Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Eurolex Bohemia, 2003
241 s. : il.

ISBN 80-86432-46-7 (brož.)
Politologie
Obsahuje tabulky, ilustrace, mapky, úvod, údaje o autorce a její fotografii
Bibliografie: s. 233-238
Organizace mezinárodní - Evropa střední - pojednání
Vztahy mezinárodní - Evropa - pojednání
000063787
OBSAH // ÚVODEM ... 9 // 1. MEZINÁRODNÍ KOOPERATIVNÍ INSTITUCE - // DEFINICE... 19 // !. 1 Mezinárodní organizace: definice a vymezení... 20 // 1.2 Mezinárodní režim: definice a vymezení... 25 // 1.3 Režimy versus mezinárodní organizace... 27 // 1.4 Režimy versus konvence... 28 // 2. HISTORIE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ // A REŽIMŮ... 31 // 2.1 Prenatální období... 31 // 2.2 Ranné období formování základů pro vznik // mezinárodních organizací a režimů... 34 // 2.3 Období prvních mezinárodních organizací a režimů... 38 // 2.3.1 Spolupráce v oblasti zajiStění míru a bezpečnosti... 38 // 2.3.2 Spolupráce v ekonomické a sociální oblasti... 45 // 2.4 Mezinárodní instituce v období po první světové // válce... 50 // 2.5 Mezinárodní instituce v období po druhé světové // válce... 54 // 2.6 Mezinárodní instituce po skončení bipolární // konfrontace... 68 // 3. STUDIUM MEZINÁRODNÍCH KOOPERATIVNÍCH // INSTITUCÍ... S3 // 4. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE... 87 // 4.1 Klasifikace mezinárodních organizací... 87 // 4.1.1 Mezinárodní nevládní organizace (INGO)... 89 // 4.1.2 Nadnárodní korporace, mezinárodní nevládní // ekonomické organizace... 97 // 4.2 Role mezinárodních organizací... 103 // 5 // 4.3 Funkce mezinárodních organizací... 105 // 4.4 Mezinárodní organizace jako politický systém... 110 // 4.4.1 Institucionální struktura mezinárodních organizací... 110 // 4.5 Stručný historický přehled
studia mezinárodních // organizací... 111 // 4.6 Mezinárodní organizace v pohledu hlavních // teorií mezinárodních vztahů... 116 // 4.6.1 Realismus... 116 // 4.6.2 Liberalismus... 122 // 4.6.3 Marxismus (Neomarxismus)... 126 // 5. MEZINÁRODNÍ REŽIMY 129 // 5.1 Struktura mezinárodních režimů... 129 // 5.2 Funkce mezinárodních režimů. Proč K k čemu potřebujeme // mezinárodní režimy?... 130 // 5.2.1 Pojistná funkce režimů podle Andrewa Moravcsika 131 // 5.3 Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních režimů 132 // 5.3.1 Štrukturalistická (neorealistická) teorie mezinárodních režimů .. 133 // 5.3.2 Funkční (neoliberalistická/institucionalistická) teorie // mezinárodních režimů... 138 // 5.3.3 Kognitivistická teorie mezinárodních režimů ... 139 // 5.4 Kritika analýzy režimů... 141 // 5.4.1 Evropa versus Amerika... 141 // 5.4.2 Vnitropolitický a mezinárodní rozhodovací proces... 142 // 5.4.3 Další kritické hlasy... ... 143 // 6. MEZINÁRODNÍ KOOPERATIVNÍ INSTITUCE // V REGIONU JIHOVÝCHODNÍ EVROPY... 145 // 6.1 Černomořská hospodářská spolupráce... 146 // 6.2 Kooperační iniciativa v jihovýchodní Evropě... 153 // 6.3 Pakt stability pro jihovýchodní Evropu... 159 // 7. MEZINÁRODNÍ KOOPERATIVNÍ INSTITUCE // VE STŘEDNÍ EVROPĚ... 183 // 7.1 Středoevropská iniciativa... 184 // *7.2 Středoevropská zóna volného obchodu. CEFTA... 194 // 6 // 8. MEZINÁRODNÍ KOOPERATIVNÍ INSTITUCE // V SEVEROVÝCHODNÍ
EVROPĚ... 203 // 8.1 Rada států Baltského moře. CBSS... 205 // 8.2 Baltská obranná spolupráce jako bezpečnostní režim 213 // ZÁVĚREM... 227 // LITERATURA... 233 // ZKRATKY... 239 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC