Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:65x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 2002
248 s. : il.

objednat
ISBN 80-7290-092-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 236-248
Žáci - učení - motivace - učebnice vysokošk.
000064040
Úvod ...7 // ČÁST 1 MOTIVACE ŽÁKŮ K UČENÍ...11 // 1 MOTIVACE K UČENÍ - VYMEZENÍ TEORETICKÝCH POZIC...12 // 1.1 Motivace lidského chování - úvod do problematiky...12 // 1.2 Žákovská motivace k učení...14 // 1.3 Vnitřní a vnější motivace k učení...16 // 1.3.1 Vnitřní motivace...17 // 1.3.2 Navození hlubokého zaujetí prací - úkolem...19 // 1.3.3 Vnější motivace...20 // 1.4 Poznávací, výkonová a sociální motivace...23 // 1.4.1 Potřeby poznávání a poznávací motivace...23 // 1.4.1.1 Základní charakteristiky poznávacích potřeb // a jejich vývoj...23 // 1.4.1.2 Aktualizace a rozvoj poznávací motivace...24 // 1.4.2 Výkonové potřeby a výkonová motivace...26 // 1.4.2.1 Teoretická východiska výkonové motivace...27 // 1.4.2.2 Vývoj výkonových potřeb...32 // 1.4.3 Sociální potřeby a sociální motivace...37 // 1.4.3.1 Potřeba pozitivních vztahů a obava z odmítnutí.38 // 1.4.3.2 Potřeba vlivu a potřeba prestiže...39 // 1.4.3.3 Aktualizace sociálních potřeb a sociální motivace // ve škole...40 // 1-5 Kognitivní procesy a motivace...41 // 1.5.1 Zákonitosti procesu připisování příčin...42 // 1.5.2 Kauzální atribuce a motivace školního výkonu...44 // 1-6 Interakce mezi učitelem a žákem a její motivační dopady...45 // 1.6.1 Percepce žáka učitelem...46 // 1.6.2 Typizování žáků učitelem... 49 // 1.6.3 Pojetí žáka - pojetí úspěšného žáka...49 // 1.6.4 Utváření učitelova
obrazu o dítěti jako o žákovi...50 // 1.6.5 Očekávání učitele a proces jeho naplňování...51 // 1.7 Odměny a tresty...55 // 2 MOTIVACE K UČENÍ - VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ...60 // 2.1 Úvodk výzkumné části...60 // 2.1.1 Cíle výzkumu...61 // 2.1.1.1 Longitudinální výzkum ( 1987/8 8 až 1990/91 )...61 // 2.1.1.2 Výzkum realizovaný v roce 2000 až 2001 ...62 // 2.1.2 Výzkumné vzorky...62 // 2.1.2.1 Longitudinální výzkum (1987/88 až 1990/91)...62 // 2.1.2.2 Výzkum realizovaný v roce 2000 až 2001 ...64 // 2.1.3 Výzkumné metody a sledované proměnné...66 // 2.1.3.1 Longitudinální výzkum (1987/88 až 1990/91 ...66 // 2.1.3.2 Výzkum 2000 až 2001 ...71 // 2.1.4 Statistické zpracování - aplikované statistické postupy.76 // 2.2 Motivační pohnutky žáků k učení, jak je uvádějí žáci...82 // 2.2.1 Longitudinální výzkum ( 1987/88 až 1990/99)...82 // 2.2.1.1 Motivační pohnutky k učení...82 // 2.2.1.2 Srovnání chlapců a dívek z hlediska uváděných // motivačních pohnutek...85 // 2.2.1.3 Vývoj motivace žáků na konci základní školy...86 // 2.2.2 Výzkum realizovaný v letech 2000 až 2001 ...89 // 2.2.2.1 Žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení... 90 // 2.2.2.2 Srovnání motivačních pohnutek u žáků základní // školy a osmiletých gymnázií...101 // 2.2.2.3 Vývojové hledisko - srovnání 8. a 9. ročníků ZŠ // (tercie a kvarta gymnázium)...103 // 2.2.2.4 Rozdíly mezi dívkami a chlapci...104
// 2.3 Učitelova percepce motivačních pohnutek žáků...104 // 2.3.1 Longitudinální výzkum (1987/88 až 1990/91)...104 // 2.3.1.1 Žákovská motivace z pohledu učitelů...105 // • 2.3.1.2 Učitelova percepce motivačních pohnutek // u chlapců a dívek...108 // 2.3.1.3 Vývoj žákovské motivace na konci základní školy // z pohledu učitelů...108 // 2.3.2 Výzkum realizovaný v roce 2000 až 2001 ... 110 // 2.3.2.1 Žákovská motivace z pohledu učitelů...110 // 2.3.2.2 Srovnání učitelů a studentů učitelství v připisování // významnosti různým motivačním zdrojům...120 // 2.4 Typizování žáků učitelem...121 // 2.4.1 Longitudinální výzkum (1987/88 až 1990/91)...122 // 2.4.2 Možnosti diagnostiky percepčních schémat učitelů..127 // 2.5 Srovnání učitelova obrazu o žákovi s žákovým sebeobrazem // v motivační oblasti...134 // 2.5.1 Longitudinální výzkum (1987/88 až 1990/91)...134 // 2.5.2 Výzkum realizovaný v letech 2000 až 2001 ...136 // 2.6 Nemotivovanost žáků...144 // 2.7 Srovnání prezentovaných výzkumných výsledků // s pedagogicko-psychologickou koncepcí žákovské motivace k učení...147 // 2.7.1 Žákovská motivace - syntéza...148 // 2.7.2 Žákovská motivace z pohledu učitelů - syntéza...155 // ČÁST 2 PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ // (časový faktor v motivaci žáků)...159 // 3 ČASOVÁ DIMENZE V LIDSKÉM ŽIVOTĚ // TEORETICKÉ VYMEZENÍ...160 // 3.1 Percepce času...160 // 3.2 Teoretické
vymezení časové perspektivy...162 // 3.2.1 Čas ve vztahu k chování...162 // 3.2.2 Časová perspektiva a motivace výkonu...164 // 3.2.3 Orientace na budoucnost...167 // 3.2.4 Vzdálenost cíle v čase...169 // 3.2.5 Nuttinova osobnostně motivační koncepce časové // perspektivy...170 // 3.2.6 Vztah k budoucnosti jako součást vývoje motivační sféry // osobnosti...J73 // 3.2.7 Biodromální přístup k časové perspektivě...175 // 3.3 Perspektivní orientace...176 // 3.3.1 Východiska a seberozvojový kontext perspektivní orientace ...177 // 3.3.2 Základní komponenty perspektivní orientace...178 // 3.3.3 Délka časového horizontu budoucnosti...179 // 3.3.4 Altemativnost v orientaci jedince na budoucnost...180 // 3.3.5 Vývoj perspektivní orientace...!...181 // 3.3.6 Perspektivní orientace a škola...182 // 3.4 Diagnostika časové perspektivy...185 // 3.4.1 Metody diagnostikující časovou perspektivu...186 // 3.4.1.1 Metoda motivační indukce...188 // 3.4.1.2 Dotazník důležitosti motivačních cílů // a instrumentality studia pro tyto cíle...192 // 3.4.1.3 Dotazník perspektivní orientace...193 // 4 PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ - VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ... 195 // 4.1 Orientace žáků na budoucnost...195 // 4.1.1 Perspektivní orientace žáků a její vývoj na základní škole // a u studentů středních škol...195 // 4.1.2 Obsahové a časové charakteristiky perspektivní orientace // žáků...200 // 4.1.2.1 Preferované incentivy žáků základních škol // a středoškolských studentů...201 // 4.2 Perspektivní orientace a školní výkon...216 // 4.3 Analýza vztahů perspektivní orientace k některým motivačním // činitelům ovlivňujícím žákův školní výkon...218 // 4.4 Instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů...220 // ZÁVĚR ...233 // LITERATURA // 236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC