Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2006
296 s. ; 21 cm

ISBN 80-7294-180-1 (brož.)
Teoretická knihovna ; [vol.] 14
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje poznámky pod čarou, úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorce
Bibliografie na s. 281-291
Fikce - hledisko literární - studie
Teorie literatury - fikce - studie
000064268
OBSAH // [5] // Poděkování...7 // Úvod...9 // Fikčnost jako interdisciplinární téma...9 // Možné světy a fikčnost...13 // Fikčnost a pragmatika fikce...17 // Fikčnost a narativita...22 // 1. Možné světy, fikční světy...26 // První fáze. Filozofický pojem možných světů a jeho // zásadní význam pro fikční světy...27 // Druhá fáze. Filozofický prístup k fikci...40 // Třetí fáze. Možné světy v širším kontextu: // klíč k sémiotizaci světů...45 // Pravdivostní hodnota fikčního diskursu...46 // Problém odkazování (referování) k fikčním entitám...54 // 2. Možnost fikčních světů...59 // Možné světy na pomezí oborů...59 // Možnost a aktualita (skutečnost)...60 // Přístupnost...75 // Ještě jednou fikční světy mezi disciplínami...87 // 3. Fikčnost fikčních světů...92 // Proč je definice fikčnosti problémem?...92 // Textově-taxonomické modely fikčnosti...93 // Netaxonomické modely fikčnosti...99 // Pragmatika fikce a jeji ontologické, logické // a epistemologické příznačné rysy...104 // Konvence konstruování světa (logika a ontologie // fikčních výroků)...107 // KK] // Konvence rekonstruování světa (logika a ontologie // výroků o fikci)...109 // Autonomnost fikce a pojem světa ...115 // 4. Fikční entity, bytosti neúplné...128 // Existence a fikční existence...128 // Neúplnost fikčních entit...135 // Jsou všechny fikční entity stejně neúplné?...145 // Teorie pojmenování
(naming) a úplnost entit...154 // Proces definování (definitization) entit a úplnost // fikčních předmětů...161 // 5. Fikční události a složitost děje (plot)...169 // Modely děje (plot-models) a jejich předmět výzkumu...176 // Dějové modely (plot-models) a štrukturalistická ideologie.. 182 Narativní sémantika — od syntaktických k sémantickým // modelům děje...193 // Děj (plot) jako konstelace možných světů...196 // 6. Fokalizace a fikční perspektiva...204 // Je fokalizace specifická pro fikci?...204 // Fokalizace na fikčním světě...209 // Typy organizace, jež fokalizace vkládá na fikční oblasti 214 // Typy organizace, jež na fikční oblasti vkládaji // narativní modality...222 // 7. Fikční čas...228 // Analogie mezi časem fikce a časem aktuality...230 // Odkázanost temporality fikce na modálni operování // s časovými pojmy...234 // Fikční čas a narativní přítomnost...239 // Fikční čas a chronologie...248 // Fikční čas a modality vztahů mezi gramatickými časy 254 // Závěr...265 // O autorce...268 // Ruth Ronenová a její hledání reality (doslov)...270 // Možné světy a jejich vstup do literární teorie...271 // Možné světy logického diskursu...273 // Projekt fikčních světů Ruth Ronenové...275 // Světy logiky a světy fikce...277 // Fikčni světy a multidisciplinární přístup...278 // Literatura...281 // Jmenný rejstřík...292

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC