Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
242 s. + 1 disketa

objednat
ISBN 80-7169-374-X (brož.)
Snadno a dobře
Obsahuje: výkladový slovník, rejstřík.
MS Office for Windows 95 (software) - příručky
000064282
Obsah // Úvod...9 // 1. Projektové řízení...11 // 1.1 Řízení lidí nebo projektů...11 // Historie direktivního řízení...12 // Řízení podle funkcí...13 // Řízení projektů...17 // 1.2 Vývoj nástrojů řízení...22 // 1.3 Organizace projektu...24 // Zadávací fáze projektu...24 // Plánovací fáze projektu...24 // Realizační fáze projektu...25 // 1.4 Organizace projektových úkolů...26 // Organizace inovace výroby...26 // Organizace výzkumu a vývoje...27 // Výuka s projektovou strukturou...27 // 1.5 Organizace řízení projektu...28 // Řídicí výbor projektu...28 // Projektový tým dodavatele...28 // Projektový tým investora...28 // Zajišťování kvality na projektech...29 // Doporučení pro týmovou práci...29 // Stimulace členů projektového týmu...30 // Síťová organizace projektů...30 // 2. Základní kurz Microsoft Project...31 // 2.1 Ovládání programu...31 // Základní ovládání programu...32 // Nabídkové lišty - Menu Bars...37 // Základní nabídka pro otevřené soubory...37 // Popis podrobných nabídek...38 // Nástrojové panely - Toolbars...48 // Zobrazení — View...57 // Tabulky — Tables...65 // Filtry-Filters...72 // Formuláře - Forms...77 // Kalendáre - Calendars...84 // Zprávy - Reports...88 // Moduly - Modules...•...97 // Organizátor programu...99 // 2.2 Řízení projektů v prostředí změn...101 // Projektové ukazatele...101 // Využití projektového modelu...103 // Vliv vnějších změn
na řízení projektů...103 // 2.3 Plánování projektu...105 // Zahájení plánování projektu...105 // Strukturování projektu...110 // Definice úkolů a jejich závislostí...114 // Aplikace zdrojů...128 // Posouzení projektového plánu...141 // 2.4 Řízení realizace projektu...153 // Uložení a změny směrného plánu...154 // Aktualizace projektového modelu...156 // Přeplánování zpožděných úkolů...166 // Posouzení odchylek od směrného plánu...167 // Posouzení hlavních projektových ukazatelů...168 // 2.5 Zhotovení dokumentů...170 // Náhled do dokumentů - Print Preview...170 // Nastavení stránek - Page Setup...171 // Tisk dokumentů - Print...177 // 2.6 Nastavení Microsoft Project...179 // Kalendář —Calendar...180 // Pravopis - Spelling...181 // Zobrazení - View...182 // Obecné - General...183 // Rozvrh - Shedule...184 // Modul obecně - Modul General...186 // Úpravy - Edit...187 // Výpočty - Calculation...188 // Formát modulu - Module Format...188 // 2.7 Spolupráce elektronickou poštou...189 // Ukládání a ochrana souborů...190 // Distribuce a aktualizace úkolů...194 // Distribuce souborů na projektu...201 // 3. Systém projektového řízení...206 // 3.1 Koncept řízení projektů...206 // Spolupráce na společných projektech...206 // Integrace manažerských a inženýrských aplikací...207 // Postup zavedení projektového řízení...207 // 3.2 Možnosti využití Microsoft Project...208 // Základní charakteristiky...208
// Přístup к síti a databázím...208 // Česká podpora uživatelů Microsoft Project...209 // 3.3 Aplikace Microsoft Office na projektech...210 // Využití aplikací MS Office...210 // Možnosti Microsoft Office 97...211 // 3.4 Definice a vytvoření projektového modelu...211 // Součásti projektového modelu...212 // 3.5 Trénink manažerů na reálném projektu...212 // Fáze tréninku...213 // 4. Aplikace projektového řízení...214 // 4.1 Inovace výrobních systémů... 214 // Odsiřování elektrárny...214 // Modernizace válcovny...215 // 4.2 Inovace energetické infrastruktury...216 // Modernizace ropovodu...216 // Rekonstrukce plynovodů...217 // Výstavba rozvodny a trafostanice...218 // 4.3 Implementace informačního systému...219 // Automatizovaný informační systém...219 // Implementace projektového řízení...219 // 4.4 Výstavba obchodních objektů...220 // Rekonstrukce budovy...220 // Stavba obchodního centra...221 // 5. Výkladový slovník...223 // Rejstřík...240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC