Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 2001
211 s.

objednat
ISBN 80-85866-72-2 (váz.)
Pedagogika [ISV]
Obsahuje předmluvu, přílohu (Multietnická a multikulturní realita Evropy a světa), věcný a jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 199-205
Multikulturalismus - výchova - pojednání
000064392
Obsah // Předmluva...7 // TEORETICKÁ ČÁST...11 // 1. Multikulturní výchova: teorie, výzkum, praktická činnost...13 // 2..  Základní pojmy a problémy...17 // 2.1., Etnikum, etnicita, etnické vědomí...17 // 272. Národ, národnost, národnostní menšina...20 // 2.3 Rasy a rasismus... 27 // 2.4 Kultura, akulturace. asimilace...31 // 2.5 Předsudky a stereotypy...35 // 3. Multikulturní (interkulturní, multietnická) výchova...39 // 3.1 Termíny, definice, teoretické koncepce...39 // 3.2 Vědecké přístupy zakládající multikulturní výchovu...46 // Kulturní antropologie...46 // Etnografie a etnologie...48 // Sociologie (etnosociologie)...50 // Interkulturní psychologie...52 // Etnopsychologie...55 // Komparativní lingvistika a etnolingvistika...56 // Pedagogika...59 // Mezinárodní právo...62 // 3.3 Jazyk v multikulturní výchově...66 // 4. Informační zdroje a výzkumné instituce pro multikulturní výchovu...69 // 4.1 Od horné časop i sy... 69 // 4.2 Monografie a sborníky...71 // 4.3 Encyklopedie a slovníky...72 // 4.4 Vědecké společnosti a výzkumná centra...73 // REALIZACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY...75 // 5. Multikulturní výchova ve školní edukaci: projekty...79 // 5.1 Přístupy Rady Evropy, OECD a Evropské unie...79 // 5.2 Projekt Evropské asociace učitelů: „My a ti druzí“...85 // s // 6. Praxe multikulturní výchovy ve vybraných zemích...87 // Švédsko...87 // Norsko...91 // Finsko...94 // Nizozemsko...99 // Švýcarsko...103
// USA...110 // 7. Česká republika: podmínky pro realizaci multikulturní výchovy...119 // 7.1 Etnická struktura české společnosti...119 // 7.2 Etnické klima v české společnosti...125 // 7.3 Podpora multikulturní výchovy ve vzdělávacích programech a učebnicích..130 // 7.4 Fungování a efekty multikulturní výchovy: velká neznámá...136 // VÝZKUMY RELEVANTNÍ PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU...141 // 8. Postoje, stereotypy, předsudky...145 // 8.1 Vznik a vývoj etnických/rasových předsudků u dětí a mládeže...146 // 8.2 Stereotypy a předsudky: etnické, rasové, jazykové...150 // 8.3 Postoje majoritních populací ? imigrantům...153 // 8.4 Zdroje etnických a rasových předsudků...160 // 9. Interkulturní rozdíly mezi etniky...167 // 9.1 Interkulturní rozdíly v rodinné výchově...167 // 9.2 Interkulturní rozdíly ve školní edukaci...171 // 9.3 Interkulturní rozdíly v komunikaci...177 // 10. Národní a etnická identita: pokusy o měření...185 // 10.1 Komparace etnodiferencujících charakteristik...186 // 10.2 Národní autoportrét...187 // 10.3 Vztah národní identity a evropské identity...189 // Příloha: Multietnická a multikulturní realita Evropy a světa...195 // Seznam definic...197 // Seznam explorativních bloků...198 // Literatura...199 // Rejstřík věcný... 206 // Rejstřík jmenný...210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC