Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Praha : Academia, 1995

ISBN 80-200-0500-5
000063538
Rekat.
OBSAH SVAZKU 28/1 // Předmluva ... 5 // Třída Mihulovci - Petromyzontes // Úvod a metodika ... 9 // Všeobecná část ... 19 // Charakteristika třídy Mihulovci - Petromyzontes ... 19 // Kožní soustava ... 21 // Kosterní soustava ... 22 // Svalová soustava... 23 // Nervová soustava ... 23 // Smyslová ústrojí... 24 // Dýchací soustava... 24 // Cévní soustava... 25 // Trávicí soustava... 25 // Vyměšovací a pohlavní soustava... 26 // Žlázy s vnitřní sekrecí ... 26 // Pohyby a chování ... 26 // Potrava... 28 // Stáří a velikost... 28 // Rozmnožování... 29 // Početnost a její regulace... 31 // Tahy... 32 // Rozšíření... 33 // Rozšíření v ČR a SR... 33 // Fylogenetický vývoj • • 34 // Vývoj klasifikace mihulovců... 35 // Porovnání novějších soustav... 36 // Satelitní druhy... 37 // Význam mihulovců pro člověka ... 38 // Historie a současný stav výzkumu mihulovitých v ČR a SR... 39 // Přehled základní literatury ... 41 // Doplněk - Charakteristiky nadtřídy Bezčelistní (Agnatha)... 41 // Systematická část... 45 // Přehled druhů mihulovců fauny ČR a SR... 45 // 1. čeleď Petromyzontidae - Mihulovití, Minohovité... 45 // Klíč k určení u nás žijících podčeledí čeledi Petromyzontidae... 46 // 1. podčeleď Petromyzontinae... 46 // 1. rod Petromyzon - Mihule, Mihuľa... 46 // 1. druh Petromyzon marinus... 47 // 2. podčeleď Lampetrinae ... 52 // Klíč k určení u nás žijících rodů podčeledi
Lampetrinae... 53 // 1. rod Lampetra - Mihule, Mihuľa... 53 // Klíč k určení u nás žijících druhů rodu Lampetra... 54 // 1. druh Lampetra fluvialilis ... 54 // 2. druh Lampetra planeri... 61 // 2. rod Eudontomyzon - Mihule, Mihuľa... 71 // Klíč k určení u nás žijících druhů rodu Eudontomyzon... 72 // la) druh Eudontomyzon danfordi... 72 // lb) druh Eudontomyzon gracilis ... 78 // 2. druh Eudontomyzon mariae... 84 // Literatura... 91 // Summary... 105 // Třída Ryby - Osteichthyes // Úvod a metodika... 113 // Všeobecná část... 133 // Charakteristika recentnich forem třídy Ryby - Osteichthyes ... 133 // Vnější tvar tela... 136 // Kožní soustava... 138 // Kosterní soustava... 144 // Svalová soustava...•... 162 // Nervová soustava... 166 // Smyslová ústrojí... 170 // Ústrojí zraku ... 170 // Ústrojí sluchu a rovnováhy ... 172 // Ústrojí čichu a chuti ... 174 // Tepločivé a kožní receptory ... 176 // Proudový orgán ... 177 // Krevní a oběhová soustava ... 178 // Endokrinní soustava ... 183 // Dýchací soustava... 187 // Orgány zvukové ... 190 // Trávicí soustava ... 191 // Vyměšovací soustava... 200 // Pohlavní soustava ... 202 // ’ 04 O Potrava a hospodaření s vodou... 208 // 4,3 O Životní prostředí... 210 // Chování ... 221 // Migrace ... 228 // Rozmnožování...SÜIr // Určování plůdku našich ryb... // Populační ekologie... 275 // Rozšíření ... 290 // Rozšíření v ČR a SR... 295 // Introdukce
a aklimatizace... 298 // Vědecká nomenklatura ryb ... 302 // Speciační procesy ... 305 // Fylogenetický vývoj ... 307 // Analýza současných vědeckých poznatků o fylogenezi ryb... 312 // Historie a vývoj klasifikace ryb ... 321 // Přehled vědeckých soustav ryb... 325 // Systémy ryb používané k účelům pedagogickým... 332 // Význam ryb pro člověka ... 336 // Rybnikářství ... 337 // Akvakultura... 339 // Rybářství na volných vodách ... 343 // Akvaristika... 348 // Ochrana ryb... 349 // Výzkum ryb v Evropě a ve světě... 354 // Výzkum ryb na území ČR a SR... 361 // Systematická část... 367 // Přehled druhů ryb původních a introdukovaných v ČR a SR... 367 // Třída Osteichthyes - Ryby... 371 // Klíč k určení u nás žijících nadřádů třídy Osteichthyes ... 372 // 1. nad řád Chondroslei - Chrupavčití... 372 // 1. řád Acipenseriformes - Jeseteři, Jescterotvaré ... 372 // 1. čeleď Acipenseridae - Jeseterovití, Jeseterovité... 312 // Klíč k určení u nás žijících rodů čeledi Acipenseridae... 373 // 1. rod Huso - Vyza, Vyza... 374 // 1. druh Huso huso... 374 // 2. rod Acipenser - Jeseter, Jeseter ... 378 // Klíč k určení u nás žijících podrodů a druhů rodu Acipenser... 378 // 1. druh Acipenser (Lioniscus) nudiventris... 379 // 2. druh Acipenser (Gladostomus) stellatus... 381 // 3. druh Acipenser (Acipenser) ruthenus... 384 // 4. druh Acipenser (Acipenser) gueldenstaedti... 391 // 5. druh Acipenser
(Acipenser) sturio... 397 // 2. nadřád Teleostei - Kostnatí, Kostnaté ... 400 // Klíč k určení u nás žijících řádů ryb z nadřádu Teleostei ... 401 // 1. řád Clupeiformes (Isospondyli, Malacopterygii) - Bezostní, Slcďotvaré ... 402 // Klíč k určení u nás žijících podřádů řádu Clupeiformes... 403 // 1. podřád Clupeoidei - Sleďovci, Sleďoblížne... 403 // 1. čeleď Clupeidae - Sleďovití, Sleďovité... 403 // 1. rod Alosa - Placka, Alóza ... 405 // 1. druh Alosa alosa ... 406 // 2. podřád Salmonoidei - Lososovci, Lososoblížne ... 410 // Klíč k určení u nás žijících čeledí podřádu Salmonoidei... 411 // 1. čeleď Salmonidae - Lososovití, Lososovité ... (4ÍJ; // Klíč k určení u nás žijících podčeledí čeledi Salmonidae... 412 // 1. podčeleď Salmoninae - Lososi, Lososorodé... 412 // Klíč k určení u nás žijících rodů podčeledí Salmoninae ... 413 // I. rod Salmo - Losos (Pstruh), Losos (Pstruh)... 413 // Klíč k určení u nás žijících druhů z rodu Salmo ... 413 // 1. druh Salmo salar ... 414 // 2. druh Salmo trutta... 437 // 2. rod Oncorhynchus - Losos (Pstruh), Losos (Pstruh) ... 460 // 1. druh Oncorhynchus mykiss... 460 // 3. rod Salvelinus - Sivěn, Sivoň ... 474 // Klíč k určení u nás žijících druhů z rodu Salvelinus... 475 // 1. druh Salvelinus alpinus... 476 // 2. druh Salvelinus foniinalis... 483 // 3. druh Salvelinus namaycush... 495 // 4. rod Hucho - Hlavatka, Hlavátka...
501 // 1. druh Hucho hucho... 502 // 2. podčeleď Coregoninae - Síhové, Sihorodé... 513 // 1. rod Coregonus - Síh, Sih... 513 // Klíč k určení u nás žijících druhů z rodu Coregonus (podrodu Coregonus)... 515 // 1. druh Coregonus albula... 515 // 2. druh Coregonus peled ... 518 // 3. druh Coregonus lavaretus... 523 // a) poddruh Coregonus lavaretus wartmanni... 525 // b) poddruh Coregonus lavaretus infraspecies oxyrinchus... 526 // c) poddruh Coregonus lavaretus maraena... 527 // 4. druh Coregonus aulumnalis... 535 // 2. čeleď ThymaUidae - Lipanovití, Lipňovité...538 // 1. rod Thymallus - Lipan, Lipeň... 538 // Klíč k určení u nás žijících druhů z rodu Thymallus... 539 // 1. druh Thymallus thymallus... 539 // 2. druh Thymallus baicalensis... 554 // 3. podřád Esocoidei (Haplomi) - Štikovci, Šťukoblížne... 558 // Klíč k určení u nás žijících čeledí z podřádu Esocoidei ... 559 // 1. čeleď Esocidae - Štikovití, Šťukovité... 559 // 1. rod Esox - Štika, Šťuka ... 559 // 1. druh Esox lucius... 560 // 2. čeleď Umbridae - Blatňákovití, Blatniakovité ... 577 // 1. rod Umbra - Blatňák, Blatniak... 578 // 1. druh Umbra krameri... 578 // Rejstříky k třídě Petromyzontes - Mihulovci ... 583 // Rejstřík věcný... 583 // Rejstřík českých a slovenských jmen ... 586 // Rejstřík latinských jmen ... 587 // Rejstříky k třídě Osteichthyes - Ryby... 591 // Rejstřík věcný... 591 // Rejstřík českých a slovenských
jmen ... 599 // Rejstřík latinských jmen ... 604

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC