Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
248 s. ; 21 cm

ISBN 80-247-1212-1 (brož.)
Sestra
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000064389
Obsah // Poděkování ...7 // Předmluva / Kateřina Ivanová...8 // Úvod / Jana Kutnohorská...12 // 1. Základní pojmový aparát / Kateřina Ivanová...19 // 1.1 Etnikum, etnicita. etnické vědomí...19 // 1.2 Národ, národnost, národnostní menšina...21 // 1.3 Kultura, kulturní vzory, kulturní šok...25 // 1.4 Stereotypy, předsudky, xenofobie. diskriminace...31 // 1.5 Minorita, dominantní skupina, marginalita, segregace...33 // 1.6 Rasy. rasismus, produkty rasismu...34 // 1.7 Multikulturní a transkulturni přístupy...39 // 2. Etické aspekty poskytováni kulturně shodné péče / Jana Kutnohorská...43 // 2.1 Etika, etické teorie...43 // 2.2 Práva pacientů...45 // 2.3 Mravní kultura osobnosti...47 // 2.4 Etické povinnosti a etická odpovědnost sestry...48 // 2.5 Konflikt hodnot, morální odpovědnost...50 // 2.6 Složky kulturního hodnoceni z etického hlediska...55 // 2.7 Etické základy a zásady multikulturni péče...56 // 3. Komunikace při poskytování multikulturní a transkulturni péče / Jana Kutnohorská ... 61 // 3.1 Komunikace...61 // 3.2 Verbálni komunikace - komunikace pomoci slov...63 // 3.3 Neverbální (mimoslovní) komunikace...66 // 3.4 Transkulturálni komunikace v ošetřovatelství...72 // 4. Integrační politika státu / Kateřina Ivanová ...83 // 4.1 Imigrace a emigrace v České republice... // 4.2 Mezinárodni dokumenty v péči o zdrávi... // 4.3 Česká právni úprava péče o zdrávi... // 5. Systém zdravotní a zdravotnické
péče o ci/.ince / Kateřina Ivanová... // 5.1 Základni pojmy: péče o zdraví a zdravotnictví... // 5.2 Hodnotový základ systému péče o zdraví a zdravotnictví... // 5.3 Determinanty zdraví... // 5.4 Stručná charakteristika systémů zdravotní a zdravotnické péče ... // 5.5 Typy zdravotního pojištěni... // 5.6 Přehled nejdůležitějších právních předpisů // z oblasti poskytováni zdravotní péče... // 6. Metody zkoumání v transkulturnim ošetřovatelství / Lenka Špirudová... // 7. Etnocentrismus a systém zdravotnické péče jako subktiltura / Lenka Špirudová // 7.1 Etnocentrismus... // 7.2 Kulturní šok ... // 7.3 Subkultura profesionální zdravotnické péče... // 7.4 Mýty a nepravdy v péči o pacienty jiných etnik a kultur... // 7.5 Rady pro péči o pacienty/klienty jiných etnik a kultur... // 8. Národnostní, etnické a kulturní menšiny na našem území / Kateřina Ivanová.. // 8.1 Národnostní situace v ČR... // 8.2 Etnické klima v české společnosti... // 8.3 Specifika menšin... // 9. Spiritualita, náboženství a duševní zdraví / Kateřina Ivanová... // 9.1 Spiritualita a náboženství... // 9.2 Kultura a duševní zdrávi ... // 10. Klíčová slova / Jana Kutnohorská... // Jmenný rejstřík... // Věcný rejstřík... // .83 // .87 // .97 // 110 // 110 // III // .119 // .123 // . 131 // . 148 // . 153 // . 157 // .157 // . 158 // .159 // . 161 // . 162 // . 165 // . 165 // .172 // . 176 // .204 // .204
// .227 // .234 // .242 // .245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC