Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Computer Press, [1997?]

ISBN 80-85896-97-4
000064187
Rekat.
Obsah // Kapitola I: Úvod do práce s Excelem...1 // Požadavky na vybavení počítače...3 // Novinky páté verze Excelu...3 // Typografické konvence...6 // Instalace...:...7 // Způsoby instalace...7 // Volitelné moduly Excelu...9 // Spouštění MS Excelu...11 // Parametry příkazového řádku...12 // Různé způsoby spuštění Excelu...12 // Začátky práce s Excelem...13 // Popis obrazovky Excelu...14 // Obsluha menu a nástrojů Excelu...16 // Hlavní menu...17 // Dialogové panely...17 // Panely nástrojů...18 // Pohotovostní menu...18 // Dokumentové okno...19 // Systém nápovědy a pomůcek uživatele Excelu...20 // Kapitola II: Základní operace...23 // Práce se sešity - datovými soubory...23 // Otevření souboru...23 // Uložení souboru...25 // Uložení souboru pod jiným jménem...27 // Průběžné ukládání změn...27 // Uložení pracovního prostoru...27 // Nastavení pracovního prostředí...28 // Zavření souboru...29 // Ukončení práce s Excelem...29 // Vkládání dat...29 // Zápis údaje do buňky...29 // Opravy a rušení dat...30 // Zápis čísel...31 // Zápis textu...32 // Zápis datumu a času...33 // Zápis funkce...34 // Základní příručka uživatele i // Zápis vzorce...37 // Přidání poznámky...39 // Zobrazení chybových a logických hodnot...40 // Identifikace buněk, oblastí a sešitů...41 // Adresace buněk...41 // Označení oblasti buněk...42 // Absolutní a relativní adresace...42 // Označení a zápis
oblasti...42 // Způsoby zápisu buněk a oblastí...45 // Pojmenování buňky a oblasti...46 // Názvy v odkazech na jiný sešit...48 // Pojmenování 3D oblasti...48 // Práce s jednorozměrnými oblastmi (vektory)...48 // Pojmenování a přejmenování listu sešitu...49 // Označení objektu...49 // Úpravy tabulky...50 // Vkládání a rušení řádků (sloupců)...50 // Vkládání a rušení listů...51 // Kopírování a přemístění dat a objektů...52 // Kopírování a přemístění listů...55 // Vytvoření nového sešitu z existujícího...55 // Vracení provedených operací...56 // Opakování poslední operace...56 // Tisk ...57 // Tisk dat...57 // Tisk poznámek...60 // Tisk mřížky...60 // Tisk sestav...60 // Kapitola III: Grafické ztvárnění tabulky...62 // Úpravy rozměru sloupců a řádků...62 // Formátování buněk...63 // Úprava formátu čísel...64 // Úprava zarovnání položek v buňkách...67 // Úprava písma...67 // Kreslení ohraničujících čar...68 // Úprava barevného pozadí buněk...68 // Použití stylů...,...68 // Automatický formát...70 // Kapitola KѴ: Tvorba grafů...71 // ii Microsoft Excel 5.0 K Z // Vytvoření grafu...71 // Úpravy grafu...76 // Automatické formáty grafu...79 // Přidávání a rušení datové řady...80 // Změna průběhu dat v grafu...80 // Změna popisu grafu...81 // Kombinace více typů grafu...82 // Tabulky se skrytými daty...82 // Grafy s obrázky...83 // Ochrana grafu před
změnami...84 // Vytváření trendů...84 // Klouzavý průměr...86 // Chybové úsečky...87 // Tisk grafu...88 // Kapitola V: Nadstavbové operace...90 // Často používané funkce a doplňkové operace s tabulkou...90 // Vytváření součtů...90 // Vytváření posloupností...91 // Hledání a náhrada řetězců...95 // Vyhledávání buněk...96 // Přepočet sešitu...97 // Kruhové odkazy...98 // Odhalování problémů ve vzorcích...99 // Podrobnější informace o buňce...100 // Kreslení v tabulce...102 // Vkládání obrázků...104 // Úpravy zobrazení sešitu...105 // Rozdělení okna na několik samostatných částí...105 // Ukotvení titulků...106 // Zobrazení listu ve více oknech...106 // Uspořádání oken...106 // Další práce se soubory...107 // Automatické otevření souboru...107 // Pracovní adresář...107 // Práce se šablonami...108 // Průvodce importem textu a převodem textu do sloupců...108 // Vytváření pohledů...109 // Vytvoření pásma...110 // Ochrana dat...110 // Ochrana na úrovni souboru...110 // Základní příručka uživatele iii // Ochrana na úrovni sešitu...111 // Ochrana na úrovni listu...111 // Ochrana na úrovni buněk a objektů...112 // Skrytí sešitu...112 // Skrytí listu...113 // Sdílení dat...113 // Doplňkové moduly Excelu...114 // Kapitola V: Práce se seznamy...116 // Prohlížení seznamu...120 // Seřazení seznamu podle klíčšů... 121 // Filtrování dat...123 // Vytvoření oblasti podmínek...126
// Vytváření souhrnů...129 // Vytváření přehledů...133 // Slučování souborů...136 // Práce s externími databázemi...139 // Vytváření kontingenční tabulky...142 // Atributy pole...146 // Kapitola VI: Analytické nástroje...151 // Zpětné řešení...151 // Citlivostní analýza...152 // Scénáře...154 // Procedury pro analýzu dat...159 // Dodatek A: Menu Excelu...162 // Tvorba tabulek...162 // Menu při neotevřeném souboru...170 // Menu při tvorbě grafu...170 // Menu Aplikace (MS Query)... 171 // Dodatek B: Panely nástrojů...174 // Standardní panel...174 // Panel pro formátování... 175 // Panel pro tvorbu grafů...176 // Panel pro kreslení...177 // Panel pro kontingenční tabulku...178 // Panel pro tvorbu dialogu (formuláře)...178 // Panel pro zobrazování závislosti vzorců...179 // iv Microsoft Excel 5.0 CZ // Panel nástrojů při dotazu (MS Query)...179 // Dodatek C: Parametry pracovního prostředí...181 // Dodatek D: Seznam funkcí Excelu...185 // Matematické funkce...185 // Statistické funkce...:...187 // Finanční funkce...189 // Databázové funkce...190 // Datumové funkce...191 // Funkce pro vyhledávání...191 // Funkce pro práci s texty...192 // Logické funkce...193 // Informační funkce...193 // Další funkce...193 // Funkce pro inženýrské výpočty...194 // Informační analýza...195 // Matatematická analýza...195 // Finanční analýza...195 // Funkce pro analýzu času...198 // Dodatek E: Soubory využitelné
v Excelu...199 // Dodatek F: Zkrácené klávesové povely...201 // Dodatek G: Excel 5.0 pod operačním systémem MS Windows 95...207 // Instalace pod Windows 95...207 // Situace po přeinstalování Windows 95...208 // Spouštění programu Excel...209 // Změna obrazovky Excelu...210 // Kde je Excel a jeho sešity?...211 // Kam ukládat sešity...214 // Zástupci...215 // Dlouhá jména souborů...216 // Nové možnosti...216 // Otevření zálohovaného sešitu...218 // Rejstřík...219 // Základní příručka uživatele v

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC