Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 3., opravené a doplněné, V nakladetaltví Academia 1. vyd. (jako opravený a doplněný reprint 2. vyd.)
Praha : Academia, 2002
363 s. : il.

ISBN 80-200-1024-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, bibliografické citace, předmluvy, úvod, rejstřík
Mikrobiologie potravinářská - učebnice vysokošk.
000063492
OBSAH // 1 // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.4 // 1.5 // 2 // 2.1 // 2.2 // 2.2.1 // 2.2.2 // 2.2.2.1 // 2.2.2.2 // 2.2.2.3 // 2.2.2.4 // 2.2.2.5 2.2.2.Ó 2.2.27 // 2.2.3 // 2.2.4 // 2.2.5 // 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 // 2.2.6.3 // 2.2.6.4 2.2.7 2.3 // 2.3.1 // 2.3.2 // 2.3.2.1 // 2.3.2.2 // ÚVOD...13 // Vymezení pojmů... 13 // Význam mikroorganismů v přírodě a v průmyslu...15 // Rozdělení mikrobiologie a její vztah ? ostatním vědám ... 17 Mikrobiologické názvosloví a taxonomie mikroorganismů . 19 Rozdělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností . 21 // MORFOLOGIE, CYTOLOGIE A ZPŮSOBY // ROZMNOŽOVÁNÍ MIKROORGANISMU...27 // Základní struktura mikrobiálních buněk... // Bakterie... // Morfologie bakterií... // Struktura bakteriálních buněk a funkce jednotlivých struktur . // Buněčná stěna bakterií... // Cytoplazmatická membrána bakterií ... // Cytoplazma bakterií... // Jaderný materiál bakterií a jeho funkce ... // Plazmidy a jejich význam... // Orgány pohybu u bakterií ... // Slizovitý obal bakterií... // Rozmnožování bakterií... // Konjugace u gramnegativních bakterií... // Konjugace u streptomycet... // Spory bakterií... // Průběh sporulace... // Biochemie sporulace... // Fyziologické vlastnosti bakteriální spory... // Klíčení bakteriálních spor... // Chemické složení buněčné hmoty bakterií... // Kvasinky ... // Cytologie kvasinek... // Mechanismus rozmnožování kvasinek... // Vegetativní rozmnožování
... // Pohlavní rozmnožování kvasinek . . •... // 27 // 29 // 29 // 32 // 32 // 36 // 36 // 37 40 40 // 47 // 49 // 51 // 52 // 53 // 54 // 55 // 56 // 57 60 72 // 72 // 74 // 7 // // 2.3.3 // 2.4 // 2.4.1 // 2.4.1.1 // 2.4.1.2 // 2.4.2 // 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.5.4 // 2.5.4.1 // 2.5.4.2 // 2.5.5 // 2.5.6 // 2.5.7 // 2.5.7.1 // 2.5.7.2 // 2.5.8 // 3 // 3.1 // 3.2.1 // 3.2.1.1 // 3.2.1.2 // 3.2.2 // 3.2.2.1 // 3.2.2.2 // 3.2.2.3 // 3.2.2.4 // 3.2.2.5 // 3.2.3 // 3.3 // Chemické složení buněčné hmoty kvasinek . . // Plísně... // Rozmnožování plísní... // Vegetativní spory... // Pohlavní spory... // Chemické složení buněčné stěny plísní . . // viry... ;...; // Význam virů... // Boj proti virům... // Morfologie virů ... // Bakteriální viry (bakteriofágy)... // Infekce bakteriální buňky řágem a replikace fágů . Lýze bakteriálních buněk pomocí fágů a lyzogenie // Viry hub (mykoviry)... // Virům podobné částice u kvasinek ... // Živočišné viry... // Rozdělení živočišných virů a jejich charakteristika Chování živočišných virů v těle hostitele . . . . Rostlinné viry ... // 82 // 84 // 85 85 93 // 98 // 99 100 101 101 102 104 108 110 111 113 113 // 117 // 118 119 // ZÁKLADNÍ RYSY METABOLISMU MIKROORGANISMŮ A JEJICH TECHNOLOGICKÝ VÝZNAM...? // Všeobecná charakteristika mikrobiálního metabolismu ... 121 // Katabolické procesy chemoorganotrofních mikroorganismů // a jejich technologický význam...124
// Nejdůležitéjší anaerobní katabolické procesy...126 // Procesy sacharolytických mikroorganismů...126 // Procesy proteolytických anaerobních mikroorganismů ... 134 Nejdůležitéjší aerobní katabolické procesy a jejich technologický význam... // Dýchací řetězec a oxidační fosfory láce...134 // Citrátový cyklus a glyoxylátový cyklus ...138 // Přímá oxidace glukosy...141 // Entner-Doudoroffova metabolická cesta...142 // Odbourávání benzenového kruhu...I44 // Postupné využívání substrátů při katabolických procesech // chemoorganotrofních mikroorganismů ...144 // Anabolické procesy ... // 4 VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA MIKROORGANISMY . 153 // 4.1 Výživa mikroorganismů...I53 // 8 // 4.1.1 Zdroje jednotlivých prvků nutných pro rozmnožování // prototrofních mikroorganismů ...154 // 4.1.2 Výživa auxotrofních mikroorganismů...156 // 4.1.3 Přijímání živin mikrobiální bunkou...157 // 4.1.3.1 Pasivní transport...159 // 4.1.3.2 Aktivní transport...159 // 4.1.3.3 Transport spojený s přeměnou transportované sloučeniny . . 162 // 4.1.4 Přijímání vysokomolekulárních látek mikrobiální buňkou . . 163 // 4.1.5 Mechanismus vstupu antimikrobiálních látek do buněk // mikroorganismů...163 // 4.1.6 Exkrece látek z mikrobiální buňky...164 // 4.2 Teplota ...165 // 4.2.1 Rozdělení mikroorganismů podle vztahu ? teplotě...167 // 4.2.2 Smrtící účinky vysokých teplot...169 // 4.2.3 Vliv nízkých teplot...171
// 4.3 pH prostředí...172 // 4.4 Vodní aktivita...175 // 4.5 Oxidoredukční potenciál...177 // 4.6 Povrchové napětí ...178 // 4.7 Záření...179 // 4.8 Hydrostatický tlak...182 // 4.9 Elektrický proud...183 // 4.10 Ultrazvuk...183 // 4.11 Mechanické vlivy...184 // 4.12 Působení antimikrobiálních látek ...184 // 4.13 Biologické vlivy...187 // 4.13.1 Vzájemné vztahy mikroorganismů ...187 // 4.13.2 Vliv hostitelského makroorganismu na mikroorganismy // (základy imunologie)...189 // 4.13.2.1 Nespecifická imunita...190 // 4.13.2.2 Specifická imunita...191 // 4.13.2.2.1 Buněčná (celulární) imunita...192 // 4.13.2.2.2 Tvorba protilátek (humorální imunita)...195 // 4.13.2.2.3 Paměťové buňky...195 // 4.13.2.2.4 Jednotlivé třídy imunoglobulinů ...196 // 4.13.2.2.5 Intenzita imunitní odpovědi a její ovlivnění... 198 // 4.13.2.2.6 Využití imunologických postupů ...198 // 4.13.2.2.7 Použití genového inženýrství v imunologii...200 // 5 GENETIKA MIKROORGANISMŮ ...203 // 5.1 Základní rysy dědičnosti mikroorganismů...203 // 5.2 Vysvětlení základních pojmů...204 // 9 // 5.3 // 5.4 // 5.4.1 // 5.4.2 // 5.5 // 5.5.1 // 5.5.2 // 5.5.3 // 5.5.4 // 5.5.5 // 5.6 // 5.6.1 // 5.6.2 // 5.6.3 // 5.7 // 5.8 // 6 // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 7 // 7.1 // 7.1.1 // 7.1.2 // 7.1.3 // 7.1.4 // 7.1.5 // 7.1.6 // 7.1.7 // 7.1.8 // 7.1.9 // 7.1.10 // 7.1.11 // 7.1.11.1 // 7.1.11.2 // 7.1.11.3 // Přenos genetické informace a její realizace...206 // Mutace
...209 // Nejdůležitější mutageny používané v mikrobiologii ...212 // Mikrobiální mutace z hlediska jejich fenotypového projevu . . 213 Změny genotypu způsobené výměnou genetického materiálu 218 Pohlavní rozmnožování jako zdroj změn genetického materiálu 218 // Parasexuální cyklus u plísní...222 // Rekombinace u bakterií...224 // Fúze protoplastů...227 // Rekombinace u bakteriořágů ...228 // Mimochromozomální dědičnost mikroorganismů...228 // Plazmidová dědičnost bakterií ...229 // Plazmidová dědičnost kvasinek...230 // Mitochondriální dědičnost ...231 // Transpozóny...234 // Zjišťování fyzické mapy genomů...235 // DYNAMIKA RŮSTU A MNOŽENÍ ...239 // Růstová křivka ...239 // Principy kontinuální kultivace mikroorganismů...243 // Synchronizované kultury ...245 // JEDNOTLIVÉ SKUPINY MIKROORGANISMŮ DŮLEŽITÉ Z POTRAVINÁŘSKÉHO A BIOTECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA... // Bakterie... // Sekce zahrnující rody se spirálovitými nebo silně zakřivenými // tyčinkovitými buňkami... // Gramnegativní aerobní tyčinky a koky... // Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky... // Bakterie s disimilační redukcí sulfátů nebo síry ... // Fakultativně a striktně parazitující rody... // Grampozitivní koky ... // Sporotvorné tyčinky a sporotvorné koky... // Pravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky ... // Nepravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky... // Mykobakterie ... // Aktinomycety...
// Nokardioformní aktinomycety ... // Streptomycety a příbuzné rody... // Termofilní a termotolerantní aktinomycety... // . 249 // . 249 . 255 . 260 . 264 . 265 . 265 . 269 . 273 . 275 . 278 . 279 . 279 . 280 . 282 // 10 // 7.1.11.4 Ostatní aktinomycety...283 // 7.1.12 Fototrořm a chemolithotrořní bakterie...284 // 7.1.13 Bakterie pučící nebo s výběžky...285 // 7.1.14 Bakterie s pochvou...286 // 7.1.15 Klouzavé bakterie ...287 // 7.1.15.1 ?ouzavé bakterie netvořící plodničky...287 // 7.1.15.2 Myxobakterie ...288 // 7.1.16 Archaeobakterie...289 // 7.1.16.1 Methanogenní bakterie...290 // 7.1.16.2 Extrémně halofilní bakterie...291 // 7.1.16.3 Extrémně termofilní bakterie...291 // 7.1.17 Význam bakterií...292 // 7.2 Kvasinky ...294 // 7.2.1 Rody tvořící askospory...295 // 7.2.2 Bazidiomycetní kvasinky...299 // 7.2.3 Rody, ? nichž není známa tvorba pohlavních spor...301 // 7.2.4 Výskyt kvasinek a jejich technologický význam ...303 // 7.3 Plísně... 306 // 7.3.1 Třída Zygomycetes...306 // 7.3.2 Deuteromycotina a jim příslušející Ascomycotina...306 // 7.3.3 Výskyt plísní a jejich význam v potravinářském // a kvasném průmyslu...311 // 8 BOJ PROTI NEŽÁDOUCÍM MIKROORGANISMŮM // V POTRAVINÁŘSKÉM A KVASNÉM PRŮMYSLU ... 315 // 8.1 Mechanické prostředky ...315 // 8.2 Další fyzikální prostředky...316 // 8.3 Chemické prostředky ...317 // 8.3.1 Anorganické sloučeniny ...317 // 8.3.2 Organické sloučeniny...319 // 9 VÝZNAM
MIKROORGANISMŮ PŘI TVORBĚ // A ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ZEMI ... 323 // 9.1 Koloběh uhlíku, kyslíku a vodíku...323 // 9.2 Koloběh dusíku...325 // 9.3 Koloběh síry...327 // 9.4 Nepříznivý vliv civilizačních faktorů na činnost // mikroorganismů v přírodě a na koloběh prvků...329 // 9.5 Použití mikroorganismů pro ekologické účely ...331 // REJSTŘÍK...335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC