Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova, 2005
519 s.

ISBN 80-7290-199-0 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Obsahuje rejstřík, bibliografické odkazy, anglické resumé
Bibliografie na s. 468-499
Pedagogika - aspekty interdisciplinární - sborníky
Vzdělávání - aspekty interdisciplinární - sborníky
000064234
OBSAH // Multidisciplinární komunikace jako princip všeobecného // vzdělávání (Jan Slavík)...5 // I. Multidisciplinarita a svět společného sdílení...35 // Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický // problém (Jarmila Pešková)...37 // Svět společného sdílení ve filozofické reflexi. // (Naděžda Pelcová)...56 // Úskalí vědeckého dialogu // (Soňa Dorotíková)...81 // O multidisciplinaritě, lingvistice a jazyku // (Rostislav Kocourek)...96 // II. Aspekty multidisciplinarity...111 // Narušování dignity argumentace jako transdisciplinární // problém (Věra Jirásková)...113 // Argumentační diskurz // (Svatava Machová)...133 // Sedukce jako jedna ze strategií persváze // (Ladislav Janovec)...146 // Kulturní kontextualizace jazykového projevu // (Mieczyslaw Balowski) ...165 // Porozumění jako drama zpřítomnění /nástin hermeneutické typologie na příkladu náboženství/ // (Otakar A. Funda)...176 // K teorii didaktické interpretace (hermeneutické paradigma) // (Václav Drábek)...199 // III. Dialog mezi obory...211 // Verbální a vizuální /K využití analogií mezi slovesným a výtvarným výrazem v interpretaci literárních textů/ // (Alice Jedličková)...213 // Metodologická východiska pohledu na genezi // moderního malířství a hudby (Jaroslav Bláha) . 240 // Transformace mluveného kódu do matematického // symbolického kódu a naopak (Michaela Kaslová) ...266 // IV. Multidisciplinární povaha oborů
...283 // Heterofonie diskurzu současné výtvarné výchovy / // Diskurz současné výtvarné výchovy jako prostor multidisciplinární komunikace (Marie Fulková)...285 // Problémy utváření funkčního slovníku učitele ve // výtvarné výchově (Helena Hazuková)...304 // Komunikace s hudbou ve výchovné praxi // (Jaroslav Herden)...327 // K hudbě v procesu komunikace K k polyestetickému // potenciálu hudby (Ivan Poledňák)...348 // Dialogická recepce cizojazyčného uměleckého textu jako tvorba společného světa // (Petr Kučera; Marta Panušová)...371 // Vlast, národ a cizinci v pozdně středověkých // Čechách (Petr Čornej)...379 // Maximy interpersonální komunikace a objektivita // ve zpravodajství (Jan Daněk)...401 // Zdvořilost jako lingvistický problém // (Pavla Chejnová)...412 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC