Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : HZ Editio, 1999
378 s.

ISBN 80-86009-29-7 (brož.)
Další názvová informace na obálce: Mezinárodní obchod, kapitálové, měnové a finanční vztahy, zahraniční ekonomické vztahy a národní ekonomika
Bibliografie na s. 377-378
Ekonomika mezinárodní - příručky
Obchod mezinárodní - příručky
000064257
OBSAH // ÚVOD... 9 // I. MEZINÁRODNÍ OBCHOD... 11 // 1. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politiky ... 12 // 1.1 Předmět a metoda studia ... 12 // 1.2 Klasický model komparativní výhody... 15 // 1.3 Model vybavenosti výrobními faktory - Heckscherova a Ohlinova teorie . 34 // 1.4 Alternativní teorie mezinárodního obchodu... 47 // 1.5 Teorie protekcionismu a obchodní politiky... 53 // 2. Mezinárodní obchodní politika: principy a instituce... 68 // 2.1 Vymezení pojmu ... 68 // 2.2 Obchodněpolitická opatření... 70 // 2.3 Mezinárodní smlouvy obchodněpolitická povahy ... 73 // 2.4 Mnohostranný obchodní systém... 75 // 2.5 Přístup na trh... 83 // 2.6 Výjimky z principu nediskriminace ... 92 // 2.7 Světová obchodní organizace... 96 // 3. Vývoj mezinárodního obchodu zbožím a službami ... 99 // 3.1 Vývoj mezinárodního obchodu... 99 // 3.2 Vývoj cen v mezinárodním obchodu...108 // 3.3 Specifické rysy obchodu rozvojových zemí...113 // 3.4 Postavení tranzitivních ekonomik v mezinárodním obchodě ...121 // 3.5 Specifika mezinárodního obchodu službami ...125 // II. MEZINÁRODNÍ KAPITÁLOVÉ, MĚNOVÉ // A FINANČNÍ VZTAHY...135 // 4. Mezinárodní pohyb kapitálu ...136 // 4.1 Formy a struktura mezinárodních pohybů kapitálu...137 // 4.2 Teritoriální struktura kapitálových transakcí...141 // 5 // 4.3 Struktura kapitálových transakcí podle kategorií...143 // 4.4 Zahraniční investiční pozice a zadluženost...151
// 5. Měnový kurz ...159 // 5.1 Vymezení pojmu a základní přístupy ...159 // 5.2 Teorie měnového kurzu ...160 // 5.3 Systémy měnových kurzů...162 // 6. Mezinárodní měnové systémy ...168 // 6.1 Základní pojmy a vztahy ...168 // 6.2 Vývoj peněžního a platebního systému...168 // 6.3 Měnové soustavy...172 // 6.4 Bretton-woodský systém ...178 // 6.5 Evropský měnový systém...193 // III. ZAHRANIČNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY // A NÁRODNÍ EKONOMIKA...201 // 7. Úloha zahraničního obchodu v ekonomice...202 // 7.1 Obecné funkce zahraničního obchodu v ekonomice...202 // 7.2 Specifika fungování zahraničního obchodu v České republice...217 // 7.3 Systémové změny jako předpoklad zvýšení intenzity a efektivnosti zahraničního obchodu České republiky...231 // 8. Platební bilance ...236 // 8.1 Struktura platební bilance...236 // 8.2 Ekonomická analýza platební bilance (horizontální a vertikální)...242 // 8.3 Vyrovnávací procesy platební (výkonové) bilance...249 // 9. Kurzová politika České republiky v souvislosti se zahraničním // obchodem...256 // 9.1 Vznik čs. koruny a vývoj jejího kurzu do začátku 50. let (1919-1953) . . 256 // 9.2 Kurz koruny v letech centrálně plánované ekonomiky (1953- 1990) ... 258 // 9.3 Zavedení vnitřní směnitelnosti koruny ...264 // 9.4 Systém pevného kurzu koruny s vazbou na měnový koš ...268 // 9.5 Pevný kurz koruny jako nominální „kotva“ v ekonomice a reálný kurz . . 270
// 9.6 Vývoj kurzu koruny po zavedení vnější směnitelnosti...275 // 10. Zahraničněobchodní politika České republiky ...282 // 10.1 Úvod...282 // 10.2 Členství České republiky v GATT a jeho vliv na obchodní politiku země . 284 // 6 // 10.3 Autonomní nástroje v zahraničním obchodě ČR...285 // 10.4 Smluvní nástroje v české zahraničněobchodní politice ...292 // 10.5 Proexportní politika...303 // 11. Vývoj mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky...315 // 11.1 Pojem, přístupy ...315 // 11.2 Indikátory měřitelné...317 // 11.3 Institucionální aspekty mezinárodní konkurenceschopnosti...340 // 12. Integrace České republiky do světové ekonomiky...345 // 12.1 Dvě teoretické koncepce ekonomické integrace...345 // 12.2 Představa integrace v klasické koncepci a její problémy ...350 // 12.3 Institucionální přístup ...357 // 12.4 Aplikace neoklasického modelu na vnější ekonomické vztahy ČR 363 // 12.5 Institucionální ekonomie a postsocialistická transformace...368 // LITERATURA // 379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC