226 // Kapitola 3 - Úpravy 227 // 3.1 Volby Zpět a Znovu 227 // Zpét. Opakovat 227 // 3.2 Vyjmout 227 // Vyjmutí buněk 227 // Rozdíl vyjmutí a kopírování 228 // 3.3 Kopírovat, vložit, relativní a absolutní adresování 228 // Kopírování 228 // Jedna buňka do jedné buňky 229 // Jedna buňka do více buněk 229 // Více buněk do jedné buňky 229 // Více buněk do více buněk 229
Relativní a absolutní adresování 230 // Typ =A3 230 // 3.4 Vyplnit 232 // Vyplňování sousedících buněk 232 // Lineární trend 233 // Seznamy pro automatické vyplňování 233 // Místní nabídka pro vyplňování 233 // Vyplnění z hlavní nabídky 234 // Jiný list 235 // 3.5 Vložit jinak 235 // Další možnosti vkládání 235 // Vložit vše 236 // Vložit vzorce 236 // Vložit hodnoty 236 // Vložit formáty 236 // Vše kromě ohraničení 236 // Operace přičíst 236 // Další operace 237 // Transponovat 237 // Vložit propojení 237 // 3.6 Odstranit 238 // Odstranění buněk 238 // Smazání oproti odstranění 238 // 3.7 Odstranit list, Přesunout list 238 // Odstranění listů 238 // Kopírování a přesun listů 239 // 3.8 Hledat, Zaměnit 239 // Hledání 239 // Nahrazení 240 // 3.9 Přejít na 240 // Přejít jinak 240 // 3.10 Úpravy ilustrativního příkladu 241 // List Prodeje 241 // Podmínka v buňce 243 // Shrnutí 244 // Kapitola 4 - Vložit 247 // 4.1 Buňky, Řádek, Sloupec, List, Konec stránky 247 // Vkládání buněk 247 // Vložení řádků a sloupců 247 // Vložení listů 247 // Vynucený konec stránky 248 // 4.2 Graf 248 // Tvorba grafů průvodcem 248 // Oblast dat 248 // První, okno průvodce 248 // Druhé okno průvodce 249 // Třeli okno průvodce 250 // Čtvrté okno průvodce 251 // Sloupcový typ 251 //
3D efekl 252 // Pruhový 252 // Spojnicový 252 // Výsečový 253 // XY bodový 253 // Plošný 253 // Prslencový 254 // Paprskový 254 // Povrchový 254 // Bublinový 254 // Burzovní 254 // Válcový 255 // Kuželový 255 // Vlasmi lypy grafů 255 // Modifikace zdrojových dal 255 // Možnosli grafu 256 // Mřížky 256 // Umístění grafu 256 // Panel náslrojů graf 256 // Název grafu 257 // Název osy 257 // Oblast grafu 257 // Osa hodnot 258 // Měřítko osy 258 // Logaritmické měřítko 258 // Další formátování osy 258 // Osa kategorií 258 // Zobrazovaná oblast 259 // Přechod 259 // Textura 260 // Vzorky 260 // Chybové úsečky 260 // Typ chybové hodnoty 261 // Rozvržení kategorií 261 // Vedlejší osa 261 // Popisky dat 262 // Mřížka 262 // Legenda 262 // Tabulka dat 262 // Datový bod 263 // Specifika 3D grafů 263 // Datová řada 264 // Microsoft Office ’97 // XXIII // MS Office 97 // Spojnicový 264 // XY 265 // Výsečový 265 // Výsečový s dílčí výsečí 265 // Prstencový 266 // Bublinový 266 // Válcový a kuželový 266 // Uživatelské grafy 266 // 4.3 Funkce 267 // Finanční funkce 267 // Matematické funkce 269 // Statistické funkce 271 // Vyhledávací funkce 272 // Textové funkce 272 // Logické funkce 273 // 4.4 Název 273 // Názvy v listu 273 // Vytvoření názvu 273 // Odkazy do externích listů 274 // Vytvoření názvu z buněk v listu 274 // 4.5 Komentář 274 // Komentář v buňce 274 //
4.6 Obrázek 275 // Klipart 275 // Ze souboru 275 // Word Art 275 // Ze skeneru 275 // 4.7 Mapa 275 // 4.8 Hypertextový odkaz 277 // Hypertextové odkazy 277 // Shrnutí 277 // ipitola 5 - Okno 279 // 5.1 Nové okno 279 // 5.2 Uspořádat 279 // XXIV // Microsoft Office // Obsah // 5.3 Skrýt, Zobrazit 280 // 5.4 Rozdělit 280 // 5.5 Ukotvit příčky 281 // Shrnutí: 281 // Kapitola 6 - Zobrazit 283 // Normální zobrazení 283 // Konce stránek 283 // Panely nástrojů 283 // Řádek vzorců a Stavový řádek 283 // Procházení komentářů 283 // Vlastní pohledy 284 // Definice vlastního pohledu ->g4 // Použití vlastních pohledů 9g4 // Celá obrazovka 284 // Lupa // Shrnutí: // List Data // měsíc // SVYHLEDAT // DENTÝDNE // 7.1 Seřadit // Razení // Razení různých typů dat Možnosti řazení Razení rozsahu // 7.2 Filtr // Filtr // Kritérium filtrace Odstranční filtru // Nerovnost v krilčtiu Odkazovači kritéria // 285 // 285 // Kapitola 7 - Data 287 // Seznam // 287 // 287 // 288 288 // 289 // 290 // 290 // 290 // 291 // 291 // 292 // 292 // Automatický filtr // 292 // ... . 293 // Vlastni automatický filtr 293 // Rozšířený filtr 294 // Oblast kritérií K94 // 295 295 // Microsoft Office ’97 // XXV // MS Office 97 // Kopírování jinam 295 // Výhór sloupců ve výsledku 296 // Kopírování do jiných listů 296 // 7.3 Formulář 296 // Formuláře 296 // Ovládací prvky formuláře 297 // 7.4 Souhrny 297 // Shrnování dat 297 // Seřazení seznamu 297
// Souhrny za programy 297 // Struktura souhrnů 298 // Viceurovnovć souhrny 299 // Funkce v souhrnu 300 // 7.5 Ověření dat 300 // Ovčření dat 300 // Délka textu 300 // Zpráva při zadávání 3(H) // Chybové hlášení 301 // Seznam 301 // 7.6 Tabulka 301 // Citlivostní analýza 301 // 7.7 Text do sloupců 302 // Rozdílení textového řctžzce do sloupců 302 // Import textu 302 // 7.8 Sloučit 302 // Slučování 302 // 7.9 Skupina a přehled 302 // Přehledy 302 // 7.10 Kontingenční tabulka 303 // Kontingcnční tabulka 303 // Zdroj dat 304 // Pole kontingenční tabulky 304 // Stránkové pole 305 // Varianty 305 // Detaily 305 // Více řádkových polí 306 // XXVI // Microsoft Office // Obsah // Vice daiových polí // Funkce datového pole // Zobrazení datového pole // Aklualizace dal // Výbér v kontingenční tabulce // Externí data // MS Access // MS Query // Výbér sloupců // Filtrování a řazení // Aktualizace dat. výhody externího zdroje dat Jiná kontingenční tabulka Násobně oblasti sloučení // 7.11 Načíst externí data // Nový dotaz Aktualizace Shrnutí // Kapitola 8 - Nástroje // 8.1 Pravopis. Automatické opravy // Kontrola pravopisu // 8.2 Sdílení // Sdílení sešitu Povolení sdílení Řízení sdílení // 8.3 Sledování změn // 8.4 Zámek // Uzamčení sešitů Heslo // Uzamčení listu // 8.5 Hledat řešení // Hledání řešení // Mechanismus hledání řešeni Více řešeni // 8.6 Správce scénářů // Scénáře
8.7 Závislosti 320 // Sledování závislostí 320 // 8.8 Doplňky 320 // Doplňky 321 // 8.9 Vlastní 321 // Vlastní panel nástrojů 321 // Umístění tlačítka 321 // Přejmenování tlačítka 321 // Změna vzhledu tlačítka 322 // Změna hlavní nabídky 323 // Nová položka 323 // 8.10 Možnosti 323 // Změna nastavení Excelu 323 // Zobrazení 323 // Výpočty 324 // Úpravy 325 // Obecné 326 // Další karty 326 // 8.11 Analýza dat 327 // Inženýrská analýza 327 // Informační analýza 327 // Matematická analýza 327 // Finanční analýza 327 // Analýza času 327 // Analýza dat 327 // Histogram 328 // Popisná statistika 329 // Regresní analýza 330 // Koeficienty regresní přímky 331 // Graf závislosti 331 // Další ansalytické nástroje 332 // Shrnutí: 332 // Kapitola 9 - Soubor 335 // 9.1 Nový 335 // Nový sešit 335 // 9.2 Otevřít 335 // Otevření sešitu 335 // XXVIII // Microsoft Office // 9.3 Zavřít // Zavření sešil» // 336 // 336 // 9.4 Uložit 336 // Uloženi sešitu // Formát Excel 97 336 // Další formáty souboru 336 // Možnosti 337 // Ochrana proti neoprávnčným manipulacím 337 // 337 // 9.5 Uložit jako // Uložil jako HTML 338 // 338
9.6 Uložil prostor // Pracovní prostor 338 // 338 // 9.7 Vzhled stránky // Stránka 339 // Okraje papíru 339 // J Záhlaví a zápatí 340 // Vlastní záhlaví 34O // Tisk 340 // Nastaveni pro tisk 341 // Tisk grafu 242 // 9.8 Náhled 342 // Ukázka před tiskem 343 // 9.9 Tisk 343 // I Tisk sešitu // D . d43 // Rozsah tisku !43 // 9-10 Odeslat 343 // Kapitola 10 - Nápověda 345 // Klávesa Fl °bsah a rejstřík // 345 // Kniha třetí — Microsoft PowerPoint // Kapitola 1 - Základy tvorby prezentace 349 // Koncepce programu 349 // Spuštění programu 349 // Stručný průvodce 349 // Zobrazení 350 // Osnova a řazení snímků 351 // Poznámky 351 // Snímky 351 // Prohlížení prezentace 351 // Nová prezentace 351 // Nadpis 352 // Šablona návrhu 352 // Nový snímek 352 // Seznam, odrážky 353 // Organizační schéma 354 // Vložení rámečku 355 // Styl 355 // Volby menu 356 // Písmo 356 // Tabulka 356 // Graf 357 // Klipart 358 // Video a zvuk 358 // Shrnutí: 358 // litola 2 - Úpravy prezentace 359 // Písmo 359 // Animace 360 // Efekty animace 361 // Animace grafu 361 // Automatické tvary 361 // Formátování automatických tvarů 362 // WordArt 363 // Panel nástrojů WordArt 364 // 3D efekty a stínování 365 // Barevné schéma 366 // Pozadí snímku 367 // Výplň pozadí 367 // Záhlaví as zápatí 368 // Volba Nástroje 368 // Zkouška časování 368 // Přechody snímků
369 // Shrnutí: 371 // Kniha čtvrtá — Microsoft Outlook // Kapitola 1 - Uživatelský profil 375 // Uživatelský profil 375 // Tvorba profilu 375 // Spuštění Outlooku 376 // Seznam složek 377 // Shrnutí 378 // Kapitola 2 - Kontakty 379 // Karta Obecné 379 // Další karty 380 // Uloženi a nový kontakt 380 // Příloha kontaktu 381 // Adresní karty 381 // Způsoby zobrazení kontaktů 381 // Zobrazení dalších položek 383 // Řazení 383 // Filtrování 383 // Definice zobrazení 384 // Vlastni zobrazení 385 // Tisk kontaktů 386 // Opravy vzhledu stránky 387 // Vlastni styly tisku 388 // Shrnutí 389 // Kapitola 3 - Úkoly 391 // Karta Úkol 392 // Karta Stav 392 // Způsoby zobrazení úkolů 392 // Tisk úkolů 394 // Shrnutí 394 // Kapitola 4 - Akce 395 // Nová akce 396 // Opakovaná akce 397 // Odstranění akce 397 // Přesun akce 398 // Události z kontaktů 398 // Denní měřsítko 399 // Týdenní měřítko 399 // Microsoft Office 97 // Měsíční měřítko 399 // Panel úkolů 400 // Akce v tabulce 400 // Tisk akcí 401 // Úprava vzhledu stránky 402 // Shrnutí 403 // Kapitola 5 - Poznámky 405 // Editace poznámek 405 // Způsoby zobrazení poznámek 406 // Tisk poznámek 406 // Shrnutí 407 // Kapitola 6 - Deník 409 // Deník dle kontaktu 410 // Další položky deníku 410 // Zobrazení deníku 410 // Shrnutí 411 // Kapitola 7 - Další funkce 413 // Elektronická pošta 413 // Karta Zpráva 414 // Karta
Možnosti 414 // Doručená pošta 414 // Zobrazení a tisk zpráv 414 // Zobrazení a styly tisku 415 // Diskuse 415 // Hierarchie složek 416 // Panel Outlooku 416 // Sdílení dat s jinými uživateli 418 // Funkce pro pokročilé 418 // Import 419 // Hodinky Timex 419 // Parametrizace Outlooku 419 // Soubory Outlooku 419 // Archivace a komprimace 420 // Shrnutí 420 // kniha pátá — Komunikace // Kapitola 1 - Komunikace mezi aplikacemi // Výména dal Klient a server Vkládání a propojování Výchozí dokument Přepínání mezi aplikacemi Vložení s propojením Typy objeklů J Editace propojeného objektu Aktualizace dai-i25 Správa propojení Vytvoření ze souboru Editace vloženého objektu
(OCoLC)40092121
cnb000354716

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC